TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability ความยั่งยืน ... ไม่ใช่แค่ ‘ซีเอสอาร์’ แต่คือ ‘พันธสัญญา’ ของเอปสัน ประเทศไทย

ความยั่งยืน … ไม่ใช่แค่ ‘ซีเอสอาร์’ แต่คือ ‘พันธสัญญา’ ของเอปสัน ประเทศไทย

เอปสัน ยึดแนวทางความยั่งยืนตลอดวงจรธุรกิจ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อเกือบ 80 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแรกในโลกที่ ประกาศจะกำจัดสาร ซีเอฟซีที่ทำลายชั้นโอโซนออกจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งประสบความสำเร็จในปี 2536 ได้เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ในปี 2547 และได้ประกาศให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ สิ่งที่เอปสันทำ คือ ผสานจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจ ทั้งยึดกรอบปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมาสร้างโปรแกรมซีเอสอาร์

ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เป็นเรื่องที่บริษัทแม่ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องความยั่งยืนอยู่แล้ว เอปสัน สิงคโปร์ เลือก 5 ข้อจาก 17 ข้อของ UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มุ่งเน้นและเป็นสิ่งที่เอปสันยึดมั่นและนำมาปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจของเอปสัน คือ 

  • เรื่อง Climate Change ความร่วมมือกับ WWF เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Climate Change 
  • เรื่อง Decent Work and Economic Growth จะทำให้ที่ทำงานเป็นที่ที่น่าอยู่ พร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  • เรื่อง Industrial, Innovation, and Infrastructure เอปสันมั่นใจว่าเทคโนโลยีของเอปสันสามารถตอบสนองการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม 
  • เรื่อง Responsible Consumption and Production คือ การใช้พลังงานอย่างเหมาะสม อาทิ โรงงานของเอปสัน ใช้พลังงานสะอาด ลดคาร์บอนฯ เป็นศูนย์
  • เรื่อง Partnership for the Goals คือ การร่วมมือกันกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจัง

Sustainability Commitment 

ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการเห็นความพยายามและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากผู้ผลิตเทคโนโลยีในการรักษาธรรมชาติ พวกเขาเต็มใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคนกลุ่ม Millennial และ Gen Z ที่ยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ หรือมีส่วนในการตอบแทนสังคม การที่ผู้ผลิตสามารถแสดงออกถึงบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้า แต่ยังเป็นการนำธุรกิจไปสู่ทิศทางและตำแหน่งของการเป็นองค์กรที่สังคมและผู้บริโภคจะขาดไม่ได้ ซึ่งนั่นคือเป้าหมายของเอปสัน

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทเอปสัน คือ การดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และต้องแสดงถึงความรับผิดชอบในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และนำความสุขมาสู่สังคมด้วยวิธีการที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ 

เป้าหมายดังกล่าวเป็นที่มาของการกำหนดแนวทางของโปรแกรมซีเอสอาร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดตามกรอบปฏิบัติของ SDG โดยให้น้ำหนักในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาเอปสันมีกิจกรรมที่สนับสนุนพันธกิจเรื่องความยั่งยืน ได้แก่ 

กิจกรรม From Plastic to Fabric 

เอปสัน (ประเทศไทย) ดำเนินการภายใต้เป้าหมายเรื่อง Responsible Consumption ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกับโครงการ Green Road ผลิตถุงผ้าจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปแลกถุงพลาสติกจากเหล่าพนักงานบริษัทตามอาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “From Plastic to Fabric” ที่ให้ประชาชนนำถุงพลาสติกเหลือใช้มาแลก เปลี่ยนเป็นถุงผ้าที่มีการพิมพ์ลวดลายจากเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอปสัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบรับนโยบายการลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงผ้าที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง โดยถุงพลาสติกที่รวบรวมได้ถูกส่งต่อให้โครงการ Green Road เป็นผู้คัดแยกและแปลงสภาพเป็นอิฐบล็อก เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นบล๊อกปูพื้นลานกิจกรรม ทางเดิน และถนนภายในวัดต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ของผู้คนในชุมชนต่อไป 

ยรรยง กล่าวเพิ่มเติมว่า “บล็อกปูพื้นที่ได้จากการรีไซเคิลถุงและขวดพลาสติก มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ที่สำคัญเป็นวิธีการกำจัดขยะพลาสติกในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่มี ประโยชน์ต่อสังคมไทและสอดคล้องกับแนวทางซีเอสอาร์ของบริษัทฯ”

กิจกรรม Wheel For Wild 

เอปสันร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “Wheel for Wild” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรและใส่ใจในเรื่องการใช้พลังงานมากขึ้น ผ่านกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมทำกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับพรินเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Heat-Free จากเอปสัน โดยมีกติกาว่าเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้าครบ 3 นาที เอปสันจะทำการบริจาคเงินจำนวน 30 บาทให้กับทางมูลนิธิฯ นอกจากนี้ จักรยานที่ต่อไดนาโมและแบตเตอรีจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง WF-C20590 เพื่อพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิฯ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

Green Tech

นอกจากกิจกรรมซีเอสอาร์แล้ว เอปสันยังแสดงออกถึงความมรับผิดชอบต่อสังคมและพันธสัญญาเรื่องความยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีของเอปสันเช่นกัน 

