TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe MovementNew Product/Serviceเนคเทค เดินสายปั้นคน AI สอนทักษะลึกด้านเสียงและการประมวลผลภาษาไทย ณ จ.สงขลา

เนคเทค เดินสายปั้นคน AI สอนทักษะลึกด้านเสียงและการประมวลผลภาษาไทย ณ จ.สงขลา

เนคเทค สวทช. จัดโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI แบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานของ AI ไปจนถึงระดับการประยุกต์ใช้งานจริง เช่น การเรียกใช้ APIs แบบเข้นข้นในด้าน การประมวลผลภาษาไทย (Basic NLP) การแปลภาษา (Machine Translation) การระบุตัวตน (Identification) ไปจนถึงการสร้างแชทบอตเบื้องต้น โดยใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai หรือ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย เป็นแพลตฟอร์มหลักในการอบรมภายในโครงการฯ

สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้ง 3 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักพัฒนา จากจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 53 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 เม.ย. 2567 ณ จ.สงขลา

ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ หัวหน้างานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เนคเทค สวทช. กล่าวว่า โครงการฯ นี้ตอบโจทย์และสอดคล้องแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2565 – 2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้าน AI โดยตั้งเป้าหมาย 5 ปี บุคลากรด้าน AI ของประเทศ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 คน

AI for Thai แพลตฟอร์มให้บริการปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย เป็นแพลตฟอร์มหลักในการอบรมฯ นับตั้งแต่เปิดตัวให้บริการในปี 2019 AI for Thai มี ยอดเรียกใช้บริการ (requests) รวมกว่า 50 ล้านครั้ง

ปัจจุบัน AI for Thai ให้บริการ API ด้าน AI ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ การสนทนา และข้อความ ทั้งจากงานวิจัยและพัฒนาเนคเทค สวทช. และการเปิดให้ Startup สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ กลุ่มนักพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้ามาวางบริการ หรือ APIs บน AI for Thai ได้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโปรโมตผลงาน รวมทั้งสิ้น 65 บริการแบบไม่คิดค่าบริการในปริมาณที่กำหนด (Free with Limit Service) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับให้บริการอย่างต่อเนื่องจาก จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และล่าสุดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)

นอกจากนี้ ในอนาคต AI for Thai มีแผนพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับบริการที่ได้รับความนิยม หากมีการใช้งานมากกว่าปริมาณที่กำหนดให้ใช้ฟรี (Free with Limit Service) จะสามารถใช้บริการแบบ Pay per Use ได้

ด้านเนคเทค สวทช. ขนทัพคณะนักวิจัยกลุ่มวิจัย AI (AINRG) ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  • Basic Machine Translation โดย รัฐภูมิ เกียรติวีระศักดิ์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)
  • ABDUL: Thai Chatbot Platform & Workshop โดย ชัชวาล สังคีตตระการ และ ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
  • ทักษะ AI ด้านข้อความและประยุกต์ใช้ API โดย สุพล ไกลถิ่น นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
  • ทักษะ AI ด้านการระบุตัวตน โดยสุรศักดิ์ บุญกล้า ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)

โครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” โดย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) และงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้การสนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หวังให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้นักวิจัย นักพัฒนา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน หรือบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างมีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

YouTrip เปิดอินไซต์ช่วงหยุดยาว คนไทยแห่เที่ยว “ญี่ปุ่น-จีน” ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 150%

ควอลคอมม์ พลิกโฉมอุตสาหกรรมพีซี ด้วยแพลตฟอร์ม Snapdragon X Plus

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