TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ความแตกต่างระหว่าง เงินหยวนดิจิทัล เงินบาทดิจิทัล Bitcoin Libra และระบบการชำระเงินดิจิทัล

ความแตกต่างระหว่าง เงินหยวนดิจิทัล เงินบาทดิจิทัล Bitcoin Libra และระบบการชำระเงินดิจิทัล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกการเงินมากมาย ตั้งแต่การมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลต่างๆ ทั้ง  PromptPay, True wallet, Line Pay หรือการมีเงินดิจิทัลสกุลคริปโตใหม่ๆอย่าง Bitcoin หรือล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศออกเงินหยวนดิจิทัลและจะเริ่มทดลองใช้กันในบางเมือง จนหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า แล้วระบบเหล่านี้ต่างกันอย่างไร ระหว่างเงินหยวน เงินหยวนดิจทัล Bitcoin หรือ Alipay วันนี้เลยอยากมาสรุปในแต่เรื่องให้เข้าใจง่ายๆจากมุมมองของนักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอยู่บ้างดังนี้ 

สกุลเงินปกติ (Normal currency) คือ สกุลเงินทั่วไปเช่น เงินบาท เงินดอลล่าร์ เงินหยวร ที่มีการออกมาโดยธนาคารกลางของรัฐในรูปของธนบัตรหรือเหรียญ สามารถทำธุรกรรมหรือแลกเปลี่ยนได้ในลักษณะการใช้เงินสดหรือรูปแบบออนไลน์ผ่าน Digital Payment แต่ก็ต้องมีการโยกย้ายธนบัตรที่เป็น Physical นั้นจริงไปยังผู้รับทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การชำระเงินออนไลน์ ผู้ซื้อก็ต้องมีการจ่ายเงินสดไปให้ผู้ให้บริการออนไลน์ และผู้รับเงินก็จะมีเงินสดที่ได้รับมาจริง ๆ โดยธนบัตรหรือเหรียญก็จะเป็นตัวระบุว่าเงินอยู่ที่ใคร

สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) คือ สกุลเงินที่ต้องทำธุรกรรมแบบออนไลน์เท่านั้น ผ่าน Digital payment แต่เนื่องจากไม่มีธนบัตรหรือเหรียญที่สามารถระบุว่าเงินอยู่ที่ใคร ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายเงินซ้ำกันอย่างผิดพลาด จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Blockchain ที่ช่วยเก็บบัญชีธุรกรรมทั้งหมดและจะได้ทราบว่าเงินดิจิทัลนี้อยู่ที่ไหน ใครเป็นเจ้าของและสามารถติดตามได้ 

การชำระเงินดิจิทัล (Digital payment) อย่าง PromptPay, True Wallet หรือ Alipay คือ การทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ ซึ่งอาจชำระเงินเป็นเงินสกุลปกติหรือเงินสกุลดิจิทัลก็ได้ ถ้าเป็นเงินสกุลปกติก็ต้องมีการโอนย้ายธนบัตรหรือเหรียญกันจริงโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นผ่ านสถาบันการเงิน แต่ถ้าเป็นเงินสกุลดิจิทัลก็อาจใช้เทคโนโลยีอย่าง Blockchain ช่วยติดตามธุรกรรมทางการเงิน ข้อดีของการชำระเงินดิจิทัลคิอการลดการบริหารการจัดการเงินสด สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยรวดเร็วขึ้น และสามารถทำจากที่ใด ๆ ก็ได้ผ่านระบบออนไลน์

การออกสกุลเงินทั่วไป รัฐบาลของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ออกโดยต้องมีหลักทรัพย์เช่นทองคำค้ำประกัน และพิมพ์เป็นธนบัตรออกมาเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้ มีการรับรองตามกฎหมายและมีอัตราแลกเปลี่ยนทีชัดเจน ตามสถานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และหากประเทศใดมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง ก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสกุลเงินมีความน่าเชื่อถืมีความผันผวนน้อยและหลายๆประเทศอยากใช้ในการแลกเปลี่ยน

เงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) อย่างเงินหยวนดิจิทัล (DECP) ไม่ใช่สกุลเงินใหม่และมีกฎหมายรองรับ มีหลักการเช่นเดียวกับการออกธนบัตรทั่วไป รัฐบาลต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่แทนที่จะออกมาเป็นธนบัตรหรือเหรียญ แต่จะออกมาในรูปของดิจิทัลที่สามารถทำธุรกรรมแบบออนไลน์ได้เท่านั้น โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับเงินที่เป็นธนบัตรในสกุลเดียวกัน เช่น 1 หยวนดิจิทัล ก็จะค่าเท่ากับ 1 หยวน ประโยชน์ คือ ช่วยทำให้ลดการบริหารเงินสดและทำธุรกรรมได้ง่ายชึ้นผ่านออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีแผนการใช้ CBDC ทีเป็นเงินบาทดิจิทัลแทนเงินสด โดยได้เริ่มมีโครงการนำร่องที่ทางบริษัทปูนต์ซิเมนต์ไทย (SCG) ได้เข้าร่วมทดสอบ การใช้เงินบาทดิจิทัลในการชำระเงินระหว่างคู่ค้าในซัพพลายเชน  เริ่มทดสอบและพัฒนาระบบในเดือน ก.ค.2563

