TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe Movementบิทคับ ร่วมกับ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล

บิทคับ ร่วมกับ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พัฒนาหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล

บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Digital Analytics And Intelligence Center: ศูนย์ K-DAI) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสายเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ภาสกร ปานนอก CEO บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถผลักดันและส่งเสริมการศึกษาไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเฉพาะศูนย์ K-DAI ที่เป็นศูนย์สร้างองค์ความรู้และสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ การร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งการใช้งานจริง (Use Case) ในรูปแบบของการศึกษา ที่จะมายกระดับและเสริมระบบนิเวศบนบิทคับเชนให้แกร่งไปอีกขั้น รวมทั้งการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต”

บิทคับ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร NFT – A New Approach to Marketing Strategy

บิทคับ จับมือ ทองลาวา ยกระดับทุเรียนไทยด้วยบล็อกเชนและ NFT

รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่าง บิทคับเชนกับคณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยศูนย์ K-DAI นอกจากจะช่วยสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์แล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์ และบิทคับเชนยังสามารถร่วมมือกันทำวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และยังสามารถนำ Use Case หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง อันจะเป็นการสร้างระบบนิเวศของการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างจับต้องได้กันทุกฝ่าย

นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ สจล. และบิทคับเชนยังจะมีความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร Short Course เพื่อการ Upskill หรือ Reskill ในการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจต่อไป”

ดร. อัคเดช อุดมชัยพร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือ ศูนย์ K-DAI กล่าวว่า “ศูนย์ K-DAI มีหลักสูตรปริญญาโท Data Science and Analytics และกำลังจะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ Digital Technology and Integrated Innovation เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องบล็อกเชนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงจากบิทคับเชน ผ่านรูปแบบของทั้งการเรียนการสอนในหลักสูตร สหกิจศึกษา หรือโครงการต่อเนื่องอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon หรือโปรเจกต์พิเศษต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัลให้กับตลาดแรงงานของประเทศไทยและของโลกได้อย่างดี”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ส่อง 9 บทเรียนลาออกของ CEO ระดับโลก การจากแบบไม่สวย แถมด้วยคดีฟ้องร้อง

อเล็กซ์ ถัง ผู้บริหารคนใหม่ของ Xiaomi Thailand เปิดกลยุทธ์ครองตลาดสมาร์ทโฟน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
437ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