TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight นวัตกรรม ดันอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน

นวัตกรรม ดันอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นประเทศที่ผลิตอาหารมาก แต่กลับไม่สามารถพัฒนาโปรตีนใหม่ ๆ หรือผลิตอาหารเพื่อสุขภาพคุณภาพสูง (High value-added) รวมถึงการบริหารจัดการอาหารให้ปลอดภัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงได้จัดโครงการ SPACE-F ขึ้นเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศได้เห็นและเข้ามาลงทุนกับสตาร์ตอัพ Deep tech ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน 2 บริษัทอย่าง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ SPACE-F เพื่อสรรหา ลงทุน และร่วมมือกับสตาร์ตอัพที่มีความสามารถ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนาคต

-เอ็นไอเอ เดินเกมปั้น “สตาร์ตอัพฟู้ดเทค รุ่น 2” ผ่านสเปซเอฟ รับ 9 เทรนด์อาหารโลก
-สวทช. – APSA ขยายระยะเวลาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์พืช เดินหน้าสู่ความมั่นคงทางอาหารโลก

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นวิวัฒนาการที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป แต่โควิด-19 เข้ามาช่วยให้เปลี่ยนเร็วขึ้น คนไม่ได้ต้องการแค่ของอร่อยหรือสะอาด แต่จะต้องดีต่อสุขภาพและดีกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคนอยากรู้ว่าอาหารที่ทานมีที่มาจากไหน อาหารที่กินเข้าไปมีอะไรไม่ดีหรือไม่ คนจะเลือกเป็นห่วงสุขภาพตัวเอง ซึ่งในโลกตะวันตกนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว

ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต เป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ยังขาดเทคโนโลยี ปัจจุบันนวัตกรรมที่เริ่มมีมากขึ้นจะเป็นเรื่อง AI หรือ Plant-based ส่วนนวัตกรรมที่ยังมีไม่มากจะเป็นด้านอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพ ค่อนไปทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันยังต้องใช้ต่างชาติเข้ามาช่วย ไทยยูเนี่ยน จึงต้องมองหาสตาร์ตอัพที่เป็น Deep tech เพราะนวัตกรรมที่เกิดในองค์กรนั้นไม่เพียงพอ และบริษัทต้องมองภาพไกล ถึงแม้ว่าการลงทุนจะค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสที่จะได้สตาร์ตอัพที่เข้ามาร่วมมือกับธุรกิจได้ ซึ่งการร่วมมือกับสตาร์ตอัพนั้นมีหลายมิติ ทั้งการลงทุน เป็นพาร์ทเนอร์ เข้าไปเป็นลูกค้า หรือช่วยกันผลิต

“ล่าสุดเราลงทุนไปกับ 4 สตาร์ตอัพทั้งทางด้านแมลง ด้าน AI ด้านการทำฟาร์มกุ้ง และอาหารสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน” ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าว

ด้าน ต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อีกนวัตกรรมที่ยังไม่ค่อยมีสตาร์ตอัพทำ คือ การจัดการขยะอาหาร “Food Waste Management” เพราะปัญหาของการกำจัดของเสียจากขยะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก คนทิ้งขยะอาหารอย่างมหาศาลโดยที่ไม่รู้ตัว ตั้งแต่กระบวนการเก็บผลิตผลจนถึงการเป็นอาหารบนโต๊ะ ถ้ามีสตาร์ตอัพมาช่วยก็จะเป็นเรื่องที่ดี

“ในอนาคตเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ตั้งแต่ Food Waste จนถึง Healthy Food จะเกิดขึ้นอีกมาก อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง Personal Nutrition (โภชนาการส่วนบุคคล) ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เมื่อคนรู้ว่ายีนของตัวเองมีสิทธิ์เป็นโรคอะไร ก็จะต้องกินอาหารที่เหมาะกับร่างกาย ซึ่งเรามองว่าในอนาคตอาจจะไปถึงจุดนั้นได้” ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าวเสริม

อุตสาหกรรมอาหารต้องพึ่ง “นวัตกรรม”

ต้องใจ กล่าวว่า เมื่ออาหารยังคงอยู่กับคน เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาหารจะต้องเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง สิ่งแรกที่สำคัญคือวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทย เพราะผลผลิตของการเกษตรไทยยังต่ำมากถ้าเทียบกับยุโรปหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าปลายทางจะมีเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ถ้าต้นทางผลผลิตยังไม่มีก็น่าเป็นห่วง ซึ่งในฐานะที่ ไทยเบฟเวอเรจ เป็นบริษัทเครื่องดื่ม น้ำมีความสำคัญมาก บริษัทพยายามบริหารจัดการน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาดูคุณภาพและปริมาณของน้ำเพื่อที่จะบริหารจัดการได้ทันท่วงทีตั้งแต่ต้น เป็นบริหารความเสี่ยงและผลผลิตของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง

อีกสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาทางด้านเคมี (Chemistry) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่จะช่วยให้เข้าใจตัวอาหารมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ทั้งนี้ปัจจุบันสตาร์ตอัพยังขาดเงินทุน ขาดนักลงทุน เพราะภาครัฐอาจจะเข้ามาช่วยเริ่มได้ แต่ถ้าจะให้ยั่งยืน เงินทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดไอเดียนวัตกรรม ที่สตาร์ตอัพสามารถสเกลได้จริงและไปต่อได้

