TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist 344 ปี กับการเป็นไปได้ของ “คอคอดกระ” ไทย

344 ปี กับการเป็นไปได้ของ “คอคอดกระ” ไทย

พื้นที่ที่แคบสุดของประเทศไทย อยู่ที่ บ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วัดระยะทางได้เพียง 450 เมตร วัดจากชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกจรดทิวเขาบรรทัด แนวพรมแดนธรรมชาติกั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา แต่แผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดบนคาบสมุทรมาลายู มีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างเพียง 50 กิโลเมตร ฝั่งหนึ่งอยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับอีกฝั่งอยู่เขตอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เรียกว่า คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ(Kra Isthmus) 

นับย้อนหลังกลับไปประมาณ 344 ปี ราว พ.ศ. 2220 ตั้งแต่สมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความพยายามจะขุดส่วนที่แคบที่สุดนี้ เพื่อเชื่อมต่ออ่าวไทยกับทะเลอันดามัน โดยมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นผู้สำรวจ

-หลักสูตรพิเศษ ความรู้ควบคู่คอนเนคชั่น
-วัดกำลัง… อนาคต BTS สายสีเขียว มีผู้บริโภคเป็นตัวประกัน

จากนั้นมีความพยายามหลายครั้ง ที่จะตัดทางน้ำผ่านคอคอดกระนี้ ทั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงปี พ.ศ. 2425 วิศวกรผู้สร้างคลองสุเอซ Ferdinand de Lesseps ได้มาดูพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน และในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่งเศสจะขอขุดคอคอดกระ เพื่อร่นระยะทางในการเดินเรือจากฝั่งทะเลอันดามันข้ามมายังฝั่งอ่าวไทย โดยไม่ต้องอ้อมไปทางแหลมมลายู แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ

เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 นายปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนจดหมายถึง นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เขียน เรื่อง “แผนขุดคอคอดกระ” แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในการขุดคลองดังกล่าว

จน พ.ศ. 2544 วุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ แต่ไม่ได้ขุดในบริเวณนั้นเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหินและภูเขา โดยบริเวณคอคอดกระอยู่ที่ชายแดนพม่าปากแม่น้ำกระบุรี มีปัญหาเรื่องความมั่นคง จึงขยับบริเวณที่จะขุดที่มีความเป็นไปได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด คือ เส้นทาง 9A ผ่านจังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ระยะทาง 120 กิโลเมตรให้เรียกชื่อคลองว่า “คลองไทย”

จากทฤษฎีความร่วมมือ One Belt One Road ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งจีน ผู้ประกาศนโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road)  ในปีพ.ศ. 2559 ทีมวิศวกรจากประเทศจีน ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระเชื่อมมหาสมุทรอินเดียเข้ากับทะเลจีนใต้ แต่จนแล้วจนรอดยังไม่มีความคืบหน้า

จากนั้นอีก 2 ปี คือ พ.ศ. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยสั่งการให้ สศช. และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ และ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 มีความพยายามในการนำเสนอให้มีการขุดคอคอดกระ อีกครั้ง โดยมีการทำประชาพิจารณ์โครงการ ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564

จากความพยายามที่จะขุดคอคอดกระ 344 ปี หลายคนมองว่า หากคอคอดกระขุดสำเร็จ จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือในภูมิภาคเอเชียเทนที่สิงคโปร์ได้ และช่วยแก้ปัญหา “วิกฤติมะละกา”

จากข้อมูลยืนยันได้ว่า มะละกาเป็นเส้นทางเดินเรือที่คับคั่งที่สุดในโลก ราว 100,000 ลำต่อปี โดย 40% ของการค้าโลกต้องขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา ธนาคารโลกคาดว่าเมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมามีเรือเข้ามากกว่า 122,000 ลำ ซึ่งเกินความสามารถสูงสุดในการรองรับของช่องแคบมะละกา นอกจากนี้ยังมีรายงานพบการปล้นสะดมจากกลุ่มโจรสลัดเพิ่มมากขึ้น ในช่องแคบมะละกา จากปี พ.ศ. 2561 ที่เกิดขึ้น 8 ครั้ง แต่ในปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเป็น 30 ครั้ง

หลายประเทศจะได้ประโยชน์จากการขุดคอคอดกระ โดยเฉพาะจีน ที่สามารถย่นระยะทางการเดินเรือที่ไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาได้ถึงราว 1,500 กิโลเมตร หรือประมาณ 2-3 วัน ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 15- 20  ทุกวันนี้จีนเผชิญปัญหา ช่องแคบมะละกาจีนจึงต้องมองหาเส้นทางใหม่ทดแทน จีนต้องพึ่งพาเส้นทางผ่านช่องแคบมะละกา นำเข้าน้ำมันถึง 80% และวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ในการผลิตสินค้าและส่งออกทั่วโลก

