TH | EN
TH | EN
หน้าแรกLifeกรมสุขภาพจิต จับมือ TikTok ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้คนไทย

กรมสุขภาพจิต จับมือ TikTok ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้คนไทย

TikTok ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย ในโอกาส “งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563: Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีบนแพลตฟอร์ม TikTok และการส่งเสริมบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาพจิตบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความมุ่งมั่นของ TikTok ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั้งในทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย

-ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19
-กทปส. ผุด 3 หลักคิดติดอาวุธคนไทยรู้เท่าทันสื่อ “เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม”

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กรมสุขภาพจิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยกรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายไม่เพียงแต่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้เกิดขึ้นในประชาชนไทยเท่านั้น เรายังคาดหวังอยากเห็นภาพการช่วยเหลือกันด้านสุขภาพจิตให้ทุกคนและคนรอบข้างมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากปัญหาและความสูญเสียด้านสุขภาพจิต ประคับประคองซึ่งกันและกันเมื่อต้องฝ่าฟันกับวิกฤติต่าง ๆ ซึ่งจะนับเป็นประชาชนด้านสุขภาพจิต หรือ Mental Health Citizen อย่างแท้จริง”

“การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เช่น TikTok เข้ามาร่วมในการทำงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ จะก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมายมหาศาล กรมสุขภาพจิตจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่เข้ากับคนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันสร้างเนื้อหาด้านสุขภาพจิตดีดีและส่งต่อถึงกันและกัน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย รวมถึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิตอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อค้นหาช่องทางและเนื้อหาที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประชาชนด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยต่อไป” พญ.พรรณพิมล กล่าว

สุรยศ เอี่ยมละออ Head of Marketing ของ TikTok ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก จากจำนวนยอดดาวน์โหลดทั่วโลกที่สูงกว่า 2 พันล้านดาวน์โหลด ที่นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาประสบการณ์แพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความสนใจให้กับผู้ใช้ในทุกกลุ่มอายุ แล้ว TikTok ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในระดับโลก อาทิ องค์กรอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (WFMH) และ United for Global Mental Health (UnitedGMH) ในการสร้างสรรค์แคมเปญ #MoveforMentalHealth ในการจุดประกายให้ผู้คนได้หันมาพูดคุยกันถึงแนวทางการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต และ #3วิธีดีต่อใจ ที่ TikTok ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้คนร่วมแบ่งปัน 3 ข้อคิดที่ดีต่อใจที่ทำให้สุขภาพจิตดีและมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เช่น การควบคุมระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์ม (Screen Time Management) และ การจำกัดเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม (Restricted Mode) รวมไปถึงฟีเจอร์ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์ม

“ความร่วมมือระหว่าง TikTok กับ กรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย ด้วยความร่วมมือในการการพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตในเชิงสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือ จุดประกายและปลุกกระแสเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพจิตและทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้ในสังคม นอกจากนี้ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเผยแพร่คอนเทนต์หรือเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ได้ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เรายังมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบน TikTok สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตที่จะสามารถสร้างมิติใหม่ในการเผยแพร่คอนเทนต์สุขภาพจิตที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ” สุรยศ กล่าว

นอกจากนี้ สุรยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนไทยมีอัตราการใช้งานบนออนไลน์สูงติดอันดับ 5 ของโลก โดยใช้เวลาเฉลี่ยจากการใช้ผ่านทุกอุปกรณ์สูงถึง 9 ชั่วโมง 01 นาทีต่อวัน (ข้อมูลจาก We are social, มกราคม 2563) ซึ่งนับวันก็จะยิ่งมีอัตราการใช้เวลาในกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการทำงาน เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อติดตามรับฟังข่าวสาร โดยการใช้เวลากับกิจกรรมออนไลน์มากเกินไปอาจนำไปสู่ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมามากมาย เช่น การเสพติดหน้าจอ หรือแม้กระทั่งปัญหา Cyber Bullying ซึ่งทำให้การสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและสมดุลกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งเราเชื่อว่า ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ แต่แพลตฟอร์มดิจิทัลก็มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความสมดุลในการใช้งานรวมไปถึงการปลูกฝังให้รู้เท่าทันและใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยด้วย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่แนวทางในส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

โดยล่าสุด กรมสุขภาพจิต ได้เปิดแอคเคาน์บน TikTok ในชื่อ @thaidmh เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการใช้คอนเทนต์วิดีโอสั้นซึ่งกำลังเป็นที่นิยม โดยผู้สนใจสามารถกดติดตามและเข้าชมคอนเทนต์ได้แล้ววันนี้ทาง @thaidmh รวมถึงการแจ้งเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต ซึ่งสามารถติดต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เบอร์ 1323 และ สะมาริตันส์ เบอร์ 02-713-6793 ในเมนู Safety Center บนแพลตฟอร์ม TikTok อีกด้วย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