TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessศิริราช ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ที่ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค

ศิริราช ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ที่ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค

โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร  สภาหอการค้าไทยเพิ่มจุดฉีดวัคซีนภายนอกโรงพยาบาล  ที่ไอคอนสยามและทรูดิจิทัลพาร์ค ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อยให้สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ศิริราชรวมพลังภาครัฐเอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สามารถยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึง การรวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลศิริราชได้จัดสถานที่เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สามารถยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้  โดยร่วมมือบริการฉีดวัคซีนกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าไทย ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค

สำหรับการฉีดวัคซีนในประชาชนหมู่มากที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย พร้อมให้บริการ 2 แห่ง คือ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งได้มีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัย และครบถ้วนทุกขั้นตอน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการ

สามารถให้บริการฉีดวัคซีน 1,000 คนต่อวัน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรุงเทพมหานคร อาทิ บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มอาชีพเสี่ยงหรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จุดฉีดวัคซีนที่ไอคอนสยาม จะเป็นประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย ส่วนทรูดิจิทัล พาร์ค จะเป็นประชาชนในพื้นที่เขตบางนา พระโขนง   

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