TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ เพื่อรองรับอนาคตอย่างยั่งยืน

เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ เพื่อรองรับอนาคตอย่างยั่งยืน

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใดก็ตาม ทำให้องค์กรทุกแห่งต้องแสวงหาวิธีการที่จะใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว สภาพตลาดที่เปลี่ยนไปทำให้องค์กรเหล่านี้ต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ และประเมินรูปแบบทางธุรกิจและรูปแบบการทำงานเสียใหม่ องค์กรหลายแห่งหันมาลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป และนำโซลูชันอัจฉริยะต่าง ๆ มาใช้เพิ่มความคล่องตัวในระยะยาวให้กับธุรกิจมากขึ้น

-เปิดมุมมอง “ช่างทำผม” ชื่อดัง พาธุรกิจผ่าวิกฤติโควิด-19
-4 เทรนด์สำคัญ ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและเทคโนโลยีปี 2564

นวัตกรรมดิจิทัล คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงและก้าวล้ำนำหน้าเหนือคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้ นักพัฒนาแอปพลิเคชันขององค์กรจึงต้องทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลังด้วยทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล ทั้งยังต้องทำงานให้สำเร็จลุล่วงให้ได้อย่างรวดเร็วภายในกรอบเวลาที่สั้นกว่าเดิม โดยยังรักษาคุณภาพและต้องควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่ให้สูงเกินงบที่ตั้งไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างมากเลยทีเดียว

เผชิญปัญหารอบด้าน

รายงาน Infobrief ฉบับล่าสุดของไอดีซี (IDC) ระบุว่า ภายในปีพ.ศ. 2567 บริษัทในกลุ่ม G2000 จะเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากความเป็นจริงใหม่ ๆ ของตลาด ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและความท้าทายจากดิจิทัล ดิสรัปชัน ซึ่งมีความหมายมากกว่าการเร่งวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ซอฟต์แวร์ยังจำเป็นต้องนำเสนอคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืนได้อีกด้วย

องค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงติดขัดในการนำกระบวนการและแนวทางการทำงานของ DevOps ที่มีความคล่องตัวจากการทำงานร่วมกันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และฝ่ายปฏิบัติงานมาใช้ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังจะเห็นได้จาก 58% ขององค์กรที่ตอบแบบสอบถามระบุว่าความปลอดภัยและการบูรณาการการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด

องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายใหม่ ๆ โดยจะต้องปรับตัวอย่างฉับไวตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ทั้งยังต้องว่าจ้างและฝึกอบรมพนักงานอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเพื่อรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สำหรับบริษัทส่วนใหญ่แล้ว ระบบรุ่นเก่าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานจะยังคงถูกใช้งานต่อไป โดยบริษัทเหล่านี้จะต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่ทำงานหรือรันอยู่บนระบบรุ่นเก่าที่ว่านี้ นอกเหนือไปจากความกดดันที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงแล้ว ในส่วนของลูกค้ายังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Personalised) ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องขยายและปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ภายในเวลาอันรวดเร็วในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

ฉีกกฎเกณฑ์แบบเดิม ๆ

ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงจำเป็นที่ต้องใช้แพลตฟอร์ม visual development และ model-based เพื่อให้สามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแบบ low-code กันมากขึ้น และจากการสำรวจพบว่า 47% ของผู้บริหารองค์กรเอเชียแปซิฟิกพึ่งพาเครื่องมือพัฒนาแบบที่ใช้โมเดลหลากหลายชนิด โดย 39% ใช้เครื่องมือที่เป็น visual development และ 29% มีแผนที่จะปรับใช้เครื่องมือแบบ low-code

แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วโดยมีการเข้ารหัสแบบ hand-coding เพียงเล็กน้อย การใช้การสร้างแบบจำลองภาพในอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกเพื่อประกอบและกำหนดค่าแอปพลิเคชันช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันใหม่ตามลำดับขนาดได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดความสม่ำเสมอความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคือความคล่องตัว – แนวทางใหม่เหล่านี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแก้ปัญหาความท้าทายขององค์กรได้ด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาสามารถสร้างต้นแบบและร่วมมือกับไอทีเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

