TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business บริติช เคานซิล เปิดภารกิจปี 64 เร่งยกระดับภาษาอังกฤษ – อัพดีกรีอุดมศึกษา

บริติช เคานซิล เปิดภารกิจปี 64 เร่งยกระดับภาษาอังกฤษ – อัพดีกรีอุดมศึกษา

บริติช เคานซิล พร้อมเดินหน้าภารกิจปี 2564 ผสานความร่วมมือสหราชอาณาจักรเดินหน้าภารกิจส่งเสริมการศึกษาไทย ใน 3 ด้าน ได้แก่ ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นสากล และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านไฮไลท์กิจกรรม

อาทิ การเปิดตัวรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ หรือ บูสต์ (Boost), แผนการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูภาษาอังกฤษ, โปรเจกต์ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในการยกระดับมหาวิทยาลัย, การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร, โปรเจกต์พัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในย่านนางเลิ้งด้วยความคิดสร้างสรรค์

รวมไปถึงไฮไลท์แคมเปญ “The Climate Connection” ที่บริติช เคานซิลทั่วโลกเดินหน้าส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผ่านงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยสามารถพบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งปี 2564 อาทิ พอดคาสต์สอนภาษาอังกฤษ นิทรรศการโชว์เคสงานวิทยาศาสตร์และศิลปะ เวิร์คช็อปและสัมมนาจากสปีคเกอร์ระดับโลก เป็นต้น

เฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เดินหน้าสานความร่วมมือไทย – สหราชอาณาจักร ผ่านการทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นสากล และการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล เดินหน้ายกระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบครบวงจร ผ่านการเรียน การสอบ และการจัดสอบด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ รวมไปถึงภารกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของประเทศผ่านการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ จากข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Assessment English) พบว่า ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยที่ได้ทำการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS ในปี 2562 คะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 9 โดยทักษะที่คนไทยทำคะแนนได้มากที่สุดคือ ทักษะการฟัง เฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 คะแนน ในขณะที่ทักษะที่ไม่ถนัดที่สุดคือทักษะการเขียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 คะแนน

ในปี 2564/65 นี้ บริติช เคานซิล พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในแผนการพัฒนาทักษะครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นผลสืบทอดต่าง ๆ จากโครงการบูธแคมป์ ที่ได้ฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษกับครูทั่วประเทศกว่า 12,000 คน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ที่ครูทั่วโลกต่างเผชิญอยู่ ในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล ได้นำเสนอการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ “บูสต์” (Boost) หรือการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนในห้องเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเรียนรู้และฝึกคำศัพท์ล่วงหน้าเพื่อเสริมความมั่นใจการเรียน โดยปัจจุบัน บูสต์ ได้ถูกประยุกต์ใช้กับคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ อย่าง myClass และ IELTS Coach และกำลังจะถูกประยุกต์ใช้กับคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยม หรือ Primary Plus และ Secondary Plus ในปีการศึกษาที่กำลังจะถึงนี้

นอกจากนี้ บริติช เคานซิล ยังคงให้บริการการสอบ IELTS และการสอบเฉพาะทางอื่น ๆ อาทิ IGSCSE, BMAT, Aptis โดยเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สอบเป็นหลัก และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าสอบ ในปีนี้ บริติช เคานซิลได้เตรียมพร้อมแผนการขยายศูนย์สอบเพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับจำนวนผู้สอบที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงหลังการแพร่กระจายของโควิด-19 โดยจะเป็นทั้งรูปแบบศูนย์สอบร่วมกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์ อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ปรึกษาการศึกษาต่อ และในรูปแบบศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของบริติช เคานซิลเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอบในหลากหลายพื้นที่

การพัฒนาอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นสากล บริติช เคานซิล เดินหน้าส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักรให้กับนักเรียนไทย และการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนไทยที่เลือกไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สหราชอาณาจักรมากกว่า 40,665 ราย และจากข้อมูลล่าสุด ในปี 2562-2563 มีนักเรียนไทยจำนวนกว่า 7,140 คนไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ สหราชอาณาจักร โดย 5 อันดับสาขาวิชาที่คนไทยเลือกศึกษาต่อมากที่สุดได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ 39% สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 12% สาขาสังคมศึกษา 7% สาขากฎหมาย 7% และสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ 5% ซึ่งทางสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ขั้นต่ำ 600,000 คนต่อปีภายในปี 2573 โดย บริติช เคานซิลจะรับบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาต่อ ควบคู่ไปกับการสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ที่มีกำหนดการจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2565 และกิจกรรมรางวัลศิษย์เก่า สหราชอาณาจักรดีเด่น (The Study UK Alumni Award) ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน 2564 นี้

