TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ความจำเป็นในช่วงก่อนโควิด-19 ยังคงมีอยู่ และความจำเป็นใหม่กำลังเกิดขึ้นมา

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User) ทั้งความจำเป็นที่มีอยู่ก่อนหน้าและความจำเป็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 1. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
 2. ใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่ามากขึ้น
 3. สนับสนุนการศึกษาของเด็ก
 4. ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ
 5. หาตัวเลือกบริการด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้
 6. รักษาสุขภาพจิต
 7. หาทางเชื่อมสู่บริการออนไลน์
 8. หานิวนอร์มัลในยุคโควิด-19 

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #1: เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

รายได้กำลังหดตัวในขณะที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

 • โควิด-19 ทำให้หลายคนต้องตกงาน
  • ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลจากบราซิลและเม็กซิโกส่วนมากต้องเผชิญกับการตกงานหรือรายได้ที่ลดลงเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด-19
 • ราคาสินค้าจำเป็นที่เพิ่มสูงขึ้น
  • ราคาสินค้าโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่มีความผันผวนบ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความลำบากให้กับผู้ที่มักซื้อสินค้าในจำนวนน้อยแต่ซื้อบ่อยๆ 
 • อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล
  • ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน และการโดนหักค่าหัวคิว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญความท้าทายทั้งในด้านการรับรู้และความรู้ด้านดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือ

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #2: ใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่ามากขึ้น

รายได้ที่น้อยลงหมายถึงการตัดสินใจที่ยากขึ้น สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ นี่มักหมายถึงการใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลง

 • อาหารและที่พักสำคัญกว่าอินเทอร์เน็ต
  • ด้วยรายได้ที่น้อยลง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นก่อน แม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งในปัจจุบัน แต่ก็ยังจำเป็นน้อยกว่า บางคนถึงขั้นยอมประหยัดค่าอาหารเพื่อที่จะได้มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต
 • เวลาที่มากขึ้น และสมาชิกในครอบครัวอยู่บ้านกันมากขึ้น
  • ปริมาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคน YouTubeโซเชียลมีเดีย และแอปส่งข้อความถูกนำมาใช้แทนชุมชนท้องถิ่น ห้องเรียน และอื่นๆ
 • ผลกระทบต่อการความพร้อมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • ในอินเดีย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงล็อกดาวน์เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หลายคนมักเดินทางไปเติมเงินเพื่อซื้ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง ในเม็กซิโก ลำพังแค่มีเงินพอจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องยากแล้ว มีเพียง 2 ใน 9 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นประจำ ในบราซิล ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ส่วนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐ

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #3: สนุบสนุนการศึกษาของเด็ก

แอปส่งข้อความที่เป็นที่นิยมในประเทศต่างๆ ได้กลายมาเป็นห้องเรียนใหม่ และค่าอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนค่าเทอม

 • อินเทอร์เน็ตที่จำกัดสำหรับการเรียนออนไลน์
  • เนื่องจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำมาใช้เพื่อการศึกษานั้นมีจำกัด จึงไม่ค่อยมีเหลือไว้สำหรับการท่องโลกออนไลน์ ทั้งที่จริงแล้วการท่องโลกออนไลน์อาจนำไปสู่การค้นพบเครื่องมือการศึกษาใหม่ๆ เช่น
   แอปสำหรับการฝึกอ่านออกเสียงของ Google ที่ชื่อว่า Read Along นอกเหนือจากข้อจำกัดด้านอินเทอร์เน็ตแล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ส่วนมากไม่ตระหนักถึงคุณค่าที่พวกเขาอาจได้รับจากบริการต่างๆ ของ Google
 • แอปส่งข้อความคือห้องเรียนใหม่
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่อาศัยบริการต่างๆ ที่พวกเขาคุ้นเคยในการตอบสนองความต้องการของตนเองในช่วงโควิด-19 แอปส่งข้อความอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการบางอย่างได้เท่าที่ควร แต่พวกเขาไม่รู้จักทางเลือกอื่น
 • ผู้ปกครองต้องสอนแทนครู
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กังวลว่าลูกๆ ของตนกำลังได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแย่ลงกว่าแต่ก่อน และหลายๆ คนไม่มีความรู้ด้านดิจิทัลหรือความรู้ในบางวิชาที่จะช่วยเหลือเรื่องการบ้านของเด็กๆ ได้ 

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #4: ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ

เป็นเรื่องจริงไหม? เป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่า? มีผลต่อฉันอย่างไรบ้าง?