แพลตฟอร์ม visual development ต่าง ๆ ยังเป็นตัวสร้างสะพานเชื่อมระหว่างแอปพลิเคชันเดิมและแอปพลิเคชันสมัยใหม่ หรือในบางกรณีจะแทนที่ระบบเดิมทั้งหมด เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้กลไกการลากและวางที่ใช้งานง่ายจึงมีขั้นตอนการพัฒนาที่ง่ายขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่พวกเขาจะใช้มากขึ้น

เดินหน้าเต็มกำลัง

เมื่อถูกถามถึงเหตุผลในการปรับใช้เครื่องมือแบบ low-code และเครื่องมือแบบ visual อื่น ๆ 46% ขององค์กรบอกว่าเครื่องมือเหล่านี้คืออนาคต โดย 43% ยอมรับว่าเครื่องมือดังกล่าวช่วยลดความซับซ้อนของประสบการณ์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ 42% เชื่อว่าเครื่องมือที่ว่านี้รองรับการใช้งานหลากหลายและสะดวกง่ายดายสำหรับนักพัฒนา อย่างไรก็ดี ลำพังเพียงแค่การใช้เครื่องมือแบบ low-code ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรมีความคล่องตัวอย่างแท้จริง องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่เพิ่มความรวดเร็วให้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการ Dev-Sec-Ops ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์สถาปัตยกรรม ทดสอบ ติดตั้งใช้งาน ไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบติดตามผล และแม้กระทั่งหลังจากนั้นก็ยังจำเป็นต้องปรับแต่งแพลตฟอร์ม เพื่อที่ว่าหลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว ก็จะสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ว่าการปรับเปลี่ยนที่ว่านี้จะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ กฎระเบียบของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป หรือวิกฤตการณ์อย่างเช่นกรณีการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก

เมื่อมองไปที่ปี 2565 เป็นต้นไป 52% ขององค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ (cloud-native) จะกลายเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวอย่างแท้จริง องค์กรต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่า:

-ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ: ในขณะที่วงจรการพัฒนาสั้นลงเรื่อย ๆ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยเข้ากับขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและก้าวนำหน้าการเปลี่ยนแปลง
-นวัตกรรมต้องมาก่อน: ประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับลูกค้าจะช่วยผลักดันการสร้างตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ นอกจากนี้ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและนำเอามาใช้เป็นข้อมูลในการคิดค้นไอเดียบนแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
-วางแผนสำหรับการว่าจ้างบุคลากร: เริ่มต้นวางแผนเรื่องการสรรหาบุคลากรแต่เนิ่น ๆ สร้างแอปที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้ทำงานร่วมกับฝ่ายไอทีอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ตัวอย่างขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ก็คือ Schneider Electric บริษัทข้ามชาติของยุโรปที่นำเสนอดิจิทัลโซลูชันด้านพลังงานและระบบอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Schneider จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงขีดความสามารถและการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการพัฒนา การปรับใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

การติดตั้งใช้งานแพลตฟอร์ม low-code ของเอาท์ซิสเต็มส์ (OutSystems) ช่วยให้ Schneider Electric ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไอที ด้วยการจัดตั้ง “Low-Code Digital Factory” เพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ถึง 2 เท่า สามารถผลิตแอปใหม่ ๆ ได้มากกว่า 60 แอป โดยใช้เวลาเพียง 40% ของระยะเวลาที่เคยใช้ก่อนหน้านี้

ถึงเวลาแล้วสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปี 2563 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ และผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีควรจะตรวจสอบทบทวนสถานะของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) แน่นอนว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ทุกองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นโรงงานผลิตนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้แข่งขันได้ ไม่ว่าองค์กรจะต้องการปรับปรุงระบบรุ่นเก่าให้ทันสมัย เพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการต่าง ๆ หรือตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปด้วยการนำเสนอบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดให้รวดเร็วกว่าเดิม แพลตฟอร์ม visual development คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทความโดย เอกรัฐ งานดี ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม เอาท์ซิสเต็มส์

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Google.org Impact Challenge for Women and Girls พันธสัญญาที่ Google มีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก

Google เปิดตัวโครงการ Google.org Impact Challenge for Women and Girls ที่เป็นพันธสัญญาที่มีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก

เดอะ ปาร์ค เปิดโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL กระบวนจัดการขยะแบบครบวงจร

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานและวิถีชีวิตแบบยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ชูแนวคิด “ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์”

ไบโอเทค-สวทช.–ม.เกษตรฯ พัฒนาแพลตฟอร์มปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาวะเครียด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการวิจัย “Investigating the potential adaptive responses of the Thai rice resource to biotic and abiotic stresses under future climate change conditions”

ดิ แอสเพน ทรี จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวความคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์”

“ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree by MQDC) ผนึกกำลังกับ “เมืองไทยประกันชีวิต” เปิดตัวความคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์” โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง

ดีป้า จับมือ เอไอเอส และเครือข่ายภูเก็ต เปิดโครงการกักตัวบนเรือยอชต์ ด้วย NB-IoT และสายรัดข้อมืออัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย AIS, PMH-ผู้ให้บริการ POMO กลุ่มผู้ประกอบการบริหารจัดการท่าเรือ และสมาคมธุรกิจเรือยอชต์ไทย รวมพลังสร้างชาติฟื้นฟูการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

ทรู จับมือ ศิริราช ปฎิวัติการใช้ 5G ด้วยแพลตฟอร์ม MEC

กลุ่มทรู รับมอบหนังสือแสดงเจตจำนงจากโรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำแพลตฟอร์มคลาวด์ MEC (Multi-Access Edge Computing)

ร้านสตรีทฟู้ดยุคดิจิทัล ฉลาดเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าได้ทั่วกรุงเทพฯ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทุกวันนี้ การใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยียอดฮิตบนสมาร์ทโฟน

PMAT จับมือพีเพิลสตรอง เร่งผลักดัน HR สู่ Digital Transformation ในไทย

พีเพิลสตรอง ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ซึ่งเป็นสมาคมจัดการงานบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

RAZER ประกาศเปิดตัว RAZER DEVCON อย่างเป็นทางการ

Razer™ ประกาศเปิดตัว Razer DevCon ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 เวลา 10.00 น. บนช่อง Razer Twitch อย่างเป็นทางการ

“เอสซีจี” ลงทุนสตาร์ตอัพต่อเนื่อง ตั้ง MD ใหม่ รุกโอกาสธุรกิจใหม่

เอสซีจีลุยลงทุน-สร้างเครือข่ายสตาร์ตอัพอย่างต่อเนื่อง ส่ง “ประกิจ วรวัฒนนท์” ผู้บริหารใหม่ AddVentures เผยภารกิจเร่งต่อยอดเทคโนโลยี นำ Big Data สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ ดันเป้าลงทุนรวม 3 พันล้าน ภายในระยะเวลา 5 ปี ยิงตรงความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากผลกระทบโควิด-19

MUST READ

หัวเว่ย เผยรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ต้นแบบโครงข่ายแห่งอนาคต

เผิง ซง ประธานฝ่ายการตลาดและโซลูชันสำหรับลูกค้าโครงข่ายของหัวเว่ย ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ "NetX 2025: เส้นทางสู่โครงข่ายแห่งอนาคต หรือ The Path to Future Networks"

Twitter เปิดทดสอบ “Spaces” สร้างคอนเทนต์เสียงแบบเรียลไทม์บน Android

ผู้คนมากมายเข้ามาในทวิตเตอร์เพื่อพูดคุยในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ได้เริ่มทดสอบวิธีใหม่ที่จะทำให้บทสนทนามีชีวิตชีวามากขึ้นด้วย

SCB 10X ลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ประกาศเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนการระดมทุนรอบ Series C มูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของAnchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) แก่นักลงทุนสถาบัน

‘เดียร์ทัมมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต’ จับมือ ‘โรบินฮู้ด’ ส่งสินค้าวีแกน พร้อมอาหารสด

เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต จับมือ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะส่งมอบสุขภาพดีให้คนไทย

จีน-อียิปต์ลงนามความร่วมมือระหว่าง ‘หน่วยงานบ่มเพาะเทคโนโลยี’

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงไคโรประกาศว่า อียิปต์และจีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบ่มเพาะเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น