TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology กระทรวงดิจิทัลจัดงาน 'Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด' ชูศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมแกร่ง SME

กระทรวงดิจิทัลจัดงาน ‘Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด’ ชูศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมแกร่ง SME

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” ผนึกพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ดึงภาคธุรกิจ SME และ Startup นำนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ พร้อมเปิดโลกกีฬา e-Sport เทรนด์ธุรกิจ “เกม” ที่สร้างชื่อเสียงและมูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศ ตั้งเป้าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่การขยายขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทยให้กลายเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยถือเป็นแก่นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน ๆ มากขึ้นอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดในชั่วพริบตา และดิจิทัลได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของประชาชนตั้งแต่การใช้งาน Social Media การซื้อขายสินค้า เล่นเกม ดูหนัง สั่งอาหาร ท่องเที่ยว หรือแม้แต่การศึกษา

โดยกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จึงหนีไม่พ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือออนไลน์ อาทิ การบริการทางการเงินดิจิทัล (FinTech) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสุขภาพ (HeathTech) และด้านการศึกษา (EdTech)

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีนโยบายด้านดิจิทัลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่ชี้ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม การลงทุน ไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม“Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อย่างมีศักยภาพ

ด้านภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดในโลกในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังได้แนวคิดการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตอบโจทย์วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์โลกปัจจุบันและอนาคตจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเทรนด์เทคโนโลยีโลกที่ก้าวล้ำและสามารถพลิกผันกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะในด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อาชีพแห่งอนาคต หรือโลกอนาคตอย่าง Metaverse และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือ ‘เกม’ ซึ่งถือเป็นธุรกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในหมู่คนรุ่นใหม่ และขยับขยายกลายเป็นธุรกิจอีสปอร์ต (e-Sport) ขึ้น ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและมูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อย

ปัจจุบัน ตลาดอีสปอร์ต (e-Sport) ที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้แก่ จีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่มีศักยภาพ โดยในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ นอกจากจะได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับกีฬา e-Sport จากนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยแล้ว ยังเอาใจเหล่าเกมส์เมอร์ให้ชวนติดตามการแข่งขัน ROV Thailand 4.0: The Future and Beyond จากน้อง ๆ นักกีฬา e-Sport ที่มากไปด้วยความสามารถทั้ง 32 ทีม และเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ SMEs องค์กร ภาคการศึกษาให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชัยวุฒิ เปิดงาน THAILAND TRAVELUTION 2022 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ DIGITAL TRANSFORMATION

3 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ กับงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

กระแสการใช้คลาวด์ที่แพร่หลาย ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในวันนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ ทุกองค์กรต่างตระหนักแล้วว่าไม่มีผู้ให้บริการคลาวด์ “สำเร็จรูป” รายใดที่จะสามารถทำงานได้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ

Apple จัดกิจกรรม เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดงาน นำเสนอเทคนิคการสร้างเรซูเม่ให้น่าสนใจ

Apple จัดกิจกรรม Career on Campus เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสู่โลกของการทำงาน โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

แนะมือใหม่ เตรียมพร้อมก่อนทำบัตรเครดิตครั้งแรก

เมื่อก้าวสู่การเป็นมนุษย์ทำงาน (First Jobber) ช่วงเวลาที่ทุกคนต่างต้องวางแผนการใช้ชีวิต เพื่อก้าวสู่การมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทำให้หลายคนเลือกมีบัตรเครดิตใบแรก

SCG ปี 65 ยอดขายเพิ่ม กำไรลดลง ลุยธุรกิจกรีน ตอบเมกะเทรนด์โลก

เอสซีจี (SCG) เผยผลประกอบการปี 2565 ยอดขายเพิ่ม กำไรลดลง จากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจจีนชะลอตัว เร่งเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น