TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability SCG ชูคอนเซ็ปต์ Sustainability for All สร้างความร่วมมือสู่ความยั่งยืนสู้ปัญหา Climate Change

SCG ชูคอนเซ็ปต์ Sustainability for All สร้างความร่วมมือสู่ความยั่งยืนสู้ปัญหา Climate Change

SCG ชี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พร้อมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sustainability for All นำเสนอพันธกิจขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ Net Zero โดยนำ Digital Technology มาทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้รับความสะดวกสบาย ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG กล่าวกับ The Story Thailand ถึงบทบาทของ SCG ต่อความยั่งยืนว่า เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

SCG มองว่า ทำอย่างไรจะทำให้ SCG เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วย นั่นคือ แนวทางธุรกิจของ SCG ในระยะยาว มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวหลักในการคิดตั้งต้นธุรกิจ ได้มีการลงทุน นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันทำให้ผู้บริโภคและสังคมได้รับสิ่งที่ดี ๆ มี Better Living จากการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ด้วย

SCG มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2050 ในขณะเดียวกัน ก็มีเป้าหมายระยะสั้นด้วย นั่นคือจะต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ภูมิอากาศให้ได้ 20% ภายในปี 2030

จากเป้าหมายนี้ทำให้รูปแบบของการทำธุรกิจ การพัฒนาสินค้า นวัตกรรม ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น มีการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น Green Construction Technology ลดของเสียจากการก่อสร้าง ลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้าง Solution นำเทคโนโลยีมาใช้ในบ้านหรือออฟฟิส เพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

รุ่งโรจน์ กล่าวว่า SCG ได้ตั้งเป้างบประมาณการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้า หรือเทคโนโลยีที่จะมาตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่า Sustainability คือส่วนหนึ่งธุรกิจ ไม่ใช่ส่วนที่แยกออกไป หรือเป็นเพียงเรื่องการตลาด และธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่สามารถทำได้ ควรต้องทำให้เกิดความร่วมมือกันในหลาย ๆ ภาคส่วน ไปจนถึงในระดับประเทศ โดยเน้นความร่วมมือเป็นหลัก ส่วนเรื่องการแข่งขัน ควรเป็นการแข่งขันเพื่อทำให้เกิดการพัฒนา มากกว่าการแข่งขันทางธุรกิจ

“ความยั่งยืนนั้นมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิวัติทั้งหมดทุกด้าน ไม่ใช่ปฏิวัติแค่ภาคธุรกิจ แต่ต้องปฏิวัติในแง่ของสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมในการทำงาน เราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็มาพร้อมกับโอกาส จากการที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการสินค้า Green Product มากขึ้น ความยั่งยืนจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยเช่นกัน”​ รุ่งโรจน์ กล่าว

ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน SCG ในฐานะองค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน และพันธมิตรหลักในการจัดงาน มองว่างานนี้เป็นโอกาสแห่งความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในทุกระดับ ที่จะมาแบ่งปันสิ่งที่กำลังทำ ไม่ว่าจะเป็น Big Project ต่าง ๆ หรือนวัตกรรมความยั่งยืน 

นอกจากความร่วมมือในการจัดงานแล้ว SCG เอง มีเวทีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นโครงการระยะยาว เช่น การลดของเสียในการก่อสร้าง โดยร่วมทดลองนำมาวิเคราะห์ผลร่วมกันและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศต่อไป

และนอกเหนือจากการพัฒนาภายในองค์กรเองแล้ว SCG ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ในการทำโครงการด้านความยั่งยืน โดยทำมาหลายปีแล้ว ทั้งในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และจัด Mentor ให้กับน้อง ๆ เหล่านี้ ซึ่งในงาน SX 2022 นี้ ทาง SCG ก็ได้นำเอาผลงานของคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอ เช่น การนำเสนอ Solution การชาร์จไฟรถยนต์ EV ในอาคารหรือคอนโดมิเนียม เป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทำให้ชีวิตของผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

“การที่ SCG ต้องการทำให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เราทำเพื่อให้มีสิ่งดี ๆ ให้กับน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ในยุคถัดไป เพราะฉะนั้นการที่เราดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ฟังเสียงของเค้า ให้เค้าได้มีโอกาสที่เข้ามา ทั้งให้คำแนะนำ แล้วก็ทั้งได้ลงมือในการปฏิบัติหรือช่วยกัน ตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ก็เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่องของการที่ดูแลโลกของเราให้มีความน่าอยู่มากขึ้น อยู่อย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งในแง่ของสังคม สิ่งแวดล้อม ให้สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้กับภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม  เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้” รุ่งโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของความร่วมมือ 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ถอดรหัส “DITTO” รุกธุรกิจ Carbon Credit

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปิดให้เอกชน ขออนุญาตดูแลรักษาป่า

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น