TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight “บัญชีนวัตกรรมไทย” ดันนวัตกรรมไทยทัดเทียมโลก

“บัญชีนวัตกรรมไทย” ดันนวัตกรรมไทยทัดเทียมโลก

“ผมมีความเชื่ออย่างจริงใจ และมักจะตั้งคำถามเป็นโจทย์ให้คนรอบข้างได้คิดอยู่เสมอว่า ถ้าวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ดีจริง ประชาชนคนไทยทั่วไปต้องได้ประโยชน์” ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์(A-MED) และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวตอบแนวคิดในการอุทิศตัวทำงานเพื่อวงการวิจัยไทยมาอย่างยาวนานหลายสิบปีจนได้รับการยอมรับจากวงการทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง The Story Thailand ในฐานะผู้ที่วางรากฐานและปลุกปั้น สวทช. ตลอดจน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จนกลายเป็นองค์กรหน่วยงานที่มั่นคง รวมถึงอยู่เบื้องหลังผลักดันงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข 

ศ.ดร.ไพรัช ยอมรับว่า แนวคิดดังกล่าวอาจเป็นความเชื่อส่วนตัว แต่การทำงานวิจัยโดยยึดโจทย์ดังกล่าวไว้ ก็ช่วยให้ทีมงานนักวิจัยมีเป้าหมายที่เห็นภาพได้ชัดเจน คือรู้ว่าควรจะต้องทำอะไร ทำอย่างไร ทำกับใครหรือหน่วยงานใด 

ทั้งนี้ เป็นที่ประจักษ์กันดีแล้วว่า การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงคือ หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละประเทศ ยิ่งประเทศไหนมีงานวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์กับประชาชน ประเทศนั้น ๆ ก็จะยิ่งเติบโตเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แถมยังเป็นความก้าวหน้าที่มั่นคงและยังยืนต่อประเทศในระยะยาว 

ในฐานะคนวงในที่ทำงานวิจัยด้วย “ความชอบด้วยจิตใจ” แบบที่ ศ.ดร.ไพรัช ให้นิยามว่าเป็น passion ที่ไม่มีวันและไม่มีทางน้อยลง มีแต่มากขึ้นตามอายุ นักวิจัยอาวุโสรายนี้กล่าวว่า งานวิจัย ก็คือ ด่านแรกในการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นชาติที่พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี หรือ Technology Independent ได้อย่างแท้จริง ซึ่งคำว่า พึ่งพาตนเอง หรือ ยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองนี้ ไม่ได้หมายความว่า ไทยจะต้องยึดติดกับความดั้งเดิมที่ว่า ต้องงานวิจัยที่คนไทยเป็นคนแรกของโลกที่คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้น แต่หมายถึง การเพียรพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ของคนไทยทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอสะสมความรู้ความชำนาญเพื้นฐานเพิ่มพูนให้แข็งแกร่งขึ้นทุกวันอาศัยการศึกษาหาความรู้จากงานวิจัยที่มีมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ 

“ประเทศไทยชินกับการ Modernization without Development คือเรามุ่งแต่จะก้าวไปข้างหน้า โดยไม่พัฒนาตัวของเราเอง เราสนใจที่จะซื้อมากกว่าทำเองในประเทศ”

ผลลัพธ์ที่เน้นแต่การเห็นผลเร็ว ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในระยะยาว เพราะไม่ต่างอะไรกับเอาเงินประชาชนไปอุดหนุนคนของประเทศอื่นให้เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมของเขาเอง 

เครื่องมือแพทย์ยึดตามความต้องการของสังคมเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ไพรัช ย้ำว่า ที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าไทยขาดแคลนนักวิจัยหรืองานวิจัย ตรงกันข้าม ไทยมีคนวิจัยที่เก่ง และงานวิจัยที่เด่น โดยผลงานวิจัยหลายชิ้นได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ และอีกหลายชิ้นก็ได้รับการติดต่อจากเอกชนในต่างประเทศนำไปผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้ ศ.ดร.ไพรัช ตระหนักว่า ปัญหาในงานด้านวิจัยและพัฒนาของไทยนั้นอยู่ที่นักวิจัยทำงานวิจัยในหัวข้อหรือประเด็นที่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือสอดคล้องกับบริบทความต้องการของไทย 

