TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า กับ ซิลลิค ฟาร์มา 8 ล้านโด๊ส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามซื้อ-ขายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า กับ ซิลลิค ฟาร์มา 8 ล้านโด๊ส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า (Covid-19 Vaccine Moderna) จำนวน 8 ล้านโด๊สให้แก่ประเทศไทย สำหรับการใช้เป็นวัคซีนเข็มหลักและเข็มกระตุ้น เมื่อได้รับอนุมัติ โดยวัคซีนส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรธุรกิจภาคเอกชน กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย และมีแผนจะทำการศึกษาอย่างมีระบบควบคู่กันไป เพื่อเป็นการยืนยันผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนในสภาพแวดล้อมของประเทศ เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป” 

“ความร่วมมือกับ ซิลลิค ฟาร์มา ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญและความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม ตามพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ กล่าวเสริม

สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์  ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าให้แก่ประชาชน ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่าในประเทศไทย แซดพี เทอราพิวติกส์ ได้นำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางพาณิชย์ที่โดดเด่นมาสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันที่จำเป็นในอนาคตต่อสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล (Variants of Concern) เมื่อมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาทางคลินิก และได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว”

เช่นเดียวกับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวาระก่อนหน้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยงานเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อ โดยจะมีการกำหนดราคาขาย พร้อมค่าประกันการฉีดวัคซีน ในราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป

ซิลลิค ฟาร์มา นำเสนอบริการระดับโลกในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า บริการด้านดิจิทัลและการพาณิชย์ ให้แก่สถานพยาบาลกว่า 350,000 แห่ง และทำงานร่วมกับกลุ่มลูกค้ากว่า 1,000 ราย รวมถึงบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำ 20 อันดับแรกของโลก ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความพร้อมด้านคลังสินค้าและการจัดเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยมีพื้นที่รวมกว่า 40,000 ตร.ม. อีกทั้งมีประสบการณ์กว่า 70 ปีในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนกว่า80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศในปัจจุบัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การวิจัย ความสามารถในการคิด วิเคราะห์เป็นระบบ ควบคู่ไปกับด้านการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศในด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ใจเมตตา มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างเท่าเทียมแก่ทุกชีวิต และต้องมีความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยินดีสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและส่วนรวมโดยไม่แบ่งแยก เห็นสิ่งใดดี มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ก็ลงมือทำโดยไม่รอช้า ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจหลักในการดำเนินการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการสร้าง ความรู้และคุณธรรมให้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่แค่ของคู่กัน เพราะการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้

แซดพี เทอราพิวติกส์

แซดพี เทอราพิวติกส์ เป็นพันธมิตรทางการค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมบริการด้านการดูแลสุขภาพ มีสำนักงานอยู่ใน 13 ประเทศในเอเชีย และพนักงานกว่า2,500 คน เรามุ่งหวังที่จะเร่งพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ผ่านความเป็นเลิศทางพาณิชย์ ศักยภาพในตลาดที่แข็งแกร่ง และจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง ความมุ่งมั่นของเราคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้มากขึ้น ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ถูกต้อง และความเป็นเลิศในทุก ๆ สิ่งที่เราทำ

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า (Covid-19 Vaccine Moderna) เป็นวัคซีนประเภท mRNA ในการต้านโควิด-19 ด้วยการสังเคราะห์โปรตีนที่มีลักษณะคล้ายโปรตีนหนาม (Spike Protein) ของไวรัส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โมเดอร์น่าได้ประกาศผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเบื้องต้นของผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่สาม ซึ่งทำการทดลองในผู้เข้าร่วมการทดลอง 196 ราย และในวันเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ประกาศว่า ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อการอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUA) กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) และยื่นขอการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข (CMA) กับสำนักงานยาแห่งยุโรป (EMA) ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (US FDA) ได้อนุมัติการใช้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป โมเดอร์น่ายังได้รับการอนุมัติการใช้ในภาวะฉุกเฉิน (หรือแบบมีเงื่อนไข หรือเป็นการชั่วคราว) จากหลายหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ แคนาดา อิสราเอล สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ กาตาร์ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย ปารากวัย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้บรรจุวัคซีนนี้ในรายการวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUL)  นอกจากนี้ โมเดอร์น่ายังได้ยื่นขออนุมัติการใช้ในภาวะฉุกเฉิน (หรือแบบมีเงื่อนไข หรือเป็นการชั่วคราว) สำหรับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า เพื่อใช้ในกลุ่มวัยรุ่นกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสหภาพยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่นอีกด้วย

