TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyอว.-ซีพี ยกระดับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จับคู่นักวิจัยตอบโจทย์อนาคตประเทศ

อว.-ซีพี ยกระดับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จับคู่นักวิจัยตอบโจทย์อนาคตประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility with C.P. Group) และโครงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาร่วมกับภาคเอกชน (Cooperative education by action based learning) โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือการยกระดับและสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐ อาทิ นักวิชาการ นักวิจัย ได้ปฏิบัติงานจริงกับภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะด้านอาชีพสำหรับโลกธุรกิจยุค 4.0  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง อว. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจระดับนำของเอเชียและของโลกในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญที่จะสานพลังกันระหว่างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ อว. กับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับการวิจัยไปสู่มาตรฐานระดับสากล โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงคนเก่งคนดีที่มีอยู่ทำให้มีพลังที่สุด มีการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกระทรวง โดยเฉพาะกับภาคเอกชนทั้งบริษัทเล็ก กลาง ใหญ่ ในขณะที่เครือซีพีเอง แม้จะมีบุคลากรชั้นนำ แต่ก็ให้คุณค่าทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะจะส่งผลต่อการการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  

“เรากำลังเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากหน้ามือเป็นหลังมือ อว. จึงต้องเร่งทำงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์อันท้าทายนี้ พร้อมเปิดให้ทุกกลุ่มธุรกิจ ทุกบริษัทเข้ามาสร้างความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรที่อว. มี เพื่อสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของภาคเอกชนและสังคมอย่างแท้จริง”

ยกระดับและสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์ประเทศ

ด้าน ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือซีพี กำลังก้าวข้ามไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเชื่อมโยงโลกไปสู่อนาคต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นก้าวย่างสำคัญของภาครัฐและเอกชน ในการยกระดับและสร้างงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐ อย่างนักวิชาการ นักวิจัย ได้ปฏิบัติงานจริงกับภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศ สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือซีพี ที่มุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ  

“นักวิจัยของไทยเก่งเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก การร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรของประเทศไทยในการวิจัยเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์จะต้องเข้าใจธุรกิจ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้จริง” ธนินท์ กล่าว   

สำหรับขอบเขตความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือซีพี ประการแรก คือ การร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ การย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility ซึ่งโครงการนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการดำเนินงานวิจัยเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย และที่สำคัญคือการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

งานวิจัยเชิงลึกดังที่กล่าวข้างต้น ประกอบไปด้วย  4  เรื่องสำคัญ คือ   

  1. เนื้อสัตว์ทางเลือก (Alternative  Meat ) เพื่อตอบโจทย์การบริโภคเนื้อสัตว์ให้กับผู้บริโภคแห่งอนาคต 
  2. แบตเตอรี่ ชิป และยานยนต์ไฟฟ้า (Battery, Chip and EV)
  3. อาหารเป็นยา หรือศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ (Longevity) 
  4. การเกษตรแห่งอนาคต (Future Farming)

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงกับ 3 กลุ่มธุรกิจหลักของเครือฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อให้พร้อมรับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ปีละไม่น้อยกว่า 200 คน สุดท้ายคือการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ และการตลาดผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในด้านการข่าวจากสถานีข่าว TNN    

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

AIS – Gulf – SingTel ร่วมลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์

แกร็บ เปิดเวที ‘GrabNEXT’ ดันไทยสู่ผู้นำ เศรษฐกิจดิจิทัล

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