TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ความแตกต่างระหว่าง เงินหยวนดิจิทัล เงินบาทดิจิทัล Bitcoin Libra และระบบการชำระเงินดิจิทัล

ความแตกต่างระหว่าง เงินหยวนดิจิทัล เงินบาทดิจิทัล Bitcoin Libra และระบบการชำระเงินดิจิทัล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกการเงินมากมาย ตั้งแต่การมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลต่างๆ ทั้ง  PromptPay, True wallet, Line Pay หรือการมีเงินดิจิทัลสกุลคริปโตใหม่ๆอย่าง Bitcoin หรือล่าสุดรัฐบาลจีนประกาศออกเงินหยวนดิจิทัลและจะเริ่มทดลองใช้กันในบางเมือง จนหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า แล้วระบบเหล่านี้ต่างกันอย่างไร ระหว่างเงินหยวน เงินหยวนดิจทัล Bitcoin หรือ Alipay วันนี้เลยอยากมาสรุปในแต่เรื่องให้เข้าใจง่ายๆจากมุมมองของนักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอยู่บ้างดังนี้ 

สกุลเงินปกติ (Normal currency) คือ สกุลเงินทั่วไปเช่น เงินบาท เงินดอลล่าร์ เงินหยวร ที่มีการออกมาโดยธนาคารกลางของรัฐในรูปของธนบัตรหรือเหรียญ สามารถทำธุรกรรมหรือแลกเปลี่ยนได้ในลักษณะการใช้เงินสดหรือรูปแบบออนไลน์ผ่าน Digital Payment แต่ก็ต้องมีการโยกย้ายธนบัตรที่เป็น Physical นั้นจริงไปยังผู้รับทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การชำระเงินออนไลน์ ผู้ซื้อก็ต้องมีการจ่ายเงินสดไปให้ผู้ให้บริการออนไลน์ และผู้รับเงินก็จะมีเงินสดที่ได้รับมาจริง ๆ โดยธนบัตรหรือเหรียญก็จะเป็นตัวระบุว่าเงินอยู่ที่ใคร

สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) คือ สกุลเงินที่ต้องทำธุรกรรมแบบออนไลน์เท่านั้น ผ่าน Digital payment แต่เนื่องจากไม่มีธนบัตรหรือเหรียญที่สามารถระบุว่าเงินอยู่ที่ใคร ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายเงินซ้ำกันอย่างผิดพลาด จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Blockchain ที่ช่วยเก็บบัญชีธุรกรรมทั้งหมดและจะได้ทราบว่าเงินดิจิทัลนี้อยู่ที่ไหน ใครเป็นเจ้าของและสามารถติดตามได้ 

การชำระเงินดิจิทัล (Digital payment) อย่าง PromptPay, True Wallet หรือ Alipay คือ การทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ ซึ่งอาจชำระเงินเป็นเงินสกุลปกติหรือเงินสกุลดิจิทัลก็ได้ ถ้าเป็นเงินสกุลปกติก็ต้องมีการโอนย้ายธนบัตรหรือเหรียญกันจริงโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นผ่ านสถาบันการเงิน แต่ถ้าเป็นเงินสกุลดิจิทัลก็อาจใช้เทคโนโลยีอย่าง Blockchain ช่วยติดตามธุรกรรมทางการเงิน ข้อดีของการชำระเงินดิจิทัลคิอการลดการบริหารการจัดการเงินสด สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยรวดเร็วขึ้น และสามารถทำจากที่ใด ๆ ก็ได้ผ่านระบบออนไลน์

การออกสกุลเงินทั่วไป รัฐบาลของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ออกโดยต้องมีหลักทรัพย์เช่นทองคำค้ำประกัน และพิมพ์เป็นธนบัตรออกมาเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้ มีการรับรองตามกฎหมายและมีอัตราแลกเปลี่ยนทีชัดเจน ตามสถานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และหากประเทศใดมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง ก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสกุลเงินมีความน่าเชื่อถืมีความผันผวนน้อยและหลายๆประเทศอยากใช้ในการแลกเปลี่ยน

เงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) อย่างเงินหยวนดิจิทัล (DECP) ไม่ใช่สกุลเงินใหม่และมีกฎหมายรองรับ มีหลักการเช่นเดียวกับการออกธนบัตรทั่วไป รัฐบาลต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่แทนที่จะออกมาเป็นธนบัตรหรือเหรียญ แต่จะออกมาในรูปของดิจิทัลที่สามารถทำธุรกรรมแบบออนไลน์ได้เท่านั้น โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับเงินที่เป็นธนบัตรในสกุลเดียวกัน เช่น 1 หยวนดิจิทัล ก็จะค่าเท่ากับ 1 หยวน ประโยชน์ คือ ช่วยทำให้ลดการบริหารเงินสดและทำธุรกรรมได้ง่ายชึ้นผ่านออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีแผนการใช้ CBDC ทีเป็นเงินบาทดิจิทัลแทนเงินสด โดยได้เริ่มมีโครงการนำร่องที่ทางบริษัทปูนต์ซิเมนต์ไทย (SCG) ได้เข้าร่วมทดสอบ การใช้เงินบาทดิจิทัลในการชำระเงินระหว่างคู่ค้าในซัพพลายเชน  เริ่มทดสอบและพัฒนาระบบในเดือน ก.ค.2563

และก็ยังมี “โครงการอินทนนท์” เมื่อปี 2561 ที่ทำร่วมกับ 8 ธนาคาร ในการทดลองนำ CBDC มาใช้ในการชำระเงินล็อตใหญ่ๆ (Wholesale) โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางคือ ธปท.แทนที่ระบบปัจจุบันที่ทำโดย ธปท.ที่เรียกว่าระบบ “บาทเนต” (BAHTNET)

เงินสกุลดิจิทัลที่เป็น Cryptocurrency เช่น BitCoin จะแตกต่างกับ เงินสกุลทั่วไปที่ออกโดยรัฐบาลกลาง เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับตลาดมีความแปรปวนสูง มีจุดประสงค์เพื่อจะออกมาแทนที่เงินสกุลปกติ และส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายรองรับให้ชำระเงินได้ตามกฎหมาย

เงินสกุลดิจิทัลที่เรียกว่า Stable coin อย่าง Libra จะแตกต่างกับเงิน Cryptocurrency เช่น Bitcoin ตรงที่มีหน่วยงานที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกเงินดิจิทัลมา มีอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน แต่ก็อาจยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่อาจที่ใช้ชำระเงินออนไลน์ผ่านร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆที่ยอมรับเงินสกุลนี้ได้

การที่รัฐบาลจีนออกเงินหยวนดิจิทัลมาก็ทำให้เป็นการลดใช้ธนบัตร เกิดความคล่องตัวขึ้น แม้แต่เดิมมีระบบการชำระเงินดิจิทัลที่ใช้อย่างแพร่หลายเช่นระบบ Alipay, Wechat pay แต่ในทางอ้อมก็ยังต้องมีการโอนและเคลื่อนย้ายธนบัตรอยู่ดี

การออกเงินหยวนดิจิทัลในขั้นต้นก็ยังเป็นแค่การทดลองใช้ และคงใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะกันอย่างชว้าง การออกนโยบายเงินหยวนดิจิทีลส่วนหนึ่งก็อาจต้องการทำให้เกิดความคล่องตัวมาขึ้น มีการใช้จ่ายระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นในอนาคตและรัฐบาลจีนก็อยากจะลดการพึ่งพาสกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะเงินดอลล่าร์สหรัฐ

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

เบเยอร์ ดันสารประกอบที่ผลิตจากพืช (Biobased) เป็นตัวเลือกในการผลิตสินค้า

เบเยอร์ บริษัทสีนวัตกรรมรักษ์โลก รักคุณ ร่วมกับ GC ผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สร้างมาตรฐานการผลิตสีทาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี โฮม จัด “SCG HOME FAIR” ให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี สะดวก คุ้ม ครบ เรื่องบ้าน

เอสซีจี โฮม จัดโปรโมชั่นแรงแห่งปี SCG HOME FAIR มอบความสุขให้คนรักบ้าน ส่งท้ายปี #คุ้ม ครบ จบทุกเรื่องบ้าน กับ เอสซีจี โฮม คืนกำไรเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

ไอบีเอ็ม ประกาศพัฒนาทักษะ 30 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573

ไอบีเอ็ม ประกาศความมุ่งมั่นและแผนสำคัญระดับโลกในการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคตให้คน 30 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573

KASIKORN X เปิดตัว Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace หนุนศิลปินเอเชียสู่ระดับโลก

KBTG เปิดตัวบริษัท KASIKORN X หรือ KX มุ่งผลิตสตาร์ตอัพด้าน Decentralized Finance and Beyond ออกสู่ตลาด พร้อมเปิดตัว Coralแพลตฟอร์ม NFT Marketplace

110 ปีแห่งการต่อสู้ เพื่ออิสระของไต้หวัน

นับเป็นความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานมาตลอด ระหว่างสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน และสาธารณรัฐรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในช่วงปีนี้ พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ในวันดับเบิลเท็น คือวันที่ 10 เดือน 10 ปีนี้
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น