โมเดอร์น่า

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โมเดอร์น่าได้ยกระดับธุรกิจจากบริษัทวิจัยวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาด้าน messenger RNA (mRNA) สู่บริษัทที่มีกลุ่มวิจัยที่หลากหลายทางด้านคลินิกของวัคซีน และการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ทั้ง 6 รูปแบบ ด้วยกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาที่กว้างขวางด้าน mRNA และกลุ่มสูตรโครงสร้างอนุภาคนาโนของไขมัน ไปจนถึงการมีโรงงานการผลิตแบบบูรณาการที่สามารถรองรับการผลิตในเชิงคลินิกและเชิงพาณิชย์ในปริมาณและระยะเวลาการผลิตที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรม โมเดอร์น่ายังคงร่วมเป็นพันธมิตรกับทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายประเทศ เพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำ และการขยายการผลิตอย่างรวดเร็ว ล่าสุดด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งของโมเดอร์น่า วัคซีนของเราจึงได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นหนึ่งในตัวแรก ๆ ของวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เทคโนโลยี mRNA ของโมเดอร์น่า เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวกับ mRNA เทคโนโลยีด้านการนำส่งและการผลิต ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านวัคซีนและการบำบัดรักษาสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง มะเร็ง โรคที่หายาก โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ ปัจจุบัน เรามีโครงการพัฒนาด้านการบำบัดรักษาที่กำลังดำเนินการทั้งหมด 24 โครงการ โดยมี 13 โครงการได้เข้าสู่ขั้นตอนเชิงทดลองทางคลินิกแล้ว โดย Science ได้จัดอันดับให้โมเดอร์น่าเป็นบริษัทด้านชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.modernatx.com

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

กสิกรไทย ออกแคมเปญ “ร่วมด้วยช่วยลด” บ้านมือสอง ราคาเดียว 2.99 ลบ. ฟรีค่าโอนสูงสุด 3 แสนบาท ดอกเบี้ย 0%

ธนาคารกสิกรไทย จัดเต็มแคมเปญ “ร่วมด้วยช่วยลด” เอาใจคนอยากมีบ้าน ลดราคาบ้านมือสองราคาเดียว 2.99 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์มือสองอีกมากมาย ที่ให้ส่วนลดสูงสุด 60%

M1 Pro และ M1 Max ชิปใหม่ ของ MacBook Pro เร็ว ประหยัดพลังงาน

Apple เปิดตัวชิปที่จะปฏิวัติวงการสำหรับ Mac อย่าง M1 Pro และ M1 Max เมื่อเทียบกับชิป M1 แล้ว CPU ในชิป M1 Pro และ M1 Max มีประสิทธิภาพ CPU เร็วขึ้นสูงสุด 70%

ดีป้า จับมือ 6 สถาบันการศึกษา พัฒนาสื่อการสอน “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือ 6 สถาบันการศึกษาแนวหน้า พัฒนาสื่อการสอน "โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ" เพื่อส่งต่อให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ เดินหน้าเสริมความรู้ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชน กระตุ้นความสนใจ ก่อนนำไปสู่การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน คาดบทเรียนถูกใช้สอนจริงแก่เด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ พร้อมเตรียมต่อยอดสู่โครงการ Coding in Your Area และ Codekathon ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่ง ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ โดยเฉพาะการมุ่งปลูกฝังความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มเด็กและเยาวชน...

ซิลลิค ฟาร์มา แถลงความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์น่า

แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ประชาชนต้องการทราบถึงวันส่งมอบวัคซีนที่แน่นอน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น