TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ไมโครซอฟท์ เปิดตัว เครือข่ายความปลอดภัยไซเบอร์ เอเชียแปซิฟิก

ไมโครซอฟท์ เปิดตัว เครือข่ายความปลอดภัยไซเบอร์ เอเชียแปซิฟิก

อาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นภัยที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตและการทำงาน ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร อีกทั้งยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและลดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงประสบปัญหาจากการถูกโจมตีโดยมัลแวร์และแรนซัมแวร์ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.6 และ 1.7 เท่าตามลำดับ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก

ไม่มีองค์กรใดสามารถต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำพัง และนั่นคือ เหตุผลที่ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัว ภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council) เป็นครั้งแรก

โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงผู้นำในวงการเทคโนโลยีและแวดวงอุตสาหกรรม ภายใต้เป้าหมายในการสร้างช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่ประเทศที่เข้าร่วม

ผู้กำหนดนโยบายจำนวน 15 คนที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายนี้ มาจากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากไมโครซอฟท์

ภาคีเครือข่ายนี้นับเป็นการแสดงความมุ่งมั่นครั้งสำคัญ เพื่อจุดมุ่งหมายในการเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อความพร้อมในการตอบโต้กับเหตุการณ์การจู่โจมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ที่สำคัญที่สุดของสภาคณะผู้บริหาร คือ การขับเคลื่อนการสร้างชุมชนที่สามารถแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคาม เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ ได้ในเวลาที่เหมาะสมและเปิดกว้าง โดยทางภาคีเครือข่ายจะมีการนัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละไตรมาสเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และโซลูชั่นเพื่อรักษาความมั่นคงบนโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างช่วงเสวนาในงาน Microsoft APAC Public Sector Summit ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สัตยา นาเดลลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์ ได้กล่าวถึงวิธีการที่ทางไมโครซอฟท์กำลังสนับสนุนหลากหลายประเทศให้ก้าวสู่การเป็นสังคมดิจิทัล โดยเขาเผยว่าในปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้เห็นคลื่นลูกที่สองของการนำดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนธุรกิจ และรัฐบาลในหลายประเทศก็ได้เร่งนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เสริมความยืดหยุ่นให้สังคมมีความแข็งแกร่ง พร้อมปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัลที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ภาครัฐประสบความสำเร็จ ซึ่งจะสามารถทำได้ด้วยการนำกลยุทธ์ที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลไปปรับใช้

สัตยา ได้กล่าวเน้นถึงความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ต่อแผนในการเป็นกำลังสำคัญให้ทุกประเทศในภูมิภาค ผ่านทางการเปิด data center หรือศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ในการประชุมสุดยอดครั้งเดียวกันนี้ แอน จอห์นสัน รองประธานกรรมการฝ่าย Security Compliance and Identity ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนากลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เรื่อง ‘การสร้างอีโคซิสเต็มระดับโลกเพื่อสร้างเกราะป้องกันบนโลกไซเบอร์ที่ทนทาน’ (Building a resilient cyber defense global eco-system) 

แอน จอห์นสัน กล่าวว่าแนวโน้มพัฒนาการของอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ที่ไมโครซอฟท์สังเกตเห็นนั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเด็นที่สังคมต้องเผชิญอยู่แล้วในขณะนั้น โดยผู้ประสงค์ร้ายมักจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาเพื่อนำประเด็นนั้น ๆ มาดึงดูดความสนใจของเป้าหมาย การจะปกป้ององค์กรและรัฐบาลจึงต้องอาศัยแนวคิดแบบ zero trust มาปรับใช้

ทั้งหมดนี้ทำให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือกำเนิดขึ้นในห้วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ในจังหวะที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถร่วมมือกันเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในระดับประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ยังรวมถึงองค์กรที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสภาคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของภาครัฐประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 3 องค์กร ได้แก่ หน่วยงาน CyberSecurity จากประเทศมาเลเซีย หน่วยงาน National Information Society Agency จากประเทศเกาหลีใต้ และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจากประเทศไทย

กลยุทธ์ระดับภูมิภาค เพื่อรับมือการโจมตีทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการที่บริษัทเอกชนเป็นเจ้าของผู้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลจึงมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อดำเนินงานตามกลยุทธ์ในการปกป้องพื้นที่บนโลกไซเบอร์และดูแลภูมิภาคให้ปลอดภัยจากอาชญากรไซเบอร์