และด้วยความโชคดีที่ประจวบเหมาะ ศ.ดร.ไพรัช กล่าวว่าได้รับโอกาสจากรัฐบาลให้เข้ามาดูแลโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตนเองมีความถนัดส่วนหนึ่งอยู่แล้ว ทำให้ตระหนักดีว่า งานวิจัยเครื่องมือแพทย์หากต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยมากที่สุด ต้องยึดเอาความต้องการของผู้ใช้งาน หรือ คนในสังคมเป็นหลัก 

เมื่อตั้งโจทย์ไว้ที่ความต้องการของสังคมเป็นหลัก และอาศัยความช่วยเหลือร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน เช่น โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไทยมีความต้องการใช้งานสูงได้แล้ว ขั้นต่อมาก็คือหาผู้สนับสนุนงานวิจัย พร้อมกำหนดให้งานวิจัยทุกชิ้นต้องขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งบ่งชี้ว่า งานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปผลิตในไทยนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ด้อยกว่าของต่างประเทศ ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างสากล ราคาแข่งขันได้ รวมถึงเป็นข้อบังคับให้รัฐต้องซื้องานวิจัยนี้ที่สัดส่วน 30%

ถามว่าทำไมต้องบังคับให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ศ.ดร.ไพรัชอธิบายว่า สาเหตุเป็นเพราะต้องการผลักดันให้งานวิจัยที่คิดค้นได้ ไม่เป็น “ของดีขึ้นหิ้ง” แต่เป็น “ของดีที่ได้ใช้” จริง 

“แน่นอนว่า การผลิตออกมาเพื่อสู้กับของในตลาดที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าไม่ทำ เราก็จะก้าวไปไหนไม่ได้ และผมก็มีความเชื่อว่า ถ้าเราฉลาดอดทน หมั่นเพียร ก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการ เกิดมาตรฐาน เมื่อถึงจังหวะ ถึงเวลา คนก็จะหันมาหาเรา”

ด้วยแนวคิดและความเชื่อในข้างต้น จึงไม่น่าแปลกที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางศูนย์ A-MED จะมีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยออกมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซีที สแกนเนอร์, เครื่องเดนตี สแกน, เครื่องเอ็กซ์เรย์ และล่าสุด เครื่องบอดี เรย์ ที่ได้ใช้งานและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในห้วงเวลานี้ 

เครื่องมือแพทย์ความมั่นคงและเท่าเทียมของสังคมไทย 

ความก้าวหน้าและล้ำหน้าทางเทคโนโลยีก็คืออาวุธของแต่ละประเทศที่จะนำมาใช้แข่งขัน 

การที่ไทยหันมาพึ่งพาตนเองในการทำเครื่องมือแพทย์ ก็ทำให้เกิดความมั่นคงและเท่าเทียม ซึ่งความมั่นคงในที่นี้ ก็คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ไทยไม่ต้องเสียเงินตราให้กับต่างชาติ สามารถนำเงินมาหมุนเวียนภายในประเทศ นำไปใช้พัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ 

ขณะที่ในส่วนของความเท่าเทียม หมายถึงการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปรายได้ไม่สูง รวมถึงคนยากไร้ทั้งหลายได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งความเท่าเทียมที่ว่านี้ ก็ส่งผลต่อความมั่นคงของสังคมไทยในระยะยาวด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกัน ในฐานะของนักวิจัยอาวุโส ศ.ดร.ไพรัช ยังแสดงความเห็นว่า 

“มันเหมือนกับการที่เราทำอาหารกินเองภายในบ้าน ทำให้เราสามารถเลี้ยงคนในครอบครัวได้ทั่วถึง แต่ถ้าเราต้องไปสั่งซื้ออาหารจากข้างนอก ถ้างบไม่พอ ก็ไม่ทั่วถึง ไม่อิ่ม” ศ.ดร.ไพรัช เปรียบเทียบก่อนอธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 คือตัวอย่างที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการที่ไทยต้องมีเทคโนโลยีของตนเองใช้ พึ่งพาตนเองให้ได้ และทำให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่เอื้อมถึง

ทั้งนี้ ในฐานะนักวิจัยรุ่นพี่ที่คลุกคลีวงในมาอย่างยาวนาน สิ่งที่ศ.ดร.ไพรัช อยากฝากถึงนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยให้คิดอยู่เสมอ ก็คือ การนึกถึงประเทศไทยเป็นหลัก 

“จะทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องนึกถึงว่าประเทศไทยจะได้อะไรเป็นสำคัญ ซึ่งคำว่าประเทศไทยได้อะไรนี้ ผมอยากจะให้คิดไปจนถึงขั้นสุดท้ายว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้อะไร ลดช่องว่างสังคมได้อย่างไร” 

STAY CONNECTED

6,071แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

การเติบโต และ ประสบการณ์ลูกค้า สองปัจจัยหลัก สู่ความสำเร็จขององค์กร หลังวิกฤติโควิด-19

เอสเอพี เอสอี เผยผลการศึกษาล่าสุดจากองค์กรภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความท้าทายและโอกาสสำหรับการเติบโตขององค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

“โรบินฮู้ด” บุกพื้นที่ศักยภาพนอกกรุงฯ ส่งแคมเปญ “สุดฟินของกินเมืองนนท์”

โรบินฮู้ด เจาะตลาดปริมณฑล ประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์นอกเขตกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านจำนวนและยอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง ส่งแคมเปญน้องใหม่ "สุดฟินของกินเมืองนนท์"

Facebook กับ Adjust เผยผลสำรวจ แอปเกมมิ่ง-ความบันเทิง โตสูงสุด

Adjust แพลตฟอร์มการตลาดแอประดับโลก เผยรายงานการเติบโตแอปบนสมาร์ทโฟน พบว่าเกมมิ่งเป็นประเภทแอปที่เติบโตได้เร็วที่สุดนำมาโดยอาร์เจนติน่า ในขณะที่อินเดียยืนหนึ่งในเรื่องเติบโตเร็วที่สุดในย่านนี้ และประเทศไทยอยู่ที่อันดับหก

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 โตลดลง 1.8% หลังระบาดระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.6% โดยมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 64 กำไร 10,627 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้แรงส่งจากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง แม้จะมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ก็เริ่มได้รับอานิสงส์บางส่วนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

หยุดยาวสงกรานต์ ‘64 ของชาวโซเชียล เมื่อทริปเที่ยวกลายเป็น #เที่ยวทิพย์

วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนมีแพลนกลับบ้าน รวมถึงเตรียมทริปท่องเที่ยวกันไว้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้ากรรมดันกลับมาระบาดอีกครั้งเลยทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนแผนจาก "ทริปเที่ยว" กลายเป็น "เที่ยวทิพย์" กันไปซะนี่

DEPA หนุนสตาร์ตอัพให้บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักดั้งเดิมที่เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน แต่หลายปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยกลับมีมูลค่าเพิ่มน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

MUST READ

หลักสูตรพิเศษ ความรู้ควบคู่คอนเนคชั่น

การเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่ได้เรียนรู้กันเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ปัจจุบันมีการเรียนรู้หลายแบบ เช่น แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

‘ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ ฮอลลีวูด’ เปิดอีกครั้งหลังปิดไปนานกว่าปี

สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ ฮอลลีวูด ซึ่งตั้งอยู่ที่เทศมณฑลลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ในวันศุกร์ (16 เม.ย.) หลังจากปิดทำการมานานกว่า 1 ปี

ฟิลิปส์ ประเดิม UV-C ผ่านสคบ. ยับยั้งเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 99%

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดและโคมไฟ“ฟิลิปส์” (Philips) ประกาศความเป็นผู้นำแบรนด์หลอดไฟและแสงสว่างในไทย โดยนำระบบ UV-C ของฟิลิปส์ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้าและรับรองความปลอดภัยจาก สคบ. เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

DDC-Care ยกระดับประสิทธิภาพการดูแลที่ “ใส่ใจ” ชีวิตของกรมควบคุมโรค

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี 2563 เมื่อข้าศึกที่ชื่อว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ส่งสัญญาณบุกประชิดรุกคืบและเตรียมข้ามพรมแดนเข้ามายังไทย กรมควบคุมโรค ในฐานะนักรบแนวหน้า ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งคนและเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างเข้มงวด เคร่งครัด

344 ปี กับการเป็นไปได้ของ “คอคอดกระ” ไทย

จากความพยายามที่จะขุดคอคอดกระ 344 ปี หลายคนมองว่า หากคอคอดกระขุดสำเร็จ จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น