TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist “ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ ATCI  ผู้จัดการประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ TICTA  ได้ย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกระดับ แม้จะมีอุปสรรคนานัปการ แต่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ฝ่าฟันและร่วมสร้างรันเวย์ของอุตสาหกรรมไอซีทีของไทย จนก้าวมาไกลถึงทุกวันนี้

ICT  ต้องให้ความสำคัญที่ Information ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT ของไทยมุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างมาก แต่ในความเป็นจริง ข้อมูลสารสนเทศหรือ Information คือปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญที่สุด เพราะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ถ้าเรามีข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปของดิจิทัล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของเราจะก้าวไปข้างหน้ารวดเร็วกว่านี้

Vision : Mission ต้องชัดเจน

ผู้ประกอบการที่เป็น System Integrator  หรือ SI จะเข้าใจบริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ การที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา, ผู้ประกอบการ ที่เข้าประกวด TICTA  จะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่การประกวดเพื่อหาผู้ชนะเท่านั้น แต่ต้องหาเวที หาโอกาส หาตลาด และหาเงินให้กับพวกเขาได้ด้วย ถ้าผู้ชนะได้พบกับ SI จะได้อีกหลายอย่างที่มากกว่ารางวัลจากการประกวดฯ

TICTA แห่งอนาคต

พิชิต ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า การจัดประกวด TICTA ที่ผ่านมาก็ทำได้ดี แต่สำหรับทิศทางในอนาคต TICTA จะต้องสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างตลาด สร้างเงิน หานักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับช้างเผือกที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อยอดได้ มาเข้าประกวดฯ

ทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์ทั้งสี่ข้อ ?

ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องมาร่วมมือกันต้องปรับ Mindset ใหม่ ต้องมอง ecosystem จากต้นจนจบว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าท้าทายคณะกรรมการฯเป็นอย่างมาก เบื้องต้นหน่วยงานรัฐต้องลองวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมใหม่ ภาคเอกชนก็ต้องร่วมมือกันให้มากขึ้น

การจัด TICTA ในปี 2020 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดี มีคนสนใจเยอะ ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ผู้เข้าประกวดมีเวลาในการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดีขึ้น ซึ่งต้องต่อยอดจากการประกวดไปสู่การค้า และควรเริ่มที่ตลาดในประเทศให้ได้ก่อน

คนรุ่นใหม่ คือ กำลังสำคัญ อยากให้คนหนุ่มสาว สนใจกับการประกวดนี้เยอะ ๆ ถือเป็นการพิสูจน์ผลงานและได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีโอกาสต่อยอด อยากให้มี Fast track จับคู่ผู้ชนะกับ SI เพื่อก้าวสู่ตลาดสากล” นายกสมาคม ATCI กล่าว

คนไทยเก่งไม่แพ้ใคร

สุภัค ลายเลิศ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หัวหน้าโครงการ TICTA โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand ICT Awards :TICTA 2020) เล่าให้ฟังถึงความสำเร็จที่ผ่านมาว่า “ปีนี้มองว่าผู้เข้าประกวดมีความแตกต่าง  เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้น แผนธุรกิจค่อนข้าง มีความเป็นไปได้มาก ควรจะจับคู่ทางธุรกิจให้มากขึ้น จะช่วยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป 

สร้างคนรุ่นใหม่พัฒนา ICT

สุภัค เล่าต่อไปว่า “ด้วยข้อจำกัดจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้รางวัลลดลง เช่น การไปดูงานในต่างประเทศซึ่งเดินทางไปไม่ได้ แต่ก็ยังมีผู้สนใจมาสมัครกันมาก สะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้เข้าประกวดว่าต้องการประสบการณ์ ความรู้ และโอกาสก้าวหน้ามากกว่าตัวรางวัลที่น่าจะเป็นตัวเสริม ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น”

“ที่น่าดีใจคือมีคนหนุ่ม-สาว รุ่นใหม่ ๆ ให้ความสนใจเวที TICTA  ของเรา เชื่อว่านี่คืออีกเวทีที่พวกเขาต้องการมาพิสูจน์ตัวตนและผลงานที่พัฒนา หลายรายเลยทีเดียวที่มีวิสัยทัศน์ดี แม้อายุยังน้อย คือ ราว ๆ 20  กว่า ๆ ขึ้นไป เพราะเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เวลาคิดงานก็คิดใหญ่ แก้ปัญหาระดับใหญ่ ทักษะภาษาก็ดี การนำเสนอก็น่าสนใจ ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะในทางเทคนิค ไม่มีอะไรที่เด็กไทยทำไม่ได้ แต่ที่ยังขาด คือ ความครบเครื่องในหลายจุดโดยเฉพาะด้านธุรกิจ

