TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ม.ศรีปทุม โชว์ 3 นวัตกรรม IoT แก้ปัญหาสังคม

ม.ศรีปทุม โชว์ 3 นวัตกรรม IoT แก้ปัญหาสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” มากด้วยทักษะ Multi-Skills รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ชูหลักสูตร “สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ผสานศาสตร์และวิชาความรู้ที่หลากหลาย พร้อมโชว์ 3 ผลงานนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมฝีมือนักศึกษา เชื่อมต่อระบบ Internet of Things หรือ IoT ประกอบด้วย 1. Smart Trash Design and Greenr Application: โครงงานการออกแบบถังขยะอัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นกรีนเนอร์ 2. QSCAN: แอปพลิเคชันสื่อสารกับเจ้าของรถคันหน้าที่จอดขวาง พร้อมระบบเซนเซอร์ป้องกันการโจรกรรม ส่งข้อความแจ้งเตือนส่งตรงสู่สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และ 3. CIGGYLESS: เครื่องดื่มช่วยลดความอยากบุหรี่ พร้อมแอปพลิเคชันตรวจความแข็งแรงของปอด

-หัวเว่ยเผยเทรนด์ CLOUD+AI+IoT เพื่อการปฏิรูป “ธุรกิจอัจฉริยะ”
-ดีแทค ชูโซลูชั่น IoT ขับเคลื่อน Digital Transformation

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำเป็นต้องผสมผสานศาสตร์และวิชาความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะทักษะการเขียนโปรแกรมและความเข้าใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตที่นักศึกษาต้องมี เพราะสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ ตอนนี้ระบบและข้อมูลทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงสแกน QR Code ฉะนั้น สถาบันต้องปูพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถต่อยอดนวัตรกรรม เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ IoT บนพื้นฐานความชื่นชอบและสนใจของผู้เรียน เช่น คนที่ชอบด้านการเกษตรก็พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันในบางโปรเจคยังได้ร่วมกับสถานประกอบการ พัฒนาระบบช่วยบริหารจัดการสต๊อกสินค้า ทำให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนด้วย

“ทุกวันนี้แนวโน้มเด็ก ๆ สนใจเข้ามาเรียนในคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น แต่เนื่องจากการเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริงเป็นหลัก ไม่ได้วัดผลจากการทำข้อสอบ แต่เน้นต่อยอดโครงการหรือชิ้นงานนำไปใช้ได้จริง เราจึงไม่เน้นเปิดรับนักศึกษาในจำนวนมากนักในแต่ละปีการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจตามความถนัดได้ เช่น ใครที่สนใจด้านการทำธุรกิจก็สามารถไปเรียนคณะบริหารธุรกิจได้้ และนำความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ปลายทางของเด็กที่เลือกเรียนคณะนี้ มักต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ และบางส่วนอาจทำงานในองค์กรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี เข้าไปปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน” ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าว

ทั้งนี้ ในงาน “Idea Market #3” งานแสดงผลงานนวัตกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการ ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม รวมกว่า 25 ชิ้นงาน ในจำนวนนี้มีหลายชิ้นงานที่โดดเด่น จากคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเชื่อมต่อกับระบบ Internet of Things หรือ IoT รองรับสังคมไทยก้าวสู่ยุค 5G ภายใต้แนวคิดแก้ปัญหาสังคมที่น่าสนใจ และสามารถนำไปต่อยอด เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย

1.Smart Trash Design and Greenr Application: โครงงานการออกแบบถังขยะอัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นกรีนเนอร์ แยกทิ้งง่ายด้วยเซ็นเซอร์แยกขยะขวดพลาสติกและกระป๋องโลหะ เมื่อเซนเซอร์ทำการตรวจจับประเภทขยะ ฝาถังจะเปิดขึ้นอัตโนมัติให้ทิ้งได้อย่างถูกประเภท โดยเพิ่มแรงจูงใจการทิ้งขยะให้ลงถัง ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดสะสมแต้มในแอปพลิเคชัน สำหรับนำไปใช้จ่ายแทนเงินภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ตัวถังขยะยังได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส เพื่อวัดค่าแก๊สที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ กลุ่ม LPG, Methane, Alcohol, Hydrogen แล้วแจ้งเตือนไปยังไลน์อีกด้วย ผลงานชิ้นนี้คิดค้นและพัฒนาโดย “เกด” – นางสาวเกษรินทร์ พวงรัตน์ “กีต้าร์” นายภัคพงษ์​ วุฒิกิจจาทร และ “ยู” นายยูอิจิ ฟุกุชิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.QSCAN: แอปพลิเคชันสื่อสารกับเจ้าของรถคันหน้าที่จอดขวาง พร้อมระบบเซนเซอร์ป้องกันการโจรกรรม ส่งข้อความแจ้งเตือนส่งตรงสู่สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ นวัตกรรมชิ้นนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในการจอดรถตามมา ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถซ้อนคันหรือการจอดรถขวางทาง สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนประชาชนในบริเวณนั้น ๆ และเนื่องจากในปัจจุบันสมาทร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คน จึงนำประโยชนจากการใช้สมาร์ทโฟนมาช่วยในการเตือนภัยให้ผู้ใช้งานได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของตน ผลงานชิ้นนี้คิดค้นและพัฒนาโดย “แพม” – นางสาวภูริชญา พวงมะลิ และ “เจย์” – นายสุภัทร พุ่มไสว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.CIGGYLESS: เครื่องดื่มช่วยลดความอยากบุหรี่ พร้อมแอปพลิเคชันตรวจความแข็งแรงของปอด ไม่เพียงพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม CiggyLessDrink ช่วยลดความต้องการสูบบุหรี่ จากส่วนผสมหลัก 3 ชนิด ประกอบด้วย 1. หญ้าดอกขาว 2. มะเฟือง และ 3. คาโมมายล์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาสูตร ให้สามารถดื่มได้ง่ายและช่วยลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพได้จริง โดยเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่บางคนไม่สามารถเลิกได้แต่ต้องการลดให้น้อยลง และไม่ได้รับผลกระทบจากอาการลงแดงเพราะขาดบุหรี่ ขณะเดียวกันในสเต็ปที่สองทีมงานได้พัฒนาแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจความแข็งแรงการทำงานของปอด เมื่อผู้สูบทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของปอด จะเป็นแรงผลักดันช่วยให้สามารถลดการสูบลงได้ ผลงานชิ้นนี้คิดค้นและพัฒนาโดย “แบรี่” – นางสาวแบรี่ เล็ก เดย์ “บีม” – นางสาวชนกกมล ราชแผ้ว และ “อั้ม” – กัญญ์ปภัส วีรสถิระนาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับงาน “Idea Market #3” จัดขึ้น โดยความร่วมมือของ 5 คณะ ได้แก่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 16 -17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Zone A –C และ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผู้สนใจข้อมูลนวัตกรรมและชิ้นงานฝีมือนักศึกษา สามารถคลิกเข้าไปที่ www.spu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6888 ต่อ 3070

