TH | EN
TH | EN
หน้าแรกLifeแคนนอน ติดอาวุธ เสริมทักษะการพึ่งพาตนเองให้เยาวชนไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แคนนอน ติดอาวุธ เสริมทักษะการพึ่งพาตนเองให้เยาวชนไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การมอบหน้ากากกันละอองฝอยให้โรงพยาบาล เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการแพทย์ หรือมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นไปมอบให้ตู้ปันสุขต่าง ๆ ซึ่งทำให้แคนนอนตระหนักว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการรู้จักพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งที่คนไทยควรตระหนักรู้และพึงปฏิบัติในการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤติหรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

-แคนนอน เปิดตัวกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม EOS R5 และ R6 เจาะกลุ่มนักถ่ายภาพทุกระดับ
-แคนนอน ชวนประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา…เพื่อโลกสีเขียว”

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง รวมถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงครอบครัวพนักงาน ให้โดยเปิดโอกาสให้พนักงานอาสาสมัครของบริษัทฯ พร้อมบุตรหลาน รวม 50 คน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี ชมการจัดการและพัฒนาแปลงนาสาธิตและพันธุ์ข้าวต่างๆ นอกจากนี้ยังให้อาสาสมัครและเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การดำนา การปลูกข้าว การเลี้ยงควาย เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตชาวนาไทย และรู้จักคุณค่าของข้าวมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอุทุมพนาราม ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อทำกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการพึ่งพาตนเองร่วมกับเด็กนักเรียนและครูรวม 50 คน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน เพื่อสร้างรายได้และใช้เองในครัวเรือน มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มาให้ความรู้ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่ถูกหลักอนามัย การประดิษฐ์อ่างล้างมือจากแกลลอนอะลูมิเนียมความจุ 200 ลิตร เพื่อใช้ป้องกันโควิดในโรงเรียนและชุมชน การผลิตสบู่สมุนไพร การทำขนมลูกชุบซึ่งเป็นขนมไทยที่ให้โปรตีนสูง ต้นทุนประหยัด ทำง่ายและใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น รวมถึงการเพาะเห็ดฟางและปลูกผักสวนครัวด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่น ตะกร้าหรือขวดน้ำพลาสติก เพื่อบริโภคในครัวเรือน และเพื่อขายเป็นรายได้เสริม

ด.ช.ชัชพจน์ สวัสดิผล นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา นนทบุรี วัย 7 ขวบ หนึ่งในบุตรหลานของพนักงานแคนนอน เล่าว่า “กิจกรรมปลูกข้าวสนุกมาก ทำให้เข้าใจว่าข้าวทุกเม็ดมีค่า จากนี้ไปจะไม่กินข้าวเหลืออีก นอกจากนี้ผม และเพื่อน ๆ ยังได้ทดลองปลูกเห็ด ทำขนมและทำสบู่ สำหรับใช้เอง หรือนำไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริม จะได้มีเงินเหลือเก็บ และมีความสุขยิ่งขึ้นครับ”

กิจกรรม Canon Volunteer เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อความสุขของพนักงานและสังคม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-ดีป้า จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน EECd
-ดีแทคยืนยัน ข่าวปรับลดพนักงาน 50% ไม่เป็นความจริง
-กคช. วางกรอบลงทุน “บ้านเคหะสุขประชา” ชูธงผู้นำที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
-SCB 10X ร่วมลงทุนใน Sunday กลุ่มบริษัทอินชัวร์เทค

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