TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เทรนด์บล็อกเชนในปี 64 : เส้นทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจบนความน่าเชื่อถือ

เทรนด์บล็อกเชนในปี 64 : เส้นทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจบนความน่าเชื่อถือ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน และการติดต่อกับผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกเกิดขึ้นบนระบบออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างและรักษาความน่าเชื่อถือของทุกฝ่ายจึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก

-แบงก์ชาติ เปิดตัวแพลตฟอร์มพันธบัตรรัฐบาล บนเทคโนโลยีบล็อกเชนของไอบีเอ็ม
-บล็อกเชน หนุนสินทรัพย์ดิจิทัล สกุลเงินคริปโต โตก้าวกระโดด

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่สามารถป้องกันการแก้ไขปลอมแปลง และรองรับการใช้งานในวงกว้าง นับเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในโซลูชั่นบล็อกเชน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตถึง 15.9 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าจากปี 2561 (1.5 พันล้านดอลลาร์) สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ คาดการณ์แนวโน้มที่สดใสเช่นเดียวกัน โดย 45 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทในภูมิภาคนี้เชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการปรับใช้งานในโอกาสต่าง ๆ มากขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า

“ความน่าเชื่อถือ” ยังคงเป็นเหตุผลสำคัญในการปรับใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

รายงานพิเศษดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือ (Trust Barometer Special Report) ของเอเดลแมน (Edelman) เปิดเผยว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ราว 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ โดยตัวเลขเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ในบางประเทศ เช่น จีน (89 เปอร์เซ็นต์) และอินเดีย (77 เปอร์เซ็นต์) ในปี 2564 เทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสร้างความน่าเชื่อถือในภาคธุรกิจสำคัญ ๆ

เราคาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสินค้าและบริการทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา การคุ้มครองลิขสิทธิ์ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ เราคาดการณ์ว่าบล็อกเชนจะถูกบูรณาการเข้ากับบริการด้านการเงินมากขึ้น รวมถึงในส่วนของการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการจัดหาเงินทุน การสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มั่นคง และโปร่งใสมากขึ้นสำหรับการปล่อยกู้

บล็อกเชนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจและการค้า

แน่นอนว่าจะมีการประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนอย่างกว้างขวางในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันบล็อกเชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการติดตามการขนส่งสินค้า และการทำธุรกรรมนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านระบบดิจิทัลแบบไร้สัมผัส โดยจะมีการขยายบทบาทให้กว้างขวางมากขึ้นหลังจากที่ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก 15 ประเทศได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ซึ่งนับเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของภูมิภาคนี้ต่อการพัฒนาระบบการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความโปร่งใสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงมีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากบล็อกเชน ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดตัว Trusple แพลตฟอร์มบริการด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ บริการดังกล่าวช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการจัดทำสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หลังจากที่ผู้ซื้อและผู้ขายอัพโหลดคำสั่งซื้อไปยังแพลตฟอร์ม กระบวนการแบบอัตโนมัตินี้นอกจากจะช่วยให้ธนาคารไม่ต้องเผชิญขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลาในการตรวจสอบติดตามคำสั่งซื้อในรูปแบบเดิม ๆ แล้ว ยังทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่รับส่งไม่ได้ถูกแก้ไขปลอมแปลง

ในอดีต ธนาคารอาจไม่ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ค้าระหว่างประเทศเพราะอุปสรรคดังกล่าว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขาย ทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ขายในการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย

กระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมอีโคซิสเต็มของบล็อกเชน

ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น Cross-chain, Backend-as-a-Service (BaaS) และการประมวลผลข้อมูลที่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรองรับความร่วมมือหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่น และลดค่าใช้จ่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาครัฐและเอกชนในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ ที่กำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่จะดึงดูดผู้สร้างนวัตกรรมและนักลงทุนที่สนใจตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและไต่อันดับขึ้นอย่างรวดเร็วในเวทีเศรษฐกิจโลก อีโคซิสเต็มของบล็อกเชนที่มีคุณภาพซึ่งสร้างขึ้นจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งจะรองรับการพัฒนาโซลูชั่นร่วมกันระหว่างพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งยังเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภูมิภาคนี้

