TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life ม.หอการค้า นำร่องหลักสูตร Sandbox จับมือ Harbour.Space สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง

ม.หอการค้า นำร่องหลักสูตร Sandbox จับมือ Harbour.Space สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผุดหลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur โดย International School of Management (ISM) ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชน ได้รับการอนุมัติให้เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรนำร่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีเป้าหมายผลิตผู้ประกอบการแนวหน้าที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 400 คน ภายใน 7 ปี

หลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยในสาขาที่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ และกำลังเป็นที่ต้องการแต่กลับขาดแคลนในภาคธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจสตาร์ตอัพ เจ้าของสินค้าที่มีนวัตกรรม หรือทำงานกับองค์กรในสายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น

การมีความยืดหยุ่นมากกว่าหลักสูตรปกติแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษา เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนำร่องการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพเชิงนวัตกรรม เช่น การมีผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur มีมืออาชีพระดับโลก อาทิ Kamran Elahian จาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกา ผู้มีประสบการณ์สร้างบริษัท Startup ในระดับ Unicorns 4 บริษัท เป็นหัวหน้าหลักสูตร และเป็นผู้สอนในวิชา From Zero to Hero และ Ann Hiatt ผู้ที่วงการ startup และ Tech ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาในฐานะ Executive Business Partner ของ Jeff Bezos (CEO ของ Amazon) และ Chief-of-Staff ของ Eric Schmidt (CEO และประธานบริหารของ Google/Alphabet)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร [email protected] กล่าวว่า“หลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนเพื่อช่วยบ่มเพาะและส่งเสริมไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาให้กลายเป็นธุรกิจจริงได้ รวมถึงการส่งบุคลากรมาเรียนในลักษณะคอร์สระยะสั้น เพื่อ Re-skill หรือ Up-skill ทักษะยุคใหม่ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว”

ผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำหลายแห่งของไทย เช่น บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด,  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ดั๊บเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีเคไอ 1919 จำกัด, บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด, บริษัท บางกอก รินเวสท์ จำกัด, บริษัท ไมค์ กรุ๊ป พัทยา และ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซเซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความแตกต่างและยกระดับการเรียนรู้ขั้นอุดมศึกษาผ่านการสนับสนุนโครงการนี้

โดยหลักสูตร [email protected] เป็นหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี และระดับปริญญาโท ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ศึกษา นอกจากหลักสูตรการผลิตบุคลากร High-Tech Entrepreneur ซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ยังมีสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เน้นด้านเทคโนโลยี และการออกแบบ ได้แก่ Cyber Security, Computer Science, Data Science, Front-end Development, Interaction Design, Digital Marketing และ Fintech โดยมีสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 10 ชั้น 6 ทั้งนี้ นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Harbour.Space University เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับนานาชาติ

ผู้สนใจหลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur ภายใต้โครงการ [email protected] สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scholarships.harbour.space/bangkok

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Pulitzer Center จัดนิทรรศการศิลปะ นำเสนอเรื่องราวของปัญหาป่าฝนในลุ่มแม่น้ำโขง 29 พ.ย.-12 ธ.ค. นี้ ณ หอศิลปกรุงเทพ

กสิกรไทยผนึก 4 พันธมิตร เปิดตัวนวัตกรรม Dendo Drive House บ้านพลังงานสะอาด ครั้งแรกในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

สกมช. เสริมแกร่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เตรียม จัดงาน ‘Thailand National Cyber Week 2023’

สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เตรียมจัดงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566

การเติบโตของยูนิคอร์น Flash Express ก้าวข้ามผ่านจุดพลิกผัน เสริมความแกร่งด้วยธุรกิจ F-Commerce

ปี 2021 เรียกได้ว่า เป็นปีทองของ Flash Express ที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นยูนิคอร์นสัญชาติไทยตัวแรก กับยอดระดมทุน 4,700 ล้านบาท

ดีลอยท์ วิเคราะห์ผลกระทบของเมตาเวิร์สต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2578

ดีลอยท์ เผยผลวิเคราะห์ล่าสุด เกี่ยวกับการประมาณการผลกระทบของเมตาเวิร์ส (Metaverse) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ทั่วเอเชียไว้ที่ 0.8 ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

กระแสการใช้คลาวด์ที่แพร่หลาย ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในวันนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ ทุกองค์กรต่างตระหนักแล้วว่าไม่มีผู้ให้บริการคลาวด์ “สำเร็จรูป” รายใดที่จะสามารถทำงานได้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น