TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist หลักสูตรพิเศษ ความรู้ควบคู่คอนเนคชั่น

หลักสูตรพิเศษ ความรู้ควบคู่คอนเนคชั่น

การเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่ได้เรียนรู้กันเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ปัจจุบันมีการเรียนรู้หลายแบบ เช่น แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นการศึกษาที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดอายุ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หรือ แนวคิดการเสริมทักษะและการสร้างทักษะใหม่ (Reskill Upskill) เพื่อให้มีทักษะ  ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมและการทำงานได้

ดังนั้นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษเฉพาะเรื่อง จึงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากองค์กร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรท็อปฮิต ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม สอนให้ผู้บริหารระดับสูง เรียนรู้เรื่องความมั่นคงของชาติและการป้องกันราชอาณาจักร โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 63

-วัดกำลัง… อนาคต BTS สายสีเขียว มีผู้บริโภคเป็นตัวประกัน
-พนักงานการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า (ใหม่)

หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผุ้สนับสนุน เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน โดยปัจจุบันเป็น วตท. รุ่นที่ 31

หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 25

หลักสูตรของสถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy – TEA) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ เกี่ยวกับพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และ เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิทยาการด้านพลังงาน รวมทั้งดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเรียนกันที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

หลักสูตร Digital Transformation For CEO :DTC เป็นหลักสูตรของผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการถูก Disrupt เรียน 12 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 220,000 บาท เรียนที่โรงแรม โซ แบงคอก  ปัจจุบันเป็นรุ่น 3  เพิ่งฉลองการเปิดหลักสูตรไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ที่ Cassette Sky Bar

หลักสูตร WING In the Mind of the Disruptors หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจใหม่ เรียนกันที่โรงแรม Grand Centre Point ทองหล่อ เรียนกันประมาณ 8 สัปดาห์ ค่าเรียน 98,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีหลักสูตร สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่นำความคิดสรางสรรค์มาผสานกับธุรกิจ เป็นการสร้างความแตกต่างในโลกธุรกิจ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 215,000 บาทระยะเวลาเรียนประมาณ 17 สัปดาห์ รุ่นที่ 12

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF: Digital Edge Fusion) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 170,000 บาทระยะเวลาเรียนประมาณ 14  สัปดาห์ รุ่นที่ 6

หลักสูตรเหล่านี้มีผู้เรียนรุ่นละประมาณ 100 คน (บวก – ลบ แล้วแต่หลักสูตร) แต่ละหลักสูตรก็มีเนื้อหา รายละเอียด กลยุทธ์เฉพาะเรื่อง ดังนั้นหลายคนที่เรียนหลักสูตรระยะสั้นที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่ได้เรียนเพียงหลักสูตรเดียว บางคนเรียนหลายหลักสูตรในแต่ละสัปดาห์เนื่องจากบางหลักสูตรเรียน วันพฤหัสบดี บางหลักสูตรเรียนวันศุกร์

เจ้าของหลักสูตร วิทยากรรับเชิญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อจะถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษา ดังนั้นในเรื่องของกาของธุรกิจ อาจจจะมีวิทยากรบางท่านที่สอนในหลายหลักสูตร

นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนภายในคลาสแล้ว บางทีก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในรุ่นและข้ามรุ่น ดังนั้นการเยนหลักสูตรระยะสั้น จึงไม่ใช่เป็นเพียงการหาความรู้อย่างเดียว แต่ยังหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย

ภาพประกอบจาก cma jti.coj DTCCEO wingthedisrupt abcbyspu defbyspu

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

“เมืองเพชร” ไม่ได้มีดีแค่ขนมหวาน

จังหวัดเพชรบุรี หรือเมืองเพชร เดิมเรียกเมืองพริบพรี จากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีชื่อเรียกว่า ศรีชัยวัชรปุระ เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

โมเดอร์น่า ประกาศกลยุทธ์รับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน

ในขณะนี้บริษัทโมเดอร์น่ากำลังดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าทั้งสามสูตร
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น