TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyNT เร่งปรับบริการสอดรับตลาด เน้นสะดวกทั่วถึง คุ้มค่า

NT เร่งปรับบริการสอดรับตลาด เน้นสะดวกทั่วถึง คุ้มค่า

NT เร่งปรับงานบริการสู่การเป็นองค์กรแห่งชาติ ที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า พัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวก และลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการองค์กร

เดินหน้าทรานส์ฟอร์ม เร่งปรับบริการสอดรับตลาด

เสกสรรค์  มิตรเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านในกระบวนการควบรวมทรัพยากรของ NT ทั้งในด้านโครงข่าย การให้บริการ บุคลากร สถานที่ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

ส่วนการปรับเปลี่ยนด้านบริการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น การยุติการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 007 และ 008 และให้บริการผ่าน 2 รหัสคือ 001 และ 009 ที่ NT สามารถลดความซ้ำซ้อนได้โดยไม่กระทบกับผู้ใช้บริการ เพิ่มความเสถียรให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ด้วยวงจรสำรองที่เพิ่มมากขึ้น โดย NT สามารถลดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมและค่าเช่าวงจรต่างประเทศลงได้ไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ศูนย์บริการลูกค้าที่ NT เคยมีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 537 แห่ง ได้ปรับลดลงแล้ว 50 แห่ง ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ปัจจุบันจึงมีศูนย์บริการลูกค้าจำนวน 487 แห่ง เพื่อเป็นการลดต้นทุน โดยสิ่งแรกที่ NT คำนึงถึงเป็นลำดับแรกในการดำเนินการ คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าของ CAT และ TOT เดิมที่เคยใช้บริการ โดยระบบและการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าเดิมของทั้งสองบริษัทสามารถรองรับการให้บริการลูกค้าทั้งหมดได้ และยังมีการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันมีศูนย์บริการลูกค้าจำนวน 108 แห่งของ NT ผ่านการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของพนักงานในแต่ละศูนย์บริการที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ NT ยังได้รวมระบบ Contact Center จากเดิมที่ CAT ให้บริการผ่านหมายเลข 1322 และ TOT ให้บริการผ่านหมายเลข 1100 มาเป็น NT Contact Center ที่ให้บริการผ่านหมายเลขเดียวในขณะนี้คือ 1888 ซึ่งมีขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนและแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบโดยลำดับ ซึ่งถึงแม้จะมีกำหนดการในการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจน แต่มีการพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการในระบบเดิมและยืดหยุ่นในการปรับระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้มากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มเติมช่องทางอื่น ๆ โดยเฉพาะออนไลน์เสริมจากรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางธนาคารหรือตัวแทนที่มีหลากหลายอยู่แล้ว เช่น NT eService, NT e-payment, LINE @NTPLC เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถทำธุรกรรมเองได้อย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการชำระค่าบริการ เปลี่ยนโปรโมชั่น สมัครแพ็กเกจ  ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ One Stop Services

NT เปิดระบบ NSW เชื่อมข้อมูลภาครัฐ-ธุรกิจ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

NT เปลี่ยนเกมรัฐวิสาหกิจสู่นักลงทุนปั้นรายได้

ทิศทางธุรกิจบรอดแบนด์ของ NT 2566

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ NT กล่าวต่อว่า เป้าหมายที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล SME และ Business  ด้วยการพัฒนาคุณภาพบริการในด้าน Content โดยเฉพาะบริการ OTT และ Streaming รวมทั้งให้บริการในรูปแบบโซลูชันเพิ่มมากขึ้น  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าโดยผนวกบริการเสริมที่จะเติมเต็มความคุ้มค่าให้กับบริการอินเทอร์เน็ตบ้านของ NT ด้วยบริการต่าง ๆ เช่น บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my และ NT MOBILE ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 

บริการอินเทอร์เน็ตทีวี (NT Net Play) ได้แก่ กล่อง C nema เป็นกล่องรับสัญญาณ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลด Application บน Playstore พร้อมคอนเทนต์หลากหลายประเภท  โดยสามารถเชื่อมต่อ Chromecast และ AirPlay ผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้ และกล่อง IPTV สามารถเลือกชมภาพยนตร์และซีรีส์จากประเทศเกาหลี จีน อินเดีย รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจาก NHK World และการรับชมย้อนหลังสำหรับรายการที่ออกอากาศสดไปแล้ว  ตลอดจนแคมเปญสิทธิพิเศษ (Privilege) โดย NT จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า เช่น การสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกซื้อสินค้า รวมถึงส่วนลดต่าง ๆ ผ่านร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สปา เกมออนไลน์ เป็นต้น

“ด้วยบทบาทที่หลากหลายขององค์กร ในปี 2566 NT จึงกำหนดพันธกิจสำคัญในการดำเนินงานที่สรุปพอสังเขป ได้แก่ การตอบสนองนโยบายภาครัฐ การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงด้วยราคาที่เป็นธรรม พร้อมกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และการพัฒนาจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ NT ที่กำหนดไว้คือ องค์กรแห่งชาติที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ กล่าว

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

CYBER ELITE ร่วมมือ ATOS บุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่ ยกระดับบริการ MANAGED SECURITY SERVICE

การ์ทเนอร์วิเคราะห์ เหตุผลที่ทำให้ CHATGPT สั่นสะเทือนโลก AI

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