ในขณะเดียวกัน บริติช เคานซิลได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรในแวดวงงานวิจัยและนวัตกรรม โดยในปีนี้ได้เริ่มต้น “โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราช-อาณาจักร” (Thai-UK World-class University Consortium) ทำการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยไทยเข้ากับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากร อันจะนำไปสู่การผลักดันมหาวิทยาลัยไทยให้ก้าวไปสู่ 100 อันดับแรกของโลกตามที่กระทรวง อว. ได้ตั้งเป้าหมายไว้

นอกจากนี้ อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่บริติช เคานซิล ยังคงสานต่อในการทำงานกับกระทรวง อว. คือ โครงการ “เฟมแล็บ ไทยแลนด์ 2021” เวทีค้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายหัวข้องานวิจัย หรือเรื่องราววิทยาศาสตร์ได้ใน 3 นาที โดยนอกจากเฟมแล็บจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการทำให้นักวิจัยและบุคลากรในแวดวงวิทยาศาสตร์หันมาสนใจพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ให้คนทั่วไปได้เข้าใจอีกด้วย

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภารกิจของบริติช เคานซิล ในการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างของทั้ง 2 ประเทศโดยการแลกเปลี่ยน และการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในแวดวงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ งานคราฟท์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร กลุ่มนักออกแบบชาวไทย และชาวบ้าน ช่างฝีมือ กว่า 3,000 คน และกว่า 200 แบรนด์ 

สำหรับในปี 2564/65 นี้ บริติช เคานซิล เดินหน้าโปรเจกต์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจในวงการคราฟท์ ด้วยการเพิ่มบทเรียนในดิจิทัลคราฟท์ ทูลคิท (Digital craft toolkit) แพลตฟอร์มบทเรียนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการงานคราฟท์ที่ถูกใช้ในอีกกว่า 10 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้จะมีการเพิ่มบทเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ทั้งในด้านการวางโมเดลธุรกิจ การเลือกวัสดุ และขั้นตอนการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือให้ศิลปินได้เรียนรู้โมเดลการสร้างธุรกิจงานคราฟท์อย่างครบวงจร และเพื่อให้ศิลปินได้พัฒนาธุรกิจของตัวเองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2564/65 ยังมีอีก 2 โปรเจกต์ที่ได้รับการต่อยอดการกิจกรรมแฮกกาธอนในย่านนางเลิ้ง ที่ระดมบุคลากรในศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งทั้ง 2 โปรเจกต์จะเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในชุมชน ทั้งขยะพลาสติกและขยะสดจากตลาด และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจาก 3 ภารกิจหลักที่กล่าวมาข้างต้น ในปีนี้ บริติช เคานซิล ได้จัดแคมเปญระดับโลก “The Climate Connection” ร่วมมือกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์ทั่วโลกสร้างความตระหนักในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เริ่มต้นลงมือทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสภาวะ Climate change ผ่านการดำเนินงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น พอดคาสต์สอนภาษาอังกฤษและสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นิทรรศการโชว์เคสงานวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อการความยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีเพื่อปูทางไปสู่กิจกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีของสหราชอาณาจักรอย่าง การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่จะจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ นางเฮลก้า กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

MUST READ

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

วิเคราะห์กระแสไวรัล “ไอศกรีมราเมน” เมนูสุดฮิตของชาวโซเชียล

ในช่วงที่ผ่านมา เราเห็นปรากฏการณ์การกินเมนูแปลกใหม่อย่าง “ไอศกรีมใส่ราเมน” บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 7 ช่องทาง

SCB 10X ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน “Sygnum” ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร

เอสซีบีเท็นเอกซ์ (SCB 10X) เดินหน้าลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดประกาศร่วมลงทุนอีกครั้งใน “Sygnum” ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตการธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์และใบอนุญาตบริการตลาดทุนในสิงคโปร์ในการระดมทุนรอบ Series B  ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำระดับโลกนำโดย Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK: 86) พร้อมด้วย SBI Holdings, Meta Investments, Animoca Brands และ WeMade โดยการระดมทุนครั้งนี้ส่งผลให้ Sygnum มีมูลค่าบริษัทหลังการลงทุน (Post-Money Valuation) สูงถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซัมซุง จับมือ ZEPETO ให้ผู้ใช้สัมผัสนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกเมตาเวิร์ส

จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้เป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ทีวีและสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากซัมซุงที่อยากได้มานาน และได้นำสุดยอดนวัตกรรมดีไซน์สุดล้ำมาแต่งบ้านตามสไตล์ของคุณ

“แจ็คกี้ หวาง” กับพันธกิจและบทบาทของ Google Thailand

'นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Google เพื่อผู้ใช้งานชาวไทย’ ภายใต้ขอบเขตเป้าหมาย Carbon-Free Energy
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น