 • ข้อมูลที่ขัดกัน
  • ข้อความจากรัฐบาล องค์กรท้องถิ่น เพื่อน โซเชียลมีเดีย กลุ่มศาสนา มักไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่รู้สึกสับสนและไม่มั่นใจ การคัดกรองข่าวปลอมนั้นทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข่าวที่ได้รับมาจากแหล่งที่น่าไว้ใจเช่นครอบครัว
 • ผู้ไม่หวังดีต้องการเอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส
  • การหลอกลวงและการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ นั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในตัวสถาบันที่สำคัญๆ เช่น รัฐบาล และโรงพยาบาล 
 • Google มักไม่ถูกมองเป็นแหล่งที่ไว้ใจได้
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ยังคงอาศัยแหล่งข่าวสารเดิมๆ (โซเชียลมีเดีย ทีวี วิทยุ) ไม่ต่างจากก่อนเกิดโควิด-19 พวกเขาไม่ตระหนักถึงคุณค่าของ Google ในการรับรองความถูกต้องของข่าว

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #5: หาตัวเลือกบริการด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้

ความกลัว ความไม่แน่นอน การขาดการรับรู้ และความไม่ไว้วางใจในผู้อื่น ทำให้หลายคนไม่ยอมเข้ารับการรักษา

 • การเข้าถึงที่จำกัดและความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์ทางไกล 
  • อัตราการค้นพบเครื่องมือออนไลน์ที่ต่ำ ข้อจำกัดด้านอินเทอร์เน็ต และความท้าทายในการรับรู้ หมายถึงการพึ่งพาการรักษาแบบดั้งเดิมที่ต้องพบแพทย์แบบตัวต่อตัวที่มากขึ้น
 • การไม่ทราบถึงราคาและทางเลือกของการรักษา
  • ไม่มีแหล่งข้อมูลกลางเรื่องการแพทย์ การให้บริการที่กระจายตัวทำให้ตัวเลือกบริการด้านสุขภาพนั้นยากที่จะค้นพบและถูกเลือกใช้
 • ผลประโยชน์แบบก้าวกระโดดด้วยความรู้ด้านดิจิทัล
  • ผู้ที่มีความรู้ด้านดิจิทัลในระดับสูงสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการป้องกันโควิด-19 การรักษาความสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้เห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการชะลอการระบาดของโควิด-19 

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #6: รักษาสุขภาพจิต

ความเหนื่อยล้าจากโควิด-19 นั้นมีอยู่จริง

 • ไม่มีช่องทางในการพักผ่อน
  • เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลง พวกเขาจะเลิกเสพหรือลดความบันเทิงลง โดยเฉพาะในเม็กซิโก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กำลังหันไปพึ่งแหล่งความบันเทิงที่ราคาถูกกว่า เช่น ทีวีและวิทยุ
 • ระบบสนับสนุนที่หยุดชะงัก
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่อาศัยเครือข่ายที่อยู่รอบข้าง เช่น เพื่อนบ้าน หรือโบสถ์ สำหรับแรงสนับสนุนด้านจิตใจ พวกเขาใช้วิทยุเพื่อฟังการเทศนา หรือส่งข้อความอธิษฐานผ่านทาง Facebook ในช่วงโควิด-19
 • ความปรารถนาที่เปลี่ยนไป
  • โควิด-19 ทำให้หลายๆ คนต้องเปลี่ยนแผนในชีวิตหรือชะลอแผนการบางอย่าง เช่น การซ่อมหรือตกแต่งบ้าน ความเครียดจากโควิด-19 ทำให้ผู้คนไม่มีกะจิตกระะใจทำเรื่องเหล่านี้

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #7: หาทางเชื่อมสู่บริการออนไลน์ที่จำเป็น

บางรัฐบาลได้ย้ายบริการที่จำเป็นบางอย่างไปให้บริการบนออนไลน์เท่านั้น

นี่ทำให้เกิดการจำกัดสิทธิเสรีภาพจากข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ต

