TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ดีแทค ลุยสร้างมาตรฐานปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ชวนรัฐ-เยาวรุ่นไทยร่วมยุติ "ไซเบอร์บูลลี่"

ดีแทค ลุยสร้างมาตรฐานปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ชวนรัฐ-เยาวรุ่นไทยร่วมยุติ “ไซเบอร์บูลลี่”

ดีแทค ออกโรงเป็นแกนนำหลักในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ หวังให้แวดวงอินเทอร์เน็ตไทยเป็นพื้นที่สีขาวสำหรับผู้ใช้งานทุกคน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ชูประเด็นจัดการกับ “ไซเบอร์ บูลลี” เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมใจยุติการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ ตั้งเป้าให้จบที่รุ่น “เรา” ไม่ส่งต่อความเกลียดชังและความรุนแรง

แม้คำว่า ไซเบอร์บูลลี (Cyberbully) จะไม่ใช่ศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยคุ้นในสังคมไทย แต่ในมุมมองของ อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กลับเห็นว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีของการดำเนินงานในโครงการความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต หรือ อินเทอร์เน็ตสีขาว คนไทยส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์ บูลลี อย่างผิวเผินเท่านั้น ต่อให้ที่ผ่านมาจะมีหลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการรับรู้ต่อปัญหา และผลักดันสื่อสารเป็นนโยบายเพื่อหาโซลูชั่นในการยุติไซเบอร์ บูลลี่

ดังนั้น ในฐานะที่ดีแทคให้ความสำคัญกับประเด็นด้านไซเบอร์บูลลี่เพราะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างโลกออนไลน์สีขาว ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเชิงสังคมขนานใหญ่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีค่านิยมทางสังคมแตกต่างจากคนรุ่นก่อน โดยให้น้ำหนักกับการเคารพในความแตกต่างหลากหลายและสิทธิของผู้อื่น งานนี้ ดีแทคจึงได้จัดทำโครงการ “สัญญาใจ ให้ไซเบอร์ บูลลี่ จบที่รุ่นเรา” ขึ้น เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มุ่งพัฒนาทางเศรษฐกิจจนละเลยมิติปัญหาทางสังคมไป

สำหรับโครงการสัญญาใจดังกล่าว เป็นต่อยอดมาจากการเปิดแพลตฟอร์มระดมความเห็นในรูปแบบ “Jam Ideation #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา” ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 รวม 72 ชั่วโมง ซึ่งพบว่า แพลตฟอร์มได้รับไอเดียเกี่ยวกับการหยุดไซเบอร์บูลลี่ทั้งหมด 782 ไอเดีย จากกลุ่มเป้าหมายกว่า 1.44 ล้านคน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้งสิ้น 34,500 ครั้ง

ด้าน ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการเปิดแพลตฟอร์มข้างต้น กล่าวว่า “การศึกษาและหาแนวทางแก้ไขการไซเบอร์บูลลี่ที่่ผ่านมาจะมาจากผู้ใหญ่ผู้หวังดีในสังคมเป็นหลัก ดังนั้น หลายครั้ง แนวทางที่ได้จึงไม่อาจจัดการไซเบอร์บูลลี่ได้โดยตรง ดังนั้นการเปิดแพลตฟอร์มก็เหมือนกับการสร้างพื้นฐานให้เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องอยู่และเผชิญกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่โดยตรงได้ออกมาพูดถึงปัญหา กำหนดปัญหา และเสนอแนวทางจัดการด้วยตนเองโดยตรง” 

“ปัญหาหลักของไซเบอร์ บูลลี่ในสังคมไทยในปัจจุบันคือ แม้คนไทยส่วนใหญ่จะยอมรับว่า ไซเบอร์บูลลี่ส่งผลต่อการสร้างความรุนแรงมากขึ้น แต่กลับมองว่าการกลั่นแกล้งรังแกกันเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องตลกขบขัน ทั้ง ๆ ที่ พฤติกรรมดังกล่าว ทำให้คนโดนกระทำรู้สึกเศร้า เสียใจ โกรธ ไม่พอใจ และไม่มีความสุข อีกทั้งมีคนจำนวนมากมองว่าการพูดล้อเลียน เสียดสี บนโลกออนไลน์ ไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับการลงไม้ลงมือ คือมองว่าเป็นเรื่องพูดกันขำ ๆ ทั้ง ๆ ที่ความจริงคนที่โดนล้อเลียนไม่ได้ขำด้วยแม้แต่น้อย” ผศ.ดร. ธานีกล่าว 

ทั้งนี้ การเปิดแพลตฟอร์มดังกล่าว พบว่า 3 ประเด็นหลักที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจและมองว่าเป็นการไซเบอร์บูลลี่ที่ยอมรับไม่ได้มากที่สุดคือ 1) Body Shaming การล้อเลียนรูปร่าง หน้าตา สีผิว ทรงผม โดยมีสัดส่วนสูงถึง 56% 2) Sexual Harassment หรือการคุกคามทางเพศ ทั้งทางคำพูดและการกระทำ ที่ 23% และ 3) Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศและรสนิยมทางเพศที่ 21% 