ด้าน ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่า ประมาณปี 2035 ประชากรโลกจะมากถึง 9 พันล้านคน ถ้าจะพึ่งพาโปรตีนจากสัตว์ โดยหวังว่าจะมีฟาร์มไก่เพิ่มขึ้น หรือ ไปจับปลาในท้องทะเลมากขึ้นก็จะไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุที่ไทยยูเนี่ยนเริ่มลงทุนกับ Plant-based เพราะต้องการโปรตีนที่มาจากพืชที่มีคุณภาพดี ทำให้คนได้รับสารโปรตีนที่เพียงพอ

อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนา คือ อุตสาหกรรมอาหารยังใช้คนงานเยอะมาก ไทยยูเนี่ยนใช้แรงงานประมาณ 40,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย เหมือนการอยู่ได้ด้วยประเทศเพื่อนบ้าน มันไม่ยั่งยืน บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารจะต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดคนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ใช้คนที่มีสกิล ใช้ระบบ Automation เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

“ประเทศไทยมีรากฐานที่แข็งแรงในด้านวัตถุดิบ เราเป็นประเทศเกษตรกรรม เรามีตลาดขนาดใหญ่ 70 ล้านคน เราเป็นฐานการผลิตของอาหารในโลก แต่สิ่งที่เราขาดคือเทคโนโลยี ซึ่งจิ๊กซอว์เราใกล้จะครบแล้ว” ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าวสรุป

STAY CONNECTED

6,071แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

การเติบโต และ ประสบการณ์ลูกค้า สองปัจจัยหลัก สู่ความสำเร็จขององค์กร หลังวิกฤติโควิด-19

เอสเอพี เอสอี เผยผลการศึกษาล่าสุดจากองค์กรภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความท้าทายและโอกาสสำหรับการเติบโตขององค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

“โรบินฮู้ด” บุกพื้นที่ศักยภาพนอกกรุงฯ ส่งแคมเปญ “สุดฟินของกินเมืองนนท์”

โรบินฮู้ด เจาะตลาดปริมณฑล ประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์นอกเขตกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านจำนวนและยอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง ส่งแคมเปญน้องใหม่ "สุดฟินของกินเมืองนนท์"

Facebook กับ Adjust เผยผลสำรวจ แอปเกมมิ่ง-ความบันเทิง โตสูงสุด

Adjust แพลตฟอร์มการตลาดแอประดับโลก เผยรายงานการเติบโตแอปบนสมาร์ทโฟน พบว่าเกมมิ่งเป็นประเภทแอปที่เติบโตได้เร็วที่สุดนำมาโดยอาร์เจนติน่า ในขณะที่อินเดียยืนหนึ่งในเรื่องเติบโตเร็วที่สุดในย่านนี้ และประเทศไทยอยู่ที่อันดับหก

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 โตลดลง 1.8% หลังระบาดระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.6% โดยมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 64 กำไร 10,627 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้แรงส่งจากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง แม้จะมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ก็เริ่มได้รับอานิสงส์บางส่วนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

หยุดยาวสงกรานต์ ‘64 ของชาวโซเชียล เมื่อทริปเที่ยวกลายเป็น #เที่ยวทิพย์

วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนมีแพลนกลับบ้าน รวมถึงเตรียมทริปท่องเที่ยวกันไว้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้ากรรมดันกลับมาระบาดอีกครั้งเลยทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนแผนจาก "ทริปเที่ยว" กลายเป็น "เที่ยวทิพย์" กันไปซะนี่

DEPA หนุนสตาร์ตอัพให้บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักดั้งเดิมที่เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน แต่หลายปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยกลับมีมูลค่าเพิ่มน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

MUST READ

ตลาด ‘การอ่านดิจิทัล’ ของจีน โตไม่หยุด มุ่งสู่ระบบอัจฉริยะ

มูลค่าตลาดการอ่านทางดิจิทัลของจีนแตะ 3.52 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.68 แสนล้านบาท) ในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบปีต่อปี

เอ็นทีที เปิดเวทีคัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่

บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT Ltd.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก สานต่อโครงการ NTT Digital Innovation Challenge 2021

เดอเบล ได้ พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นคู่ค้ารายล่าสุด

บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าใหม่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำของไทยให้เดอเบลเข้ามาดูแลกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทาโร” (TARO)

จีนเตรียมสร้าง ‘กองเรือลากจูง’ ประจำการ ‘คลองสุเอซ’

องค์การคลองสุเอซ (SCA) ของอียิปต์ บรรลุข้อตกลงกับบริษัทต่อเรือสัญชาติจีนรายหนึ่ง ซึ่งจะทำหน้าที่สร้างเรือลากจูง 5 ลำ ซึ่งมีกำลังฉุด 80 ตันต่อลำ โดยจะลงนามสัญญาในเร็ว ๆ นี้

DDC-Care ยกระดับประสิทธิภาพการดูแลที่ “ใส่ใจ” ชีวิตของกรมควบคุมโรค

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี 2563 เมื่อข้าศึกที่ชื่อว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ส่งสัญญาณบุกประชิดรุกคืบและเตรียมข้ามพรมแดนเข้ามายังไทย กรมควบคุมโรค ในฐานะนักรบแนวหน้า ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งคนและเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างเข้มงวด เคร่งครัด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น