TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ICPX วิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ICPX วิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด (ICPX) ผู้ผลิตโดรนสัญชาติไทย วิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวโพด พร้อมยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรนำโดรนไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยโดรน MABIN-X4 ที่ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “คณะเกษตรมีความมุ่งมั่นในการวิจัย ค้นคว้า เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเกษตร และนำมาปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นพื้นที่ทดลองทาการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก บริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปได้รับความรู้ และสามารถพัฒนาการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

ด้าน วชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ กรรมการบริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมา เราพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเกษตรกรไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและความมั่งคั่งสู่เกษตรกรไทยอย่างทั่วถึง สำหรับโครงการพัฒนาโดรนเกษตรที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการร่วมวิจัยและพัฒนาโดรนเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวโพด

แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือ 1.ทำแปลงทดสอบการใช้โดรนฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และอาหารเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิต ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักบินโดรน เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566”

โดรนที่นำมาร่วมทำการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้คือ โดรน MABIN รุ่น X4 ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ โครงสร้างของโดรนถูกออกแบบติดตั้งชุดหัวพ่นสารน้ำให้มีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศไทย จำพวก นาข้าว ข้าวโพด และข้าวฟ่าง พร้อมทำการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานโดรนเป็นภาษาไทย เพื่อให้การใช้งานของชาวเกษตรกรมีความเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน โดยมีทีมงานให้คำปรึกษาและดูแลตรวจซ่อมบำรุงโดรนทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการบินทดลองและทดสอบ เพื่อวิจัยปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาโดรนเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ทดลองตัวอย่างเพาะปลูกข้าวโพด โดยใช้สถานที่ไร่สุวรรณ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยน้ำหนักที่เบา เคลื่อนย้ายสะดวก เมนูภาษาไทยเข้าใจง่าย ของโดรน MABIN-X4 มีระบบ RTK จับ GPS เพิ่มความแม่นยำมากขึ้น ระบบอัจฉริยะ สามารถคำนวณเส้นทางเมื่อน้ำยาหมด บินกลับไปต่อจุดเดิม ได้โดยคำนวณระยะทางสั้นสุดในระบบออโต้ จึงทำให้การทำงานรวดเร็วและประหยัดเวลา และยังมีระบบสมาร์ท แอลติจูต สามารถกำหนดความสูงที่แตกต่างกันในพืชสวนได้ โดรนเกษตร MABIN-X4 ปรับยกระดับความสูง หัวแปลง และท้ายแปลงด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดปัญหาข้าวล้ม และการกระจุกตัวของน้ำยากรอง 2 ชั้น และปั้มน้ำคู่ทำงานแบบอิสระ ลดการอุตันภายในปั้ม หัวเจ็คคู่ พร้อมจานเหวี่ยงอัจฉริยะ ทำให้ละอองกว้างถึง 8 เมตร อัตราการไหลสูงสุดถึง 8 ลิตร/นาที ทำให้ทั่วถึงทุกส่วนของพืช โดยขณะทำการบินสามารถกำหนดจุดให้โดรนหยุดและพ่นแต่ละต้นได้โดยไม่ต้องตั้งเสา RTK ติดตั้งมอเตอร์ทรงคว่ำ เพิ่มแรงยก ลดแรงต้านเอกลักษณะเฉพาะของโดรน MABIN – X4 ซึ่งประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 20%

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ARV ส่ง HORRUS โดรนไร้คนขับ ช่วยกรมทางหลวง สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงปีใหม่

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