TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementPhoto Storyมูลนิธิกสิกรไทย จับมือ ม.ขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์ 

มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ ม.ขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์ 

มูลนิธิกสิกรไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ และยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่า

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (แถวบนขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (แถวบนซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยเพื่อการคืนป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ด้วยการผนึกกำลังจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในห่วงโซ่การพัฒนายาจากพืช เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับตามมาตรฐานการพัฒนายาจากพืชยา ในระดับสากล   

มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ 5 หน่วยงาน เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการพัฒนายาจากพืชยาใต้ป่า

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ เป็นการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่า เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ โดยมี ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย (แถวล่าง ลำดับที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิกสิกรไทย อนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท (แถวล่าง ลำดับที่ 1 จากขวา) รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ (แถวล่าง ลำดับที่ 1 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี (แถวล่าง ลำดับที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร (แถวล่าง ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ และ ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ (แถวล่าง ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