TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyดีป้า ลุยยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

ดีป้า ลุยยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุน ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้าน Coding ในโรงเรียน มุ่งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding โดยล่าสุดผ่านความเห็นชอบดำเนินโครงการ Coding School Champions 10 แห่ง เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

-ดีป้า จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน EECd
-ดีแทค จับมือ ดีป้า-กองทุนสื่อฯ เปิดตัว “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านความเห็นชอบโครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานทั้งหมด 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ดังนี้

1.โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2.โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
3.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
4.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
5โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่
6.โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี
7.โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่
8.โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
9.โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10.โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

“โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งภายในโรงเรียน 10 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทุกระดับชั้น ได้เข้าถึงทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งกว่า 17,000 คน โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-SCB 10X ร่วมลงทุนใน Sunday กลุ่มบริษัทอินชัวร์เทค
-กฟภ. เดินหน้าปฏิรูประบบจ่ายไฟสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
-AIS เตือน/เตรียม ความพร้อม “วิถีชีวิตหลังวิกฤติ” ให้คนไทย
-แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จับมือ ซิสโก้ พัฒนานวัตกรรม Med Tech

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