รับมือกับปัญหาท้าทายในอนาคต

แม้ว่าเราจะเล็งเห็นอนาคตที่สดใสสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่แน่นอนว่าย่อมจะมีปัญหาท้าทายรออยู่เบื้องหน้าเช่นกัน ข้อมูลจากการ์ทเนอร์ (Gartner) ชี้ว่า จากการทดลองใช้งานบล็อกเชนทั่วโลก ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภาคธุรกิจ โดยบางส่วนมีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ แทนที่จะเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ในเชิงทฤษฎี เช่น การตรวจสอบติดตามสินทรัพย์ การระบุแหล่งที่มาของสินค้า การชำระเงิน ขณะที่การใช้งานในด้านอื่น ๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

เทคโนโลยีบล็อกเชนยังคงอยู่ในระยะแรกของการพัฒนา และเราคาดว่าจะต้องพบเจออุปสรรคเพิ่มมากขึ้นในการใช้งานและการปรับใช้ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อัจฉริยะหรือสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) หลายหมื่นล้านตัวที่วางจำหน่ายในตลาดอาจทำให้เราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะมี Smart Contract หลายแสนล้านรายการที่ทำงานไปพร้อม ๆ กันได้อย่างราบรื่น

ถึงแม้ว่าผลกระทบในระยะยาวของสถานการณ์โควิด-19 ยังคงไม่แน่ชัด แต่ภารกิจสำคัญในปี 2564 และในปีต่อ ๆ ไปก็คือ การมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการปรับขนาดและความปลอดภัยบนเชน (Chain) ขณะที่เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังได้รับความนิยม แอนท์กรุ๊ปมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายของบล็อกเชน โดยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก และช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเอสเอ็มอีที่ขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

บทความโดย กัวเฟย เจียง ประธานกลุ่มธุรกิจ Intelligent Technology ของแอนท์กรุ๊ป

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โมเดอร์น่า ประกาศกลยุทธ์รับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน

ในขณะนี้บริษัทโมเดอร์น่ากำลังดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าทั้งสามสูตร

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

อินเทล แต่งตั้ง “สตีฟ ลอง” เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง สตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เทคลีดเดอร์แห่ง KBTG ผู้ฝันสร้าง Impact ให้ประเทศ

KBTG บริษัทของคนไทยที่พยายามยกมาตรฐานให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งคนไทยและต่างชาติให้เข้ามาทำงาน

เดอะมอลล์กรุ๊ป จับมือ บิทคับ ตั้ง JV “บิทคับ เอ็ม” ดันไทยเป็นฮับสินทรัพย์ดิจิทัลภูมิภาคเอเชีย

บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กรุยทางสร้างประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

เคแบงก์ผนึก 5 รพ.รัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform ให้คนไข้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งพัฒนา Digital Healthcare Platform

YouTrip ปิดดีลซีรีส์เอ 30 ล้านเหรียญ พร้อมโตก้าวกระโดด

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Series A มูลค่าเงินลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

MUST READ

ทิพยประกันภัย จับมือ SkillLane สร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ มุ่งบ่มเพาะทักษะคนพลิกองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

เพราะเชื่อมั่นว่า "บุคลากร" หรือ "คน" คือ หัวใจสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

คนหาบ้านต้องรู้ …เช็กพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบ่อยในกรุงเทพฯ ก่อนคิดซื้อบ้าน

น้ำท่วมเป็นปัญหาที่คนกรุงฯ อิดหนาระอาใจมายาวนาน แม้จะมีการพยายามวางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แต่ปัญหานี้ก็ยังคงเป็นเรื่องกวนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ปลดล็อกปัญหาเชิงโครงสร้าง “ควบรวม ทรู+ดีแทค” รัฐต้องเพิ่มผู้เล่นหน้าใหม่ ลดการผูกขาด

นักวิเคราะห์ผู้คร่ำวอดในธุรกิจโทรคมนาคมต่างมองว่าการควบรวมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรมเพราะทำให้ธุรกิจแข็งแรงขึ้น เมื่อคู่แข่งน้อยรายความจำเป็นต้องแข่งประมูลกันดุเดือดก็ลดลง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น