TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight มิตซูบิชิ หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอน สมดุล ติดตั้งแผงโซลาร์ให้ 40 โรงพยาบาลใน 10 ปี

มิตซูบิชิ หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอน สมดุล ติดตั้งแผงโซลาร์ให้ 40 โรงพยาบาลใน 10 ปี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ตั้งเป้าติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์) ให้กับโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย สำหรับใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยมีเป้าหมายนอกจากช่วยประหยัดค่าไฟให้กับทางโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลแล้ว ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายคาร์บอนสมดุล (Carbon neutral) ของรัฐบาลไทย 

โมริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และประธานมูลนิธิมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Solar For Lives นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของทางมิตซูบิชิที่ต้องการตอบแทนสังคมไทยใน 3 ด้านหลัก ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งโครงการ Solar For Lives เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายสนับสนุนด้านการสาธารณสุขของไทย เพราะการติดตั้งแผงโซลาร์จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

“โครงการนี้มีแผนการดำเนินงานในระยะยาวและต่อเนื่อง โดยมิตซูบิชิจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลปีละประมาณ 3-4 แห่ง” ประธานชกกิ กล่าว

เพื่อให้สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลที่สามารถใช้ประโยชน์จากแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างแท้จริง ทางมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับทางกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการดำเนินการคัดเลือกโรงพยาบาล และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้ 

เอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงพยาบาล คือเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท หรือต่างจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ดาดฟ้ารองรับการติดตั้งแผงโซลาร์พร้อมแล้ว และต้องการแผงโซลาร์เซลล์ไปใช้เพื่อประหยัดค่าไฟ และเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

“เบื้องต้น มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้จัดงบประมาณไว้ราว 60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการติดตั้งและส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนรวม 40 แห่งทั่วไทยภายในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ คือจนถึงปี 2575 โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเฉลี่ยแห่งละ 1.5 ล้านบาท และทางมิตซูบิชิตั้งเป้าจะดำเนินติดตั้งให้ได้ไตรมาสละ 3-4 แห่ง” เอกนิธิกล่าว 

เอกนิธิ เสริมอีกว่า งบประมาณที่จัดไว้นี้ ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงแผงโซลาร์เซลล์รายปี และคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้กว่า 17,300 ตัน ตลอดช่วง 10 ปีนี้ และยังช่วยลดค่าไฟให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากถึง 400,000 บาทต่อปี โดยโรงพยาบาลแห่งแรกที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คือโรงพยาบาล น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ด้าน เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในฐานะที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยร่วม 60 ปี และย่างเข้าปีที่ 61 ในปีนี้ มิตซูบิชิได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ต้องการเห็นคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการ Solar For Lives มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำงบที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟไปใช้ในการรักษาคนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ขณะเดียวกัน ก็ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของไทยให้ดีขึ้นเพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ทั้งนี้ นอกจากติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับทางโรงพยาบาล มิตซูบิชิยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานของบริษัทที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงมากกว่า 6,100 ตันต่อปี รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด จากการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment – LCA) ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั้งยังสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านโครงการ ‘ปลูกป่า 60 ปี 60 ไร่’ อีกทางหนึ่งด้วย 

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากรรอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า โครงการสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างชัดเจน ด้วยการสร้างแหล่งพลังงานที่มีความยั่งยืนให้แก่โรงพยาบาล ช่วยยกระดับบริการสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโดยสะดวกของประชาชน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนสมดุลด้วย

สุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ทางกฟผ. เข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเชิงเทคนิคในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงสนับสนุนกระบวนการออกใบรับรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) ซึ่ง กฟผ. ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ดำเนินการซื้อขายสิทธิ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงรายเดียวของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ขณะเดียวกัน สุทธิพงษ์ยังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายพลังงานสะอาดและนโยบายมุ่งสู่ “EGAT Carbon Neutrality” ภายในปี ค.ศ. 2050 ภายใต้กลยุทธ์ “Triple S” คือ 1. Sources Transformation การกำหนดสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบูรณาการนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับเขื่อนพลังน้ำและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 5,325 เมกะวัตต์ ในปี 2037 2. Sink Co-creation การดูดซับเก็บกักคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วม เช่น โครงการ โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของกฟผ.และพันธมิตร ภายในระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2022  – 2031 และ 3. Support Measures Mechanism กลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม โดย กฟผ. ดำเนินโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าและช่วยหลีกเลี่ยงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ขณะที่ เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวถึงบทบาทและภารกิจขององค์การในฐานะอีกหนึ่งพันธมิตรที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ข้อมูลของกระบวนการและหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กล่าวว่า อบก. จะเป็นผู้ให้การขึ้นทะเบียนโครงการ และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ ในหน่วย “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” หรือเรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” โดยสามารถนำไปแลกเปลี่ยน หรือ ซื้อ-ขาย เพื่อนำไปใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร งานอีเวนต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคลได้

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งมอบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลชุมชนอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาเป็นโครงการ T-VER และขอรับรองคาร์บอนเครดิตได้” เกียรติชายกล่าว 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

LINE MAN ทุ่มงบหนุน โครงการ #เราต้องรอด ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด–19 สายพันธุ์โอมิครอน มอบโค้ดส่วนลดค่าขนส่งยารักษา มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation

ชาวบ้านบ่นหมูแพง… ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

7 เทรนด์ที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย และการยืนยันตัวตน ปี 2565

HID Global ได้วิเคราะห์ว่า 7 หัวข้อต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป

เมตาเวิร์สกับโอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

แทบทุกธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดและเศรษฐกิจไปตาม ๆ กันธุรกิจใดที่สามารถปรับตัวได้ทันเรียนรู้ได้เร็วก็จะอยู่รอดได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์และงานอีเวนต์แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

WEDO ชวนนักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม “WEDO Young Talent Program 2022”

WEDO เปิดตัว “WEDO Young Talent Program 2022” ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของMicro Enterprise จำนวน 13 สัปดาห์

7 เทรนด์ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนในปี 2565

วิกฤตห่วงโซ่อุปทาน ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น