TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ม.ศรีปทุม โชว์ 3 นวัตกรรม IoT แก้ปัญหาสังคม

ม.ศรีปทุม โชว์ 3 นวัตกรรม IoT แก้ปัญหาสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” มากด้วยทักษะ Multi-Skills รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ชูหลักสูตร “สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ผสานศาสตร์และวิชาความรู้ที่หลากหลาย พร้อมโชว์ 3 ผลงานนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมฝีมือนักศึกษา เชื่อมต่อระบบ Internet of Things หรือ IoT ประกอบด้วย 1. Smart Trash Design and Greenr Application: โครงงานการออกแบบถังขยะอัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นกรีนเนอร์ 2. QSCAN: แอปพลิเคชันสื่อสารกับเจ้าของรถคันหน้าที่จอดขวาง พร้อมระบบเซนเซอร์ป้องกันการโจรกรรม ส่งข้อความแจ้งเตือนส่งตรงสู่สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และ 3. CIGGYLESS: เครื่องดื่มช่วยลดความอยากบุหรี่ พร้อมแอปพลิเคชันตรวจความแข็งแรงของปอด

-หัวเว่ยเผยเทรนด์ CLOUD+AI+IoT เพื่อการปฏิรูป “ธุรกิจอัจฉริยะ”
-ดีแทค ชูโซลูชั่น IoT ขับเคลื่อน Digital Transformation

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำเป็นต้องผสมผสานศาสตร์และวิชาความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะทักษะการเขียนโปรแกรมและความเข้าใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตที่นักศึกษาต้องมี เพราะสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ ตอนนี้ระบบและข้อมูลทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงสแกน QR Code ฉะนั้น สถาบันต้องปูพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถต่อยอดนวัตรกรรม เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ IoT บนพื้นฐานความชื่นชอบและสนใจของผู้เรียน เช่น คนที่ชอบด้านการเกษตรก็พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ขณะเดียวกันในบางโปรเจคยังได้ร่วมกับสถานประกอบการ พัฒนาระบบช่วยบริหารจัดการสต๊อกสินค้า ทำให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนด้วย

“ทุกวันนี้แนวโน้มเด็ก ๆ สนใจเข้ามาเรียนในคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น แต่เนื่องจากการเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริงเป็นหลัก ไม่ได้วัดผลจากการทำข้อสอบ แต่เน้นต่อยอดโครงการหรือชิ้นงานนำไปใช้ได้จริง เราจึงไม่เน้นเปิดรับนักศึกษาในจำนวนมากนักในแต่ละปีการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจตามความถนัดได้ เช่น ใครที่สนใจด้านการทำธุรกิจก็สามารถไปเรียนคณะบริหารธุรกิจได้้ และนำความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ปลายทางของเด็กที่เลือกเรียนคณะนี้ มักต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ และบางส่วนอาจทำงานในองค์กรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี เข้าไปปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน” ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าว

ทั้งนี้ ในงาน “Idea Market #3” งานแสดงผลงานนวัตกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการ ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม รวมกว่า 25 ชิ้นงาน ในจำนวนนี้มีหลายชิ้นงานที่โดดเด่น จากคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเชื่อมต่อกับระบบ Internet of Things หรือ IoT รองรับสังคมไทยก้าวสู่ยุค 5G ภายใต้แนวคิดแก้ปัญหาสังคมที่น่าสนใจ และสามารถนำไปต่อยอด เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย

1.Smart Trash Design and Greenr Application: โครงงานการออกแบบถังขยะอัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นกรีนเนอร์ แยกทิ้งง่ายด้วยเซ็นเซอร์แยกขยะขวดพลาสติกและกระป๋องโลหะ เมื่อเซนเซอร์ทำการตรวจจับประเภทขยะ ฝาถังจะเปิดขึ้นอัตโนมัติให้ทิ้งได้อย่างถูกประเภท โดยเพิ่มแรงจูงใจการทิ้งขยะให้ลงถัง ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดสะสมแต้มในแอปพลิเคชัน สำหรับนำไปใช้จ่ายแทนเงินภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ตัวถังขยะยังได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส เพื่อวัดค่าแก๊สที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ กลุ่ม LPG, Methane, Alcohol, Hydrogen แล้วแจ้งเตือนไปยังไลน์อีกด้วย ผลงานชิ้นนี้คิดค้นและพัฒนาโดย “เกด” – นางสาวเกษรินทร์ พวงรัตน์ “กีต้าร์” นายภัคพงษ์​ วุฒิกิจจาทร และ “ยู” นายยูอิจิ ฟุกุชิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.QSCAN: แอปพลิเคชันสื่อสารกับเจ้าของรถคันหน้าที่จอดขวาง พร้อมระบบเซนเซอร์ป้องกันการโจรกรรม ส่งข้อความแจ้งเตือนส่งตรงสู่สมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ นวัตกรรมชิ้นนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในการจอดรถตามมา ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถซ้อนคันหรือการจอดรถขวางทาง สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนประชาชนในบริเวณนั้น ๆ และเนื่องจากในปัจจุบันสมาทร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คน จึงนำประโยชนจากการใช้สมาร์ทโฟนมาช่วยในการเตือนภัยให้ผู้ใช้งานได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของตน ผลงานชิ้นนี้คิดค้นและพัฒนาโดย “แพม” – นางสาวภูริชญา พวงมะลิ และ “เจย์” – นายสุภัทร พุ่มไสว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.CIGGYLESS: เครื่องดื่มช่วยลดความอยากบุหรี่ พร้อมแอปพลิเคชันตรวจความแข็งแรงของปอด ไม่เพียงพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม CiggyLessDrink ช่วยลดความต้องการสูบบุหรี่ จากส่วนผสมหลัก 3 ชนิด ประกอบด้วย 1. หญ้าดอกขาว 2. มะเฟือง และ 3. คาโมมายล์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาสูตร ให้สามารถดื่มได้ง่ายและช่วยลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพได้จริง โดยเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่บางคนไม่สามารถเลิกได้แต่ต้องการลดให้น้อยลง และไม่ได้รับผลกระทบจากอาการลงแดงเพราะขาดบุหรี่ ขณะเดียวกันในสเต็ปที่สองทีมงานได้พัฒนาแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจความแข็งแรงการทำงานของปอด เมื่อผู้สูบทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของปอด จะเป็นแรงผลักดันช่วยให้สามารถลดการสูบลงได้ ผลงานชิ้นนี้คิดค้นและพัฒนาโดย “แบรี่” – นางสาวแบรี่ เล็ก เดย์ “บีม” – นางสาวชนกกมล ราชแผ้ว และ “อั้ม” – กัญญ์ปภัส วีรสถิระนาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับงาน “Idea Market #3” จัดขึ้น โดยความร่วมมือของ 5 คณะ ได้แก่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 16 -17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 Zone A –C และ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผู้สนใจข้อมูลนวัตกรรมและชิ้นงานฝีมือนักศึกษา สามารถคลิกเข้าไปที่ www.spu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6888 ต่อ 3070

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Sonova เข้าซื้อ ธุรกิจฝั่งผู้บริโภค ของเซนไฮเซอร์

Sonova ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันทางการแพทย์ด้านการได้ยิน จะเข้าซื้อกิจการธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ของเซนไฮเซอร์อย่างสมบูรณ์ และมีแผนการโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่ Sonova ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2564 นี้

Airbnb ชวนเที่ยวญี่ปุ่น ผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์

Airbnb ชวนนักเดินทางไทยมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และอาหารเลิศรสให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ต้องรอนานเพราะ Airbnb มีเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์หลากหลายประเภทที่จัดขึ้นโดยคนท้องถิ่น

แคสเปอร์สกี้ เผย ผู้ใช้โซเชียลมีเดียอาเซียน ไม่เก็บข้อมูลการเงินไว้ในออนไลน์

แคสเปอร์สกี้ เผย การสำรวจเรื่อง “Making Sense of Our Place in the Digital Reputation Economy” พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยมากมักเลือกไม่แชร์หรือเก็บทางออนไลน์

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

MUST READ

หัวเว่ย เสริมแกร่ง โรงพยาบาลสนาม รับมือโควิดระลอก 3

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมกำลังภาคสาธารณสุขประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

กรมอนามัย รับรอง แม็คโคร ทุกสาขา ต้นแบบสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 "THAI STOP COVID Plus" รอบใหม่ จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 เทคนิค มัดใจลูกค้ายุคดิจิทัลด้วยบริการ แม้จากระยะทางไกล

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นข้อกำหนดหลักที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ในการที่จะช่วยรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ สร้างความพึงพอใจ

FWD ประกันชีวิต เปิดตัวแบรนด์แคมเปญ “Celebrate living” ด้วยกลยุทธ์ “Musicumentary”

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD insurance) ส่งแบรนด์แคมเปญ “Celebrate living” สื่อสารตัวตนและหัวใจหลักของแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ โดยไม่ต้องห่วง เรื่องกังวลใจทั้งหลาย ทิ้งไว้ให้ FWD ประกันชีวิต ช่วยดูแล

InnoSpace เล็งตั้งกองทุนใหม่ ลง Deep-tech ต่อยอดงานวิจัย สู่ New S-Curve

ในปี 2564 InnoSpace มีแผนในการจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะ Deep-tech Startup เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจที่เป็น New S-Curve ให้กับประเทศ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น