TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight นวัตกรรม ดันอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน

นวัตกรรม ดันอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารมาก แต่กลับไม่สามารถพัฒนาโปรตีนใหม่ ๆ หรือผลิตอาหารเพื่อสุขภาพคุณภาพสูง (High value-added) รวมถึงการบริหารจัดการอาหารให้ปลอดภัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงได้จัดโครงการ SPACE-F ขึ้นเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศได้เห็นและเข้ามาลงทุนกับสตาร์ตอัพ Deep tech ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน 2 บริษัทอย่าง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ SPACE-F เพื่อสรรหา ลงทุน และร่วมมือกับสตาร์ตอัพที่มีความสามารถ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนาคต

-เอ็นไอเอ เดินเกมปั้น “สตาร์ตอัพฟู้ดเทค รุ่น 2” ผ่านสเปซเอฟ รับ 9 เทรนด์อาหารโลก
-สวทช. – APSA ขยายระยะเวลาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์พืช เดินหน้าสู่ความมั่นคงทางอาหารโลก

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นวิวัฒนาการที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป แต่โควิด-19 เข้ามาช่วยให้เปลี่ยนเร็วขึ้น คนไม่ได้ต้องการแค่ของอร่อยหรือสะอาด แต่จะต้องดีต่อสุขภาพและดีกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคนอยากรู้ว่าอาหารที่ทานมีที่มาจากไหน อาหารที่กินเข้าไปมีอะไรไม่ดีหรือไม่ คนจะเลือกเป็นห่วงสุขภาพตัวเอง ซึ่งในโลกตะวันตกนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว

ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต เป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ยังขาดเทคโนโลยี ปัจจุบันนวัตกรรมที่เริ่มมีมากขึ้นจะเป็นเรื่อง AI หรือ Plant-based ส่วนนวัตกรรมที่ยังมีไม่มากจะเป็นด้านอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพ ค่อนไปทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันยังต้องใช้ต่างชาติเข้ามาช่วย ไทยยูเนี่ยน จึงต้องมองหาสตาร์ตอัพที่เป็น Deep tech เพราะนวัตกรรมที่เกิดในองค์กรนั้นไม่เพียงพอ และบริษัทต้องมองภาพไกล ถึงแม้ว่าการลงทุนจะค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสที่จะได้สตาร์ตอัพที่เข้ามาร่วมมือกับธุรกิจได้ ซึ่งการร่วมมือกับสตาร์ตอัพนั้นมีหลายมิติ ทั้งการลงทุน เป็นพาร์ทเนอร์ เข้าไปเป็นลูกค้า หรือช่วยกันผลิต

“ล่าสุดเราลงทุนไปกับ 4 สตาร์ตอัพทั้งทางด้านแมลง ด้าน AI ด้านการทำฟาร์มกุ้ง และอาหารสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน” ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าว

ด้าน ต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อีกนวัตกรรมที่ยังไม่ค่อยมีสตาร์ตอัพทำ คือ การจัดการขยะอาหาร “Food Waste Management” เพราะปัญหาของการกำจัดของเสียจากขยะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก คนทิ้งขยะอาหารอย่างมหาศาลโดยที่ไม่รู้ตัว ตั้งแต่กระบวนการเก็บผลิตผลจนถึงการเป็นอาหารบนโต๊ะ ถ้ามีสตาร์ตอัพมาช่วยก็จะเป็นเรื่องที่ดี

“ในอนาคตเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ตั้งแต่ Food Waste จนถึง Healthy Food จะเกิดขึ้นอีกมาก อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง Personal Nutrition (โภชนาการส่วนบุคคล) ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เมื่อคนรู้ว่ายีนของตัวเองมีสิทธิ์เป็นโรคอะไร ก็จะต้องกินอาหารที่เหมาะกับร่างกาย ซึ่งเรามองว่าในอนาคตอาจจะไปถึงจุดนั้นได้” ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าวเสริม

อุตสาหกรรมอาหารต้องพึ่ง “นวัตกรรม”

ต้องใจ กล่าวว่า เมื่ออาหารยังคงอยู่กับคน เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาหารจะต้องเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง สิ่งแรกที่สำคัญคือวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทย เพราะผลผลิตของการเกษตรไทยยังต่ำมากถ้าเทียบกับยุโรปหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าปลายทางจะมีเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ถ้าต้นทางผลผลิตยังไม่มีก็น่าเป็นห่วง ซึ่งในฐานะที่ ไทยเบฟเวอเรจ เป็นบริษัทเครื่องดื่ม น้ำมีความสำคัญมาก บริษัทพยายามบริหารจัดการน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาดูคุณภาพและปริมาณของน้ำเพื่อที่จะบริหารจัดการได้ทันท่วงทีตั้งแต่ต้น เป็นบริหารความเสี่ยงและผลผลิตของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง

อีกสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาทางด้านเคมี (Chemistry) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะช่วยให้เข้าใจตัวอาหารมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ทั้งนี้ปัจจุบันสตาร์ตอัพยังขาดเงินทุน ขาดนักลงทุน เพราะภาครัฐอาจจะเข้ามาช่วยเริ่มได้ แต่ถ้าจะให้ยั่งยืน เงินทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดไอเดียนวัตกรรม ที่สตาร์ตอัพสามารถสเกลได้จริงและไปต่อได้

ด้าน ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่า ประมาณปี 2035 ประชากรโลกจะมากถึง 9 พันล้านคน ถ้าจะพึ่งพาโปรตีนจากสัตว์ โดยหวังว่าจะมีฟาร์มไก่เพิ่มขึ้น หรือ ไปจับปลาในท้องทะเลมากขึ้นก็จะไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุที่ไทยยูเนี่ยนเริ่มลงทุนกับ Plant-based เพราะต้องการโปรตีนที่มาจากพืชที่มีคุณภาพดี ทำให้คนได้รับสารโปรตีนที่เพียงพอ

อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนา คือ อุตสาหกรรมอาหารยังใช้คนงานเยอะมาก ไทยยูเนี่ยนใช้แรงงานประมาณ 40,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย เหมือนการอยู่ได้ด้วยประเทศเพื่อนบ้าน มันไม่ยั่งยืน บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารจะต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดคนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ใช้คนที่มีสกิล ใช้ระบบ Automation เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

“ประเทศไทยมีรากฐานที่แข็งแรงในด้านวัตถุดิบ เราเป็นประเทศเกษตรกรรม เรามีตลาดขนาดใหญ่ 70 ล้านคน เราเป็นฐานการผลิตของอาหารในโลก แต่สิ่งที่เราขาดคือเทคโนโลยี ซึ่งจิ๊กซอว์เราใกล้จะครบแล้ว” ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าวสรุป

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่องกว่าหมื่นล้าน ต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น

ปัจจุบัน "สมุนไพร" ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริมยาสมุนไพร

แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” ช่วยเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน วางแผนรับมือภัยธรรมชาติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุน บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า เปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

ตลาดสามย่าน ร่วมกับ LINE MAN MART จัดโซลูชันใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP

เดลต้า จัดแสดง โซลูชันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดแสดงโซลูชันเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์ ณ งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2021 ในรูปแบบออนไลน์

เซ็นทรัล รีเทล ลงทุนใน Mercular มุ่งหน้าสู่การเป็น New Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศการลงทุนในสตาร์ตอัพไทยไฟแรง Mercular ที่มียอดขายออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มสินค้า Hobby Lifestyle

บลูบิค ขยายทีมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เฟ้นคนรุ่นใหม่ด้านไอทีกว่า 100 ตำแหน่ง

บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เดินหน้าขยายทีมคนรุ่นใหม่สายไอทีเสริมทัพองค์กรกว่า 100 ตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล รองรับการให้บริการลูกค้าองค์กรที่มากขึ้น

3 นวัตกรรม แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ตอบโจทย์ดิจิทัล ดิสรัปชัน รับเปิดประเทศ พ.ย.นี้

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” (ADVWS) นำเสนอ 3 นวัตกรรมด้าน Digital Service ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ รับกระแส ดิจิทัลดิสรัปชัน ในยุค New Normal ได้แก่ WELOVEBOOKING, Balance Blockchain Platformและ Advance Vending พร้อมปั้นเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย และโซลูชันครบวงจร เสริมทัพธุรกิจเพื่อลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและSME รองรับการเปิดประเทศพฤศจิกายนนี้ วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ...

KASIKORN X เปิดตัว Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace หนุนศิลปินเอเชียสู่ระดับโลก

KBTG เปิดตัวบริษัท KASIKORN X หรือ KX มุ่งผลิตสตาร์ตอัพด้าน Decentralized Finance and Beyond ออกสู่ตลาด พร้อมเปิดตัว Coralแพลตฟอร์ม NFT Marketplace

สยามคูโบต้า เปิดตัว “รถดำนา” ตอบโจทย์เกษตรวิถีใหม่ ควบคุมงานง่าย

สยามคูโบต้า เปิดตัวรถดำนารุ่นใหม่ เดินตาม 4 แถว รุ่น KW4 โฉมใหม่สีสะดุดตา เพิ่มทัศนวิสัยของผู้ใช้งานขณะทำงานเวลากลางคืน

The 1 จับมือ Zipmex ใช้คะแนน The 1 แลกคริปโตฯ ครั้งแรกในเอเชีย

The 1 (เดอะ วัน) ร่วมกับ "Zipmex" (ซิปเม็กซ์) ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น The 1

MUST READ

แฟรนไชส์อิเกีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซิโก มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.3%

อิคาโน่ รีเทล แฟรนไชส์อิเกียที่สรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุก ๆ วัน ด้วยการนำสินค้าและของตกแต่งบ้านสัญชาติสวีเดนมาสู่ประเทศไทย รวมถึงตลาดอื่น ๆ อีก 3 ประเทศ มียอดขายรวม 26 พันล้านบาท

แอสตร้าเซนเนก้า เผยผลทดลองยาแอนติบอดีแบบผสม AZD7442 จากการศึกษาระยะที่ 3 แท็คเคิล

AZD7442 เป็นยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสมเพียงตัวเดียวที่ให้ผลทั้งการป้องกันและการรักษาโรคโควิด-19

เซ็นทรัล รีเทล ลงทุนใน Mercular มุ่งหน้าสู่การเป็น New Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศการลงทุนในสตาร์ตอัพไทยไฟแรง Mercular ที่มียอดขายออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มสินค้า Hobby Lifestyle

ดีป้า รุกจัด Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี

ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้พบปะ 30 ดิจิทัลสตาร์ตอัพใน 5 ประเภทเทคโนโลยี เพื่อรับคำปรึกษา และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ยกระดับธุรกิจ รับชีวิตวิถีใหม่ คาดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 9 ล้านบาท

Bilibili ขนขบวนลิสต์อนิเมะใหม่ ต้อนรับเดือนฮาโลวีน ส่ง “ดาบพิฆาตอสูร” ภาคใหม่ เอาใจแฟนชาวไทยต่อเนื่อง

Bilibili แพลตฟอร์มวิดีโออนิเมชั่นชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยคลังคอนเทนต์ขนาดใหญ่ พร้อมเดินหน้าสร้างความสนุกให้วัยรุ่นไทยทุกคนอย่างต่อเนื่อง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น