เปิดรันเวย์ส่งนักพัฒนาไทยบินไกลสู่อุตฯไอซีทีระดับภูมิภาค

สุภัค มองแนวทางการต่อยอดให้กับคนเก่งที่ชนะการประกวด TICTA ไว้อย่างน่าสนใจว่า การเติมเต็มประสบการณ์ทางธุรกิจ เช่น การผลักดันให้ผู้ชนะฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทไอทีขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและภูมิภาค หาพี่เลี้ยงคอยแนะนำ หากลุ่มทุนมาสนับสนุน แต่ขอหารือกับคณะกรรมการก่อนตัดสินใจ 

“หวังว่าในการประกวด TICTA ครั้งหน้าจะมีได้ต้อนรับคนรุ่นใหม่ทุกกลุ่มอายุ เพื่อมาเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์และโอกาสในการสร้างตลาด สร้างงาน และสร้างธุรกิจต่อไป”

ผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านการประกวดฯ และได้รับรางวัลทั้งหมด ล้วนบ่งบอกถึงความสามารถ ศักยภาพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ที่มีความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนความสำเร็จที่ต่อเนื่องยาวนาน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการสร้างเส้นทางส่งเสริมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ตามที่ต้องการ

แต่ความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ววันนี้ ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะความฝัน แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยย่อมไม่หยุดอยู่แค่นี้ อะไร คือ จุดหมายของนักสร้างสรรค์เหล่านี้ มาร่วมค้นหาคำตอบกันในตอนต่อไป

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

เสียวหมี่ ประเทศไทย ขึ้นเป็นอันดับ 2 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย

เสียวหมี่ ประเทศไทย เป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นสูงสุด โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 328% ส่งผลให้แบรนด์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19

บี.กริม เดินหน้า โครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ

โคคา-โคล่า ส่ง “โค้ก ไม่มีน้ำตาล” สูตรใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ไม่มีน้ำตาล ปราศจากแคลอรี

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยการเปิดตัวโค้ก ไม่มีน้ำตาล สูตรใหม่ มาพร้อมดีไซน์แพ็กเกจใหม่ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของโค้ก แต่ปราศจากน้ำตาล และแคลอรี

MUST READ

ความแตกต่างระหว่าง กัญชา และ กัญชง

กัญชา เป็นชื่อพืชที่เราคุ้นหูและรู้จักในนามของพืชต้องห้ามเพราะกฎหมายจัดว่าเป็นยาเสพติดส่วนกัญชง เราไม่คุ้นชื่อกันเท่าไหร่ แต่เริ่มได้ยินบ่อยขึ้น เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้ปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์มากมายของพืช 2 ชนิดนี้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ

รับกระแสเที่ยวทิพย์ มโนแผนเที่ยวช่วงกักตัว กับทริปเดินทาง 4 สไตล์

ในขณะที่สถานการณ์และข้อจำกัดด้านการเดินทางยังไม่เอื้ออำนวยให้ออกเดินทางท่องโลกได้ นักเดินทางชาวไทยจึงพากันเปลี่ยนอารมณ์เศร้าหมองให้กลายเป็นมุมมองที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ปล่อยคอนเทนต์ซ้อมเที่ยวก่อนเที่ยวจริงกันหลากหลายสไตล์ สร้างกระแส #เที่ยวทิพย์ อย่างเป็นวงกว้างทั้งในสื่อหลักและสื่อโซเชียลมีเดีย

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

Spotify เปิดตัว EQUAL Music Program BOWKYLION ศิลปินแห่งเดือนคนแรกไทย

EQUAL Music Program ที่เปิดตัวในวันนี้ โดยมีศิลปิน และนักแต่งเพลง ชาวไทยที่ฮิตติดชาร์ตอย่าง BOWKYLION เปิดตัวในฐานะศิลปินแห่งเดือนคนแรกที่จะได้ปรากฏตัวบนปก เพลย์ลิสต์ EQUAL ประเทศไทย

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด "โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย" ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น