ยรรยง กล่าวว่า เอปสันตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คือ ประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องร่วมกันใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน การรีไซเคิลกระดาษเพื่อลดการตัดไม้ การลดการสร้าง มลพิษทั้งทางอากาศ น้ำ หรือลดขยะจากกระบวนการผลิต 

เทคโนโลยีของเอปสันจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นบนหลักการที่ว่าจะต้องสามารถนำเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมให้กับ

ผู้ใช้ สามารถรองรับปริมาณงานจำนวนมากเป็นเวลานาน โดยที่คุณภาพงานไม่ตกลง และต้องไม่สร้างผล กระทบใด ๆ ต่อสภาพ แวดล้อมในที่ทำงานของผู้ใช้และสังคม 

“ผลิตภัณฑ์ของเอปสันต้องสามารถช่วยองค์กรธุรกิจลดการใช้พลังงานในสำนักงาน และสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรกับธรรมชาติให้เห็นได้เป็นรูปธรรม”  

เอปสันยึดหลักความยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนกำหนดแนวคิด ออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ขนาดกะทัดรัด ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง เพื่อใช้ในนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

เอปสันประสบความสำเร็จในการสร้างอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็น Green Tech อย่างเต็มตัว เพราะไม่เพียงแต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเลเซอร์พรินเตอร์ถึง 85% ยังมีชิ้นส่วนในเครื่องที่ต้องเปลี่ยนทดแทนน้อยกว่าเลเซอร์พรินเตอร์ถึง 59% ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงได้มาก 

Epson PaperLab เป็นเครื่องรีไซเคิลกระดาษเครื่องแรกของโลก

Epson PaperLab เป็นเครื่องรีไซเคิลกระดาษเครื่องแรกของโลก ช่วยให้ทุกออฟฟิศประหยัดค่ากระดาษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพียงนำกระดาษที่ใช้แล้วใส่เข้าไปใน PaperLab จะได้กระดาษใหม่ออกมาในไม่กี่นาที ซึ่งทุกขั้นตอนจะทำได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ซับซ้อน และไม่ต้องใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในกระบวนการผสานเยื่อกระดาษใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมี เทคโนโลยี Heat-Free ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในกระบวนการพิมพ์ จึงใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเลเซอร์พรินเตอร์ที่มีความเร็วในการพิมพ์ระดับเดียวกันถึง 80% นอกจากนี้ ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเลเซอร์พรินเตอร์ถึง 85% และประหยัดไฟ และใช้กำลังไฟเพียง 10 วัตต์ ในการพิมพ์เอกสาร 1 หน้า

ชิ้นส่วนในตัวพรินเตอร์เอง อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ของเอปสันก็ยังมีส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนทดแทนน้อยกว่าเลเซอร์พรินเตอร์ถึง 59% เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งโทนเนอร์ ลูกดรัม ดีเวลลอปเปอร์โรเลอร์ ชุดฟิวเซอร์ และอื่น ๆ ทำให้ ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงมาได้ 

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore หนึ่งในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรินเตอร์เชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมีในขณะพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรินเตอร์เชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอของเอปสันถูกออกแบบให้สามารถช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการพิมพ์ลงถึง 60% ทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมี และยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 55%

เอปสันกับความร่วมมือกับ WWF 

ล่าสุด เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนามความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) แก้ปัญหาด้านสภาพ

ภูมิอากาศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชน ขยายผลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (ปะการังและป่าชายเลน) สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความร่วมมือ 6 ประเทศ เริ่มจากสามเหลี่ยมปะการัง เป็นที่อยู่อาศัยของปลากว่า 6,000 ชนิด รวมถึงร้อยละ 76 ของชนิดปะการังบนโลก เป็นพื้นที่ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดของโลกด้วย เป็นพื้นที่ที่เอปสันและ WWF ให้ความสำคัญ ความร่วมมือนี้เริ่มต้นที่ 2 ปี ตั้งเป้าที่เกื้อหนุนและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น เน้นเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

ยรรยง กล่าวว่า ภายในองค์กรเอปสันเองมีการใหัความรู้เรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เอปสันนำ UN’SDGs ข้อที่ 13 เรื่อง Climate Change มาทำเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือกับ WWF “ปัจจุบัน ไม่มีองค์กรธุรกิจใดสามารถเติบโตขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การผสานจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้ากับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจที่

เอปสันยึดมั่น จึงเป็นคำตอบการอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าในโลกยุคดิจิทัลนี้” ยรรยง กล่าวทิ้งท้าย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” เปิดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ชู “วัน แบงค็อก” โครงการต้นแบบสีเขียวระดับโลก

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของ “วัน แบงค็อก” โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

Keep Di เตรียมลุยงาน Crypto Expo 2022 ตอกย้ำบริการรูปแบบใหม่ ยุคเว็บ 3.0

Keep Di ภายใต้บริษัท ซีค แอนด์ คีพ เจเนซิส จำกัด เตรียมจัดทัพลุยงาน Thailand Crypto Expo 2022 ซึ่งเป็นงานคริปโทที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ตอกย้ำมิติใหม่การตลาดยุคเว็บ 3.0

Belkin เอาใจสาวกไอโฟน เปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone 14

Belkin เปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 14 ทุกรุ่น ด้วยนวัตกรรมการชาร์จแบบไร้สายสูงสุด 15 วัตต์ ความปลอดภัยเหนือมาตรฐาน และเทคโนโลยี MagSafe ที่สมบูรณ์แบบ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น