Lastest News

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

แม็คโคร ประกาศเป็นศูนย์รวมเนื้อวัวคุณภาพจากทั่วโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเนื้อวัวพรีเมียมจากทั่วโลก รวมถึงเนื้อคุณภาพดีจากไทยที่กำลังเป็นที่นิยม

ทรูมันนี่ จับมือ แอสเซนด์ เวลธ์ เปิดให้ซื้อ “กองทุนรวม” ผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet

ทรูมันนี่ ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มบริการทางการเงินครบวงจร ร่วมกับ บริษัทในเครือ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บริษัท แอสเซนด์ มันนี่

Salad Factory ปรับแผนธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 กลับมาเติบโต

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Salad Factoryพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถขยายพอร์ตรูปแบบธุรกิจใหม่ควบคู่รูปแบบธุรกิจเดิม สามารถรักษาการเติบโตในปีนี้ และวางแผนขยายสาขาเพิ่ม/รับพนักงานเพิ่มในปี 2021

“จ่ายคนละครึ่ง” วันนี้ … วันหน้า “จ่ายหนี้” เต็ม ๆ

ต้องยอมรับว่าโครงการ "คนละครึ่ง" ที่รัฐบาลช่วยชาวบ้านจ่ายเงินซื้อสินค้าครึ่งหนึ่ง สูงสุดวันละ 150 บาท หรือ 3,000 บาทตลอดโครงการ

หลอดกระดาษ … จากแรงบันดาลใจ สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากโรงงานของเล่นที่เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ สู่ “TS Paper Straws” ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายหลอดกระดาษ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

โครงการข้อตกลงคุณธรรม ความจำเป็นและความเหมาะสมต่อประเทศไทย

ดังที่ทราบกันว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและพยายามหาวิธีป้องกัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI )

MUST READ

“แตะเพื่อจ่าย” มาแรงในยุคนิวนอร์มอล คนไทยใช้คอนแทคเลสทะลุ 2 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน

วีซ่า เผยสถิติใหม่ด้านพฤติกรรมไร้เงินสดของผู้บริโภคชาวไทย ล่าสุดมีการ “แตะเพื่อจ่าย” ผ่านบัตรวีซ่าคอนแทคเลสมากกว่า 2 ล้านครั้งในเดือนกันยายน 2563

เดซติเนชั่น แคปปิตอล ดัน DESCAP I ซื้อธุรกิจโรงแรมเน้นการอนุรักษ์พลังงาน

เดซติเนชั่น แคปปิตอล ประกาศทิศทางกองทรัสต์ Descap I ตะลุยซื้อธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยกองทุนนี้จะเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดการธุรกิจบนหลักของความยั่งยืน โดยใช้แพลตฟอร์ม EDGE เป็นมาตรฐานในการประเมิน

IP Collaboration ต่อยอดคาแรคเตอร์ LINE FRIENDS สู่ Global Creative Studio

LINE FRIENDS แบรนด์คาแรคเตอร์ระดับโลก ที่สร้างปรากฎการณ์เติบโตอย่างรวดเร็ว จากจุดเริ่มต้นของคาแรคเตอร์ BROWN & FRIENDS ซึ่งใช้เป็นสติกเกอร์บนแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง LINE

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

หลอดกระดาษ … จากแรงบันดาลใจ สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากโรงงานของเล่นที่เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ สู่ “TS Paper Straws” ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายหลอดกระดาษ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น