TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementNew Product/Serviceไทยพาณิชย์ – VISTEC เดินหน้าสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ไทยพาณิชย์ – VISTEC เดินหน้าสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าปลุกวิสัยทัศน์ด้าน Digital Transformation แก่ผู้นำองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC เปิดการอบรมหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 5 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการดำเนินชีวิต ธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Digital Transformation เป็นทางเลือกสำคัญที่องค์กรขนาดใหญ่จะต้องให้ความสำคัญ การพัฒนา Digital Transformation ในทุกวันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และผลของการพัฒนาดังกล่าวทำให้ต้นทุนทางเทคโนโลยีถูกลง ดังนั้นคนที่ทำธุรกิจที่ผนวกเทคโนโลยีได้ก่อนจึงมีความได้เปรียบ

องค์กรยุคใหม่จึงต้องมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญในการเป็นเจ้าของข้อมูล (Data) และรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ตอบความต้องการของลูกค้า อันจะมีผลต่อการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตได้ต่อเนื่องในยุคดิจิทัล

สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปัจจุบันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วในโลก เช่น การสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี 3D Printing หรือการใช้ Drone Survey สำรวจไซต์งานจากนอกสถานที่ ลดต้นทุน ลดแรงงานได้อย่างมหาศาล

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ทำธุรกิจนี้จึงต้องตื่นตัวเปิดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปรับความคิดให้เท่าทันกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง ต่อยอดการพัฒนาขีดความสามารถให้กับทุกกระบวนการทำงานในโครงการ สร้างการเติบโตให้องค์กร ผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้า รวมไปถึงคู่ค้าและซัพพลายเชนทั้งระบบ โดยเชื่อมั่นว่าหลักสูตร Mission X จะนำพาทุกท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ และเสริมศักยภาพในการสร้างความยืดหยุ่นให้ธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน”

เน้นยำเมกะเทรนด์ แก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง

จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานหลักสูตร “Mission X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า “การวางกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว ผู้ประกอบองค์กรควรมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องเมกะเทรนด์ ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างให้แก่เศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ หากประเทศไทยสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาได้ จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้

หรือแม้กระทั่งสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลที่เป็นบวกให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ Mission X รุ่นที่ 5 นี้ ต้องการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้จับตาเกี่ยวกับเทรนด์ต่าง ๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถวางโรดแมปการทำ Digital Transformation ให้องค์กรได้อย่างครอบคลุม รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเข้ามาพัฒนาเพื่อดึงศักยภาพองค์กร โดยเฉพาะการบริหารจัดการต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้”

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ “เป้าหมายสำคัญของการปรับองค์กรขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบัน คือ ทำอย่างไรองค์กรจะยังยืนหยัดอยู่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยธุรกิจ Startup ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่ง Digital Disruption หากมองอีกนัยหนึ่ง นี่คือโอกาสผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจ และองค์กรขนาดใหญ่สามารถปรับตัวเองได้เพียงเข้าใจในแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุด

การทำ Digital Transformation ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพียงแต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงาน แต่รวมถึงการสร้าง Digital Mindset ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในทุกระดับ

โครงการ “MISSION X” หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรรวมแล้วกว่า 120 บริษัท และมีเม็ดเงินลงทุนเพื่อ Digital Transformation ตลอดโครงการแล้วกว่า 1,800 ล้านบาท ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการปลูกวิสัยทัศน์ทางดิจิทัลให้แก่กลุ่มผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption แม้ในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ในระยะยาวเรามองเห็นแนวโน้มของผลกระทบที่รวดเร็วและรุนแรง จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างประชากรที่อาจทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ต้องรีบปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความท้าทายนี้แต่เนิ่นๆ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้องค์กรและสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในยุคแห่งความผันผวน”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทรู ดิจิทัล เพิ่มช่องทางกระจายยาให้แอป MORDEE ผ่านร้านบู๊ทส์ 300 สาขาทั่วประเทศ

อีวีโลโม และ กฟผ. เปิดตัวเครือข่ายการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ สำหรับตลาดอเมริกา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