“เด็กรุ่นใหม่มองว่า สังคมในโรงเรียนให้ความสำคัญกับคนหน้าตาดี เมินเฉยต่อคนหน้าตาธรรมดา และล้อเลียนคนหน้าตาแปลกหรือไม่สวยไม่หล่อตามค่านิยม ดังนั้น สิ่งที่ควรทำในขณะนี้คือการสร้างทัศนคติให้ทุกคนในสังคมตระหนักและเคารพเรื่อง “ความแตกต่างหลากหลาย” (Diversity) ของคน โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์รูปร่างและหน้าตาของผู้อื่น เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ว่าผู้พูดจะมีอายุมากกว่าหรือเป็นเพื่อนในวัยเดียวกัน” ผศ.ดร.ธานี กล่าว 

ขณะที่ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศ เด็กรุ่นใหม่มองว่าต้นตอของปัญหามาจากการที่สังคมไทยหยิบยกเอาเรื่องการเป็นเพศที่สามมาล้อเลียนในเชิงขำขัน ทั้ง ๆ ที่ความจริง เรื่องรสนิยมและความชอบทางเพศของคน ๆ หนึ่งไม่ใช่เรื่องตลก ดังนั้นจึงควรใช้สื่อในการเผยแพร่ค่านิยมชุดใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในสังคม ลบล้างทัศนคติความคิดของเรื่อง ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) และสร้างค่านิยมความเท่าเทียมทางเพศ ให้โอกาสทุกเพศและทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องให้ทันสมัยและไม่สร้างภาระให้กับเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ 

ด้านการคุกคามทางเพศ สาเหตุหลักมาจากค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมที่ให้ผู้ชายเป็นใหญ่ ทำให้กลายเป็นอภิสิทธิ์ที่เพศหนึ่งมีอำนาจกระทำการใด ๆ เหนือกว่าเพศอื่น ๆ ได้ โดยคนรุ่นใหม่มองว่า ควรมีการยกระดับและส่งเสริมการสร้างทัศนคติต่อต้านการคุกคามทางเพศ สอนให้เด็กรู้จักสิทธิส่วนบุคคลและเคารพในร่างกายของผู้อื่น ขณะเดียวกัน พ่อแม่ ครูและผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในเชิงคุกคามทางเพศ ตลอดจนสร้างทัศนคติต่อต้านไซเบอร์บูลลี่และการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธานี ได้สรุปแนวทางการแก้ไขออกเป็น 3 แนวทางหลักด้วยกันคือ 1) เริ่มต้นที่ตัวบุคคลด้วยการปรับทัศนคติของตนเอง เข้าใจประเด็นเรื่องไซเบอร์บูลลี่อย่างถ่องแท้ 2) สร้างความตระหนักรู้ในสังคม ไม่เพิกเฉยหรือมองข้าม และ 3) คือการออกมาตรการลงโทษและเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำ 

“ไซเบอร์ บูลลี คือจุดเริ่มต้นของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นโดยที่ผู้ทำไม่ต้องรับผิดชอบ มองให้ลึกลงไปก็คือการใช้อำนาจในทางที่ผิดที่ผู้ถูกกระทำโดนบีบให้ต้องอยู่ในภาวะจำยอม ดังนั้นจึงต้องสร้างสังคมใหม่ที่ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เคารพความแตกต่างหลากหลาย อย่างน้อย วัฒนธรรมออนไลน์ที่ดีก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่จะยุติการไซเบอร์บูลลี” ผศ.ดร.ธานี กล่าว

ขณะที่ อรอุมา เสริมปิดท้ายว่า คนส่วนใหญ่ค่อนข้างคุ้นเคยกับคำว่า ไซเบอร์บูลลี่ นั่นหมายความว่า ไซเบอร์บูลลี่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาก ๆ ดังนั้น อย่าเพียงแค่ยอมรับ แต่ให้ตระหนักและร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข อย่างน้อยก็ให้เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน เพราะว่าการ “บูลลี” ไม่ใช่เรื่องตลกและไม่เคยเป็นเรื่องตลก 

มุมมอง ‘ท๊อป จิรายุส’ ต่อ “ภาษีคริปโท” แนะกม.ไทยต้องเปลี่ยนให้ทันโลก สร้างโอกาส ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ

เศรษฐกิจปีเสือ กับ “โอมิครอน”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

foodpanda เปิดตัวหมี “เปาเปา” ส่งแคมเปญออนไลน์ เจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ

ฟู้ดแพนด้า ฉลองครบรอบ 10 ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิดตัว “เปาเปา”

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)

เมื่อขาใหญ่ Binance จับมือ GULF บุกตลาดคริปโทฯ ในไทย

ข่าวการประกาศความร่วมมือระหว่าง GULF กับ Binance บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งสำหรับวงการการเงินดิจิทัลของไทย

MUST READ

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

KIAT คว้าขนส่ง LNG จาก PTTOR 270 ลบ. ลงทุนรถบรรทุกใหม่ เพิ่มจำนวนรถอีกกว่า 20%

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญางานขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวกับ PTTOR
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น