 • ความยากในการเข้าถึงสิทธิ์
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หลายคนไม่ได้ลงทะเบียนไว้บนฐานข้อมูลออนไลน์ บางคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นประจำ ทำให้พวกเขาพลาดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือ
 • การขาดความรู้ด้านดิจิทัลและความมั่นใจ
  • ผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยังต้องผ่านด่านด้านความรู้ดิจิทัลอีกต่อหนึ่ง มันอาจเป็นเรื่องน่ากลัวถ้าจะต้องเข้าไปใช้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ ทำให้พวกเขายิ่งคิดกันเองไปใหญ่ว่า “อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสำหรับฉัน”
 • เครือข่ายสนับสนุนในชีวิตจริงได้รับผลกระทบ
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่มักพึ่งพาคนอื่นในการแก้ไขปัญหา เช่น การโทรไปคอลเซ็นเตอร์ หรือเดินทางไปพบพนักงานรัฐด้วยตัวเอง แต่ในช่วงโควิด-19 สิ่งเหล่านี้ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ 

ความจำเป็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ #8: หานิวนอร์มัลในยุคหลังโควิด-19

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่มักมีทรัพยากรน้อยกว่าในการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพการงาน การสื่อสาร และวิถีชีวิต

 • ความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่มากเกินไป 
  • เพราะโควิด-19 ทำให้แต่ละวันต้องคิดแต่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หลายคนจึงไม่มีเวลาจะมาคิดและวางแผนอนาคต
 • ทรัพยากรดิจิทัลยังคงเข้าถึงยาก
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ที่ตระหนักถึงผลกระทบระยะยาว (เช่น การตกงานเป็นเวลานาน) ไม่รู้จักทรัพยากรดิจิทัลต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขารับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้

Lastest News

รีวิว iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีจอภาพ Super Retina XDR ที่ใหญ่ขึ้น ระบบกล้องระดับโปร และเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G สแกนเนอร์ LiDAR

ศูนย์วิจัยกรุงไทย ชี้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช โตแตะ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2024

เทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-based Food) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชที่กำลังได้รับความนิยม เป็นโอกาสของธุรกิจอาหารในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

บล.บัวหลวง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการลงทุนให้ลูกค้า

หลักทรัพย์บัวหลวง ชูนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Pre Trade, Trade และ Trade เพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว สะดวก ครบ จบในที่เดียว

ดีแทค และ ซันเดย์ อินส์ จับมือร้านยา ขยายต่อความสำเร็จ ‘ใจดีช่วยค่ายา’

ดีแทคเติมเงิน ขยายต่อความสำเร็จแคมเปญ ‘ใจดี ช่วยค่ายา’ โดยร่วมกับซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทค นำพันธมิตรเครือข่ายร้านขายยาฟาสซิโน และร้านยากรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านยาในเครือที่มีสาขารวมกันกว่า 200 ร้านทั่วประเทศ

เอไอเอส จับมือ ธรรมศาสตร์ เปิดตัว SDG Lab นำ 5G/IoT เสริมแกร่งแนวคิด SMART City

เอไอเอสเดินหน้านำเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

‘อาร์เอส มิวสิค’ กลับมาอีกครั้ง ภายใต้โมเดลธุรกิจ Music Star Commerce

อาร์เอส ผู้ผลิตเพลงและสร้างนักร้องไทยยุค 80-90 มาแล้วมากมาย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เกิดเทคโนโลยี ดิสรัปชัน ส่งผลให้โมเดลของธุรกิจเพลงเปลี่ยนไป

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

MUST READ

“พวงหรีดสานบุญ” กระแสดี ไปรษณีย์ไทยเตรียมส่งเพิ่มอีก 3 จังหวัด ต้นปีหน้า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อำนวยความสะดวกจัดส่งพวงหรีดสานบุญให้ถึงวัด และสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรม ด้วยมาตรฐานบริการส่งด่วน

Salad Factory ปรับแผนธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 กลับมาเติบโต

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Salad Factoryพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถขยายพอร์ตรูปแบบธุรกิจใหม่ควบคู่รูปแบบธุรกิจเดิม สามารถรักษาการเติบโตในปีนี้ และวางแผนขยายสาขาเพิ่ม/รับพนักงานเพิ่มในปี 2021

RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ

RISE (ไรส์) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เผย ธุรกิจ 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี และมีองค์กรเพียง 31%

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

‘อาร์เอส มิวสิค’ กลับมาอีกครั้ง ภายใต้โมเดลธุรกิจ Music Star Commerce

อาร์เอส ผู้ผลิตเพลงและสร้างนักร้องไทยยุค 80-90 มาแล้วมากมาย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เกิดเทคโนโลยี ดิสรัปชัน ส่งผลให้โมเดลของธุรกิจเพลงเปลี่ยนไป
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น