และก็ยังมี “โครงการอินทนนท์” เมื่อปี 2561 ที่ทำร่วมกับ 8 ธนาคาร ในการทดลองนำ CBDC มาใช้ในการชำระเงินล็อตใหญ่ๆ (Wholesale) โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางคือ ธปท.แทนที่ระบบปัจจุบันที่ทำโดย ธปท.ที่เรียกว่าระบบ “บาทเนต” (BAHTNET)

เงินสกุลดิจิทัลที่เป็น Cryptocurrency เช่น BitCoin จะแตกต่างกับ เงินสกุลทั่วไปที่ออกโดยรัฐบาลกลาง เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับตลาดมีความแปรปวนสูง มีจุดประสงค์เพื่อจะออกมาแทนที่เงินสกุลปกติ และส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายรองรับให้ชำระเงินได้ตามกฎหมาย

เงินสกุลดิจิทัลที่เรียกว่า Stable coin อย่าง Libra จะแตกต่างกับเงิน Cryptocurrency เช่น Bitcoin ตรงที่มีหน่วยงานที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกเงินดิจิทัลมา มีอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน แต่ก็อาจยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่อาจที่ใช้ชำระเงินออนไลน์ผ่านร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆที่ยอมรับเงินสกุลนี้ได้

การที่รัฐบาลจีนออกเงินหยวนดิจิทัลมาก็ทำให้เป็นการลดใช้ธนบัตร เกิดความคล่องตัวขึ้น แม้แต่เดิมมีระบบการชำระเงินดิจิทัลที่ใช้อย่างแพร่หลายเช่นระบบ Alipay, Wechat pay แต่ในทางอ้อมก็ยังต้องมีการโอนและเคลื่อนย้ายธนบัตรอยู่ดี

การออกเงินหยวนดิจิทัลในขั้นต้นก็ยังเป็นแค่การทดลองใช้ และคงใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะกันอย่างชว้าง การออกนโยบายเงินหยวนดิจิทีลส่วนหนึ่งก็อาจต้องการทำให้เกิดความคล่องตัวมาขึ้น มีการใช้จ่ายระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นในอนาคตและรัฐบาลจีนก็อยากจะลดการพึ่งพาสกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะเงินดอลล่าร์สหรัฐ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ยกระดับสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่านแอป

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถมือสองชั้นนำ พลิกโฉมการบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION

คนละครึ่ง-โควิด ดันไทยเข้าสู่ดิจิทัลเร็วและแรง Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับศักยภาพของไทย

Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร โทรคมนาคม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพิ่มโอกาส เสิร์ฟซอฟต์แวร์ ป้อนตลาดทั่วโลก

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส ตลาดที่นำผู้ขายและผู้ซื้อ SaaS มาพบกัน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากการที่บริษัท SaaS จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับองค์กรจำนวนมาก เพิ่มโอกาสการซื้อขายมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก

รำลึกถึง “โขนพระราชทาน” กว่าทศวรรษแห่งการฟื้นศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม ปีนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีงานนิทรรศการ "โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญนี้

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

Bitkub โชว์ความสำเร็จ ‘กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล’ มีผู้ใช้งานทะลุ 1 ล้านราย

Bitkub Chain เผย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub NEXT) มาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน 1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อย

MUST READ

สมการของ กรุงศรีออโต้ …. Employee Satisfaction = Customer Satisfaction

สมการของ กรุงศรีออโต้ ต้องบริหารงานและดูแลประโยชน์ของ 4 ฝ่ายนี้อย่างสมดุล คือ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

AIS ไตรมาส 2 รายได้รวม 45,273 ล้านบาท เดินหน้าลงทุน 30,000 ล้านบาท พัฒนาเครือข่าย 5G

AIS ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ของปี 2565 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับปีก่อน ดันผู้ใช้งาน 5G รวม 3.9 ล้านราย เติบโตกว่า 39%

Keep Di บริการบูโร สำหรับ อุตสาหกรรมประกันภัย รายแรกบนโลกบล็อกเชน

Keep Di (เก็บ ดิ) แพลตฟอร์มบูโรสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย (National Insurance Bureau) บนโลกบล็อกเชน เกาะเทรนด์ Web 3.0 ชูจุดเด่น ใช้ NFT เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าจากการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างอีโคซิสเต็มให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

Binance แต่งตั้ง ‘หยี่ เหอ’ ดูแล Binance Labs

ไบแนนซ์ (Binance) ผู้นำบล็อกเชนอีโคซิสเต็มระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง 'หยี่ เหอ' ผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นผู้ดูแลหน่วยงานด้านธุรกิจเงินร่วมลงทุน และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจคริปโท Binance Labs

Rêver Automotive ทุ่ม 3,000 ล้าน ปั้น BYD รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ติด Top 5 ใน 5 ปี

Rêver Automotive (เรเว่ ออโตโมทีฟ) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น