ดาโต๊ะ ดร.อามีรุดดีน อับดุล วาฮับ เอฟเอเอสซี ประธานกรรมการบริหารของหน่วยงาน CyberSecurity จากประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ และไม่ควรถูกผลักไปเป็นภาระของบุคลากรฝ่ายไอทีแต่เพียงทีมเดียว แต่ควรเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญมากที่สุดและเป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ในขณะที่ยังคงพบเห็นอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ในจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับปริมาณของข้อมูลและการเชื่อมต่อบนเครือข่ายดิจิทัลที่ยังคงมีความแพร่หลายมากขึ้น

“การประสานงานกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับผู้นำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้เราสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวางแผนการดูแลความปลอดภัยและการต่อสู้กับอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์”

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของอีโคซิสเต็มด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และบทบาทของความร่วมมือครั้งนี้ ดร.ชางฮี ยุน หัวหน้าคณะวิจัยของ AI/Future Strategy Center จาก National Information Society จากประเทศเกาหลีใต้ ได้กล่าวเสริมว่า ความรู้ความสามารถที่ถูกนำมารวมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและกลยุทธ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับอุปสรรคด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับหันมาทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น ในเมื่อแต่ละประเทศต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าเหล่าอาชญากร พร้อมสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นสำหรับอีโคซิสเต็มด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์อีกด้วย”

นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจากประเทศไทย กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นี้ นับเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือกันผ่านภาคีเครือข่ายนี้จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ภัยคุกคามล่วงหน้าได้เร็วที่ได้สุดเท่าที่เป็นไปได้ และป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านั้นเกิดขึ้น ก่อนที่ผลกระทบของอาชญากรรมดิจิทัลจะบานปลายจนกลายเป็น “การแพร่ระบาด” อีกชนิดหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ระดับความร่วมมือที่ไม่เหมือนใครระหว่างคณะรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คือการที่หน่วยงานของรัฐบาลและผู้นำของรัฐจะเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับไมโครซอฟท์และที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากทั่วทั้งเครือข่ายของไมโครซอฟท์

เป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เรียนรู้จากกิจกรรมฝึกอบรมของไมโครซอฟท์เพื่อให้การรับรองด้านศักยภาพความปลอดภัย การจัดเวิร์คช็อปแบบเฉพาะทาง และการทดลองที่เน้นการฝึกเชิงปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้แรงงานในแต่ละประเทศได้มีทักษะเชิงดิจิทัล พร้อมช่วยเติมเต็มความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในทุก ๆ ประเทศที่เข้าร่วม

โดยสมาชิกของภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ

การดำเนินงานในครั้งนี้จะถูกพัฒนาต่อจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)) และการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์

ภัยคุกคามและการโจมตีบนโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกที่ทุกสิ่งต่างเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ดังนั้น ความแข็งแกร่งที่เกิดจากความร่วมมือของเราในฐานะชุมชนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การประกาศในวันนี้เป็นเพียงก้าวแรกสู่การปกป้องชุมชนของเราในพื้นที่บนโลกไซเบอร์ และดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศเปิดตัวภาคีเครือข่ายภาครัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกับสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งรวมถึงผู้นำคณะรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย ผู้วางระเบียบ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภารกิจร่วมกันของเราคือการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมเกราะป้องกันด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของเรา” เชอรี อึ๊ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายภาครัฐ ไมโครซอฟท์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

MUST READ

บิทคับ ผนึก ทองแตงกรุ๊ปตั้ง บิทคับ เวิร์ดเทค สร้างหลักสูตรปั้นคนดิจิทัลเสริมแกร่งศก.ไทย

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จับมือกับ กลุ่มทองแตง กรุ๊ป ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน "บิทคับ เวิลด์ เทค" (Bitkub World Tech)"

วีซ่า เผย 6 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซไทยปี 2565

ภายในปี 2568การค้าออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีมูลค่าสูงถึงสองล้านล้านเหรียญสหรัฐ

“ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม” กับภารกิจสร้าง Ztrus เป็น Deep Tech ไทย ไปลุยอาเซียน

เพราะต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำ Tech Commercialization ในประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กรุ่นใหม่

อาลีบาบา จับมือ DITP เสริมทักษะ SME ไทย ลุยตลาดส่งออกโลก

อาลีบาลา ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ Thaitrade.com เปิดตัวโครงการ "Alibaba.com Pandemic Recovery Support Program"

KBank Private Banking ส่ง LH-THAIPE1UI กองทุนหุ้นนอกตลาดแรกของไทย

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) รุกนำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น