TH | EN
TH | EN
หน้าแรกLife“ห้องเรียนไร้หนังสือและกระดานดำ” ที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

“ห้องเรียนไร้หนังสือและกระดานดำ” ที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

สายวันพุธต้นเดือนมีนาคม ณ สนามของโรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนเก่าแก่อายุ อายุ 91 ปี ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กลายเป็นห้องเรียนไร้หนังสือและกระดานดำ นักเรียนชั้น ม.3/1 กำลังเรียนวิชา STEAM อย่างสนุกสนาน ในมือของเด็กนักเรียนมีเพียงเครื่อง Macbook วางบนตักสายตาจับจ้องอยู่ที่คุณครูผู้กำลังสอนอย่างตั้งใจ ในมือคุณครูมีโดรน คุณครูกำลังสอนการโค้ดดิ้งเด็ก ๆ 

ภายใต้พื้นที้เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ทั้งหมด 11 อาคาร ของโรงเรียนสงวนหญิง เด็กนักเรียนทั้ง 2,800 คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและห้องเรียนแบบศตวรรษที่ 21 ได้ทั่วทั้งโรงเรียน แม้จะไม่ใช่เด็กนักเรียนห้อง EP แต่เด็กนักเรียนห้อง EP จะได้ใช้เครื่อง MacBook แบบคนละเครื่อง โดยที่นักเรียนชั้น ม.1 จะสามารถใช้ Pages นักเรียนชั้น ม.2 ใช้ Keynote ในการส่งงาน

คุณครูสุพรรณชาติ แปลงเงิน ครูผู้ริเริ่มโครงการ และที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสงวนหญิง กล่าวว่า โครงการ EP ของโรงเรียนสงวนหญิง เริ่มมาตั้งแต่ปี 2004 ให้เป็นระบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนที่นี่ในมือถือ Laptop เรียนมาตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งเป็นความเห็นตรงกันระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และตัวนักเรียนเอง ที่นี่เด็กห้อง EP จะเป็น one-to-one คือ นักเรียนหนึ่งคนต่อเครื่องหนึ่งเครื่อง 

วิชา STEAM ของห้องม.3/1

ช่วงแรกต่างคนต่างหาซื้อกันมาใช้เอง จนปี 2007 นักเรียนเริ่มเปลี่ยนมาใช้เครื่องของ Apple ทั้งหมด เนื่องจากการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องใช้เทคโนโลยี สอนให้มี Creative Thinking และ Problem Sloving จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีของเขาแสดงผลออกมาเป็นชิ้นงาน ตั้งแต่ ม.1-ม.3 อาทิ ม. 1 ทำหนังสือเล่มเล็ก ม.2 ทำผลงานแสดงเป็น Public Speaking โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ ซึ่งเป็นการบูรณาการหลากทักษะ เป็นต้น 

“ต้องมีเครื่องมือให้เขาใช้งานได้สะดวก และทันสมัย เป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวนโยบาย Thailand 4.0” 

คุณครู กล่าวว่า ที่เลือกใช้ Apple เพราะแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องนั้นสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้ง่าย ประกอบกับการดูแลอย่างดีจาก Apple Thailand และ Apple Partner ที่เข้ามาอบรมครูและนักเรียนที่ใช้เครื่อง ตั้งแต่ ม.1-ม.3 

“เครื่องที่ใช้งานผู้ปกครองของเด็กสนับสนุน เป็นการตกลงกันตั้งแต่แรกในการเรียน EP เด็กจะมีเครื่องใช้เป็นของส่วนตัวของตัวเอง จะสามารถใช้ได้ทุกวิชา โดยไม่ต้องไปจองใช้เครื่องที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจัดห้องเรียนเป็นห้องเรียนแบบศตวรรษที่ 21 มีอินเทอร์เน็ตถึงทุกโต๊ะ เมื่อก่อนยังเป็นสาย LAN ตอนนี้เป็น WiFi แยกวงออกมาจากของโรงเรียน”

สำหรับสาเหตุที่นักเรียนจะต้องมีเป็นเครื่องส่วนตัวนั้น ก็เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานต่อเนื่องและสะดวกในการเรียนการสอน เด็ก ๆ จะได้ไม่ต้องสลับเครื่องไปมาระหว่างที่บ้านและโรงเรียน ที่สำคัญ คือ เป็นการฝึกความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก ต้องรู้จักดูแลรักษาของให้เป็นนิสัย

“จากการนำ MacBook มาผสมกับหลักสูตรแล้วนั้น เราพบว่า MacBook เป็นตัวช่วยสำคัญเลยที่ช่วยเปิดกว้างให้การเรียนรู้มันสะดวกและง่ายขึ้น เป็นใบเบิกทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถพัฒนาทักษะต่อไปได้ในหลาย ๆ ด้าน”

ทั้งนี้ ในห้องเรียนปกติ ​โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ทุกห้องเรียนนักเรียนจะได้เรียนจากเจ้าของภาษา โรงเรียนจะใช้ภาษาเป็นพื้นฐานให้นักเรียนไปต่อได้

“เป้าของการสอนเด็กห้อง EP คือ ภาษาเก่ง เทคโนโลยีเก่ง เป็นสากล เราสอนจริยธรรม สอนคุณธรรม สอนวินัย สอนให้มีความรับผิดชอบ ให้เรียนดีด้วย” ครูสุพรณณชาติ กล่าว

ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง กล่าวว่า ห้องเรียนปกติมี WiFi บริการ 2 วงจร สำหรับครู 1 วงจร และสำหรับนักเรียน 1 วงจร ห้องเรียนพิเศษมี WiFi แยกห้องละวงจร 

ห้องเรียนวิชา Computer โดย Mr.Brett Wilkin

ทั้งนี้ เด็กนักเรียนที่ไม่ใช่ห้องเรียน ​EP สามารถซื้อเครื่อง Mac ผ่านโครงการราคาพิเศษกับโรงเรียนได้ ทางโรงเรียนมีแผนจะขยายผลการใช้งานเครื่อง Mac ให้กับนักเรียนห้องเรียนปกติด้วย อาจจะผ่านการเช่าเครื่องโดยการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนบางส่วน ห้องเรียนพิเศษทั้งหมดของโรงเรียน ใช้เครื่อง Mac ทั้งหมด คือ ห้องเรียนพิเศษ EP และห้อง Education Hub ใช้ Mac หมด แบบ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 4 ห้อง ห้องละ 40 เครื่อง มีแผนจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง Mac ในอนาคต ผ่านการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนของโรงเรียนและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง” 

“โรงเรียนมีการเรียนการสอนทางไกลมา 10 ปีแล้ว เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ห้องเรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ทำให้ ช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ห้องเรียนพิเศษที่โรงเรียนสงวนหญิง สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้แบบต่อเนื่องไร้รอยต่อเลย” ผอ.ตรัยพงษ์ กล่าว

ผู้อำนวยการ กล่าวต่อว่า ที่โรงเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มตามรูปแบบห้องเรียน ได้แก่ระดับชั้นม.ต้น 3 กลุ่ม คือ ห้องเรียนปกติ ม.ต้น (ระดับละ 9 ห้อง) ห้องเรียนพิเศษ EP ม.ต้น (ระดับชั้นละ 2 ห้อง) และ ห้องเรียนพิเศษ Smart Class (ระดับชั้นละ 2 ห้อง) ที่เน้นวิทย์-คณิต และระดับ ม.ปลาย 3 กลุ่ม คือ ห้องเรียนปกติ ( ระดับละ 9 ห้อง) ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษ SMTE (​ ระดับละ 1 ห้อง) Enrichment of Science Mathematics Technology and Environment) และห้อง Education Hub (ระดับละ 2 ห้อง) 

เด็กนักเรียทั้งหมดทั้งโรงเรียนรวม 2,800 คน หากรวมครูด้วยก็จะมีทั้งหมด 3,000 คนทั้งโรงเรียน 

ที่โรงเรียนสงวนหญิงมีห้องเรียน EP ทั้งหมดชั้นเรียนละ 2 ห้อง (ม.1-ม.3) ห้องละ 30 คน ค่าเทอมห้องเรียน EP เทอมละ 27,000 บาท  ห้องเรียนปกติเทอมละ 1,200-1,800 บาท

“เราเน้นไปที่การบูรณาการการเรียนรู้ ผสมผสานทักษะด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ๆ สำหรับโครงการภาคภาษาอังกฤษนี้ เด็กจะได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยน ทั้งการไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์ หรือการนำหลักสูตรของต่างประเทศมาสอน เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเรายังมีการทดสอบความรู้อยู่เสมอ และผลที่ออกมาอยู่ในระดับดีเยี่ยม เรามั่นใจว่าเด็กของเราเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและผ่านคุณสมบัติที่รัฐบาลได้วางไว้อย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการ กล่าว

ชัยยุทธ พลเสน ผู้ปกครองที่มีลูกสาวฝาแฝด เรียนชั้น ม.3 ที่เรียนที่ห้อง EP (English Program) ที่โรงเรียนสงวนหญิง กล่าวว่า ตอนแรกไม่เข้าใจว่า MacBook กับ Notebook ต่างกันอย่างไร รู้แต่ว่าราคาต่างกัน แต่ก็เช็คข้อมูลทั้งหมด ได้คำตอบว่า ทำไมต้องเป็น MacBook ประการแรก เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ แอปพลิเคชันที่มาพร้อมกันกับเครื่องโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม รองรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของเขาออกมา และที่สำคัญรองรับการพรินแบบ 3D ซึ่งที่โรงเรียนมีเครื่องพรินแบบ 3​D ให้ 

“ชอบที่เครื่อง MacBook มีการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ตลอดเวลา ประกอบกับการที่ปลอดภัยจากไวรัส มากกว่าการใช้เครื่องทั่วไป” 

ผู้ปกครองชัยยุทธ์ กล่าวต่อว่า อีกเหตุผลคือ ระยะเวลาการใช้งาน 37,000 บาทต่อเครื่อง ต่อลูก 1 คน ใช้ได้ 10 ปี ใช้ปีละ 3,700 บาท เท่ากับวันละ 10 บาท แต่ถ้าเป็น Notebook ทั่วไป 2-3 ปีล้าสมัยและตกรุ่นใช้ต่อไม่ได้แล้ว จุดคุ้มทุนมี แม้จะซื้อแพงตั้งแต่ต้น แต่จุดคุ้มค่ามี นอกจากนี้ ยังได้รับการบริการที่ดี

“ช่วงแรกรู้สึกหนักใจที่จะต้องซื้อ MacBook เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อได้ลองศึกษาข้อมูลดูแล้ว เห็นว่าคุ้มค่ามาก ส่วนตัวรู้สึกชื่นชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ Built-in Apps ของ Apple ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย ตัวซอฟต์แวร์และแอปมีการอัปเดทอยู่เรื่อย ๆ ระบบก็สเถียรและปลอดภัย ความเสี่ยงที่จะติดไวรัสต่ำมาก เราเลยมั่นใจว่าลูกจะไม่ไปติดตั้งโปรแกรมอะไรมั่ว ๆ ที่เสี่ยงกับการใช้งาน”

“นอกจากนี้ MacBook ยังทนมากอีกด้วย 1 เครื่อง สามารถใช้งานได้งาน เราเลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามาก ๆ MacBook ถือเป็นอาวุธที่ดีสำหรับเด็กที่เขาจะนำไปต่อยอดได้อีกมาก”

หลักจากที่ให้ลูกได้ใช้งาน คุณพ่อพบว่า “ด้วยคุณภาพของทั้งตัวอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ที่ตอบรับกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนั้น ทำให้เขาสามารถคิด และครีเอทชิ้นงานต่าง ๆ ได้สนุกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่สามารถผลิตสื่อต่าง ๆ ทั้งโปสเตอร์และแอนิเมชันได้มีคุณภาพไม่แพ้มืออาชีพเลย และคุณพ่อมั่นใจว่าที่โรงเรียนสงวนหญิงสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับลูก ๆ เมื่อเขาออกไปเจอกับคนข้างนอก เขาจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจและโดดเด่นกว่าที่อื่น”

คุณครูฝ้าย อารีรัตน์ ศิริเชษฐ หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ในห้องเรียนจะมี Apple TV ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชา ครูใช้ MacBook เป็นสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนใช้ MacBook ในการทำรายงานและกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการอบรมการใช้งานในการจัดการเรียนการสอน STEAM โดยใช้ MacBook ให้กับคุณครูและนักเรียน มีการบรรจุรายวิชา STEAM ลงในรายวิชาปกติ มีการจัดอบรม Coding เขียนแอปพลิเคชัน 

ด.ญ.ไอย์รดา จิตรอารีย์รักษ์ นักเรียนชั้นม. 3/2

ด.ญ.ไอย์รดา จิตรอารีย์รักษ์ นักเรียนชั้นม. 3/2 เริ่มใช้ MacBook ปี 2012 ตอน ป.6 ใช้งานง่ายกันกับ iPad ใช้ iPad มาก่อนหน้านี้ เริ่มใช้ Macbook จริงจังตั้งแต่ ป.6 ยาวจนถึง ม.3 ใช้งานง่าย เมื่อเทียบกับคอมพ์อื่น สามารถสร้างงานได้แปลกใหม่กว่า สามารถใช้งานกับกลุ่มกับเพื่อนได้ง่าย ไม่ต้องส่ง email ใช้ AirDrop ได้เลยสะดวกมาก ๆ 

“โหลดชีทงานจากไฟล์ ทำงานแล้วส่งครูผ่านออนไลน์ ใช้พรีเซนต์งานได้ ไม่ต้องพรินออกมาทำ ในกระเป๋าไม่มีหนังสือมากเท่าเดิม การบ้าน งานต่าง ๆ ครูจะส่งไฟล์มาให้ ทำในเครื่องแล้วส่งได้เลย ไม่ต้องพรินท์ออกมา” 

ด.ช.ธนภัทร ศรีไชย นักเรียนชั้นม. 3/1

ด.ช.ธนภัทร ศรีไชย นักเรียนชั้นม. 3/1 เริ่มใช้ MacBook Pro ตั้งแต่ ม.1 ชอบใช้ เพราะลื่น ไม่ค่อยค้าง ก่อนหน้านี้เคยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ป.1 ใช้ MacBook iPad, iPhone, Apple Watch และ iPod ทุกวันนี้จดงานด้วย iPad 

“ตอนนี้สามารถโหลดหนังสือเป็นเล่มลงเครื่องไว้อ่านได้เลย ตอนจดก็จดด้วย iPad ได้เลย สะดวกมาก ๆ ตอนนี้ทักษะการพิมพ์จะเพิ่มมากขึ้น แต่ทักษะการเขียนก็ไม่ได้ลดลงนะครับ” ด.ช.ธนภัทร กล่าวด้วยรอยยิ้มน้อย ๆ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