ขอเพียงประเทศไทย แค่โอเคกับการขุดคลองนี้ จีนและญี่ปุ่นพร้อมที่จะเข้ามาลงทุน โดยไทยไม่ต้องลงทุนเอง ขณะเดียวกันอินเดีย ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ สนใจสนับสนุนโครงการขุดคอคอดกระของไทย เพราะเกรงว่าถ้าจีนสนับสนุนการขุดคลองจะทำให้กองทัพเรือของจีน สามารถสร้างฐานทัพเรือในคอคอดกระ นอกเหนือจาก ย่นระยะทางเดินเรือข้ามจากทะเลจีนใต้ไปยังมหาสมุทรอินเดีย กลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลของอินเดียในระยะยาวอย่างเลี่ยงไม่ได้

ก่อนหน้านี้มีความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ว่า หากขุดคลองนี้ จะทำให้ประเทศไทย เกิดการแบ่งแยกดินแดนปลายด้ามขวาน ซึ่งปัจจุบัน ข้อกังวลนี้ไม่ได้หนักแน่นเช่นเดิม เพราะได้รับการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงว่า มียุทธวิถี เทคโนโลยีและมีกองทัพเรือได้จัดวางกำลังไว้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วในยามปกติ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นอีกคนที่คัดค้านการขุดคอคอดกระ โดยอธิบายว่า “ทำแลนด์บริดจ์ดีกว่า การทำคอคอดกระน่าจะไม่เหมาะสม มีระดับน้ำทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยไม่เท่ากัน เมื่อไม่เท่ากันสิ่งที่ต้องทำคือ เวลาเรือวิ่งเข้าไปในคลอง ต้องมีจุดพักเพื่อปรับระดับน้ำ ซึ่งตรงนั้นจะใช้เวลานาน เพราะใช้พื้นที่มาก”

ถึงวันนี้ต้องรอดูว่า การขุดคอคอดกระ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่าง การเพิ่มอำนาจเศรษฐกิจ-พาณิชย์ของประเทศไทย กับสิ่งที่เป็นข้อกังวลต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเสียพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ จากการถูกแทรกแซงจากต่างประเทศ การขยายอิทธิพลของประเทสเพื่อนบ้านและอื่น ๆ

ภาพประกอบจาก googlemaps

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

เสียวหมี่ ประเทศไทย ขึ้นเป็นอันดับ 2 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย

เสียวหมี่ ประเทศไทย เป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นสูงสุด โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 328% ส่งผลให้แบรนด์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19

บี.กริม เดินหน้า โครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ

โคคา-โคล่า ส่ง “โค้ก ไม่มีน้ำตาล” สูตรใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ไม่มีน้ำตาล ปราศจากแคลอรี

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยการเปิดตัวโค้ก ไม่มีน้ำตาล สูตรใหม่ มาพร้อมดีไซน์แพ็กเกจใหม่ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของโค้ก แต่ปราศจากน้ำตาล และแคลอรี

MUST READ

สะท้อนมุมมองโซเชียลกับวัคซีนต้านโควิด 5 แบรนด์ ที่ทุกคนกำลังจะได้ฉีดเร็ว ๆ นี้

รัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. ความคิดเห็นของชาวโซเชียลส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ และกังวลถึงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเป็นอันดับต้น ๆ มาดูกันว่าในสถานการณ์นี้ ชาวโซเชียลพูดถึงวัคซีนแบรนด์ไหนกันมากที่สุด

TCC: ศูนย์บริการคำบรรยายแทนเสียง ประเทศไทย ทลายกำแพงปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร เพื่อคนพิการทางการได้ยิน

Real-time Captioning ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งรวมไปถึงผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นเสียงพูดได้ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง

InnoSpace เล็งตั้งกองทุนใหม่ ลง Deep-tech ต่อยอดงานวิจัย สู่ New S-Curve

ในปี 2564 InnoSpace มีแผนในการจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะ Deep-tech Startup เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจที่เป็น New S-Curve ให้กับประเทศ

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด "โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย" ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองผ่านข้อมือคุณ ด้วย Samsung Galaxy Watch3

'สมาร์ทวอทช์' ถือเป็นหนึ่งในดีไวซ์ที่ถูกใจคนรักสุขภาพเป็นอย่างมาก จากความสามารถที่เป็นได้ทั้งเครื่องมือสื่อสาร เพื่อนออกกำลังกาย รวมถึงตัวช่วยด้านสุขภาพในเครื่องเดีย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น