TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnology2 โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ ‘ศิริราช-จุฬา’ คว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Awards

2 โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ ‘ศิริราช-จุฬา’ คว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Awards

2 โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ คว้ารางวัลนานาชาติ ‘ASOCIO 2023 ICT Awards’ โดยศิริราช รับรางวัลสาขา Digital Transformation Award จากโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G (5G Smart Hospital) จุฬา รับรางวัลสาขา HealthTech Award จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงงานบริการ เสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์

ASOCIO-2023-ICT-Awards-2023-Thailand.

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของรางวัล Digital Transformation Award เล่าว่า โรงพยาบาลมีคนไข้เข้ารับการรักษาประมาณ 15,000 คนต่อวัน ดังนั้น เครื่องไม้เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการดูแลคนไข้ต้องมีประโยชน์อย่างยิ่ง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดเวลาการทำงานของบุคลากร

สร้างต้นแบบ 5G Smart Hospital

โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G (5G Smart Hospital) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 200 ล้านบาทจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัทเอกชนอย่างหัวเว่ย ที่ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือ และเทคโนโลยี 5G ให้นำไปใช้ในส่วนงานต่างๆ

เช่น ห้องฉุกเฉิน (Smart ER) รถพยาบาลที่ออกไปรับและนำคนไข้กลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ระบบพยาธิแพทย์ ดิจิทัล (Digital Pathology) ที่สแกนรายละเอียดช่วงกลางคืน เพื่อเช้าขึ้นทางแพทย์จะมาตรวจสอบผลได้ ทำให้ประหยัดงบประมาณจำนวนมาก เพื่อนำไปช่วยเหลือคนไข้ด้านอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น

รอ กสทช.อนุมัติงบเพิ่ม เพื่อเฟส 2

“5G Smart Hospital ของศิริราช จะนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบ และขยายออกไปทุกภูมิภาค เชื่อมเครือข่ายศิริราชออกไปข้างนอกโรงพยาบาล ให้เทคโนโลยีแก่โรงพยาบาลอื่นๆ นับเป็นเฟสที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายที่กว้างใหญ่ขึ้น เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นจะนำมาพัฒนาให้ข้อมูลการดูแลคนไข้ในประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งกำลังรออนุมัติงบประมาณจาก กสทช.”

รายละเอียดองค์ประกอบโครงการ 5G Smart Hospital ของศิริราช

 1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์
 2. ระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์
 3. ระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G
 4. ระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G
 5. ระบบทำนายปริมาณการใช้และการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G
 6. ระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ใช้บล็อกเชนเพื่อความมั่นใจว่า ข้อมูลจะไม่ถูกแก้ไขระหว่างทาง คนไข้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิดูข้อมูลของตัวเอง ส่วนบุคลากรทางการแพทย์จะดูข้อมูลจากระบบอื่น
 7. ระบบขนส่งกลางด้วยรถไร้คนขับ 5G ปัจจุบันมีรถ 3 คัน ทำได้ทั้งขับเอง และไม่มีคนขับ
 8. จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Multi-access Edge computing (MEC)
 9. ระบบคลาวด์แบบไฮบริด (Hybrid Cloud Infrastructure)

ใช้ดิจิทัลสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะ

รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เจ้าของรางวัล HealthTech Award ให้ข้อมูลว่า โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ เพื่อให้บริการคนไข้ในทุกๆ ระบบ จาก 10 ปีก่อนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน้อยมาก แต่ 5 ปีหลังได้ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลเร็วขึ้น ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

เช่น การใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (OPD Card) บริการแพทย์ทางไกล (Tele-health) ระบบตู้คีออสอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบสิทธิการรักษาและออกใบกิจกรรมในวันรับบริการ (Smart Kiosk) ซึ่งทำให้ตรวจสอบสิทธิกับ สปสช.ได้อัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชั่น ที่คนไข้สามารถเข้าถึงข้อมูลรับบริการของตัวเอง

เพิ่มความปลอดภัย-ลดความเสี่ยง

“โรงพยาบาลพยายามลดการใช้คนให้น้อยที่สุด สิ่งไหนที่คอมพิวเตอร์ทำแทนได้ก็นำมาใช้ การนำไอทีมาให้ทำให้คนไข้สะดวกสบายมากขึ้น ลดความเสี่ยง การจ่ายยาทำได้เร็วขึ้น ซึ่งการนำไอทีมาใช้ต้องทำให้เฟรนด์ลี่กับยูสเซอร์”

ในอนาคตโรงพยาบาลยังมีแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นการแพทย์ทางไกลที่ครอบคลุมและการบูรณาการ AI/IoT เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคนไข้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองโรงพยาบาลยังมุ่งมั่นจัดทำระบบนัดหมายคนไข้ที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องไปรอรับการรักษาเป็นเวลานาน หรือภายใน 1 ชั่วโมงครึ่งจะได้พบแพทย์ตามเวลานัดหมาย แต่ด้วยความเคยชินดั้งเดิม คนไข้ยังมักไปถึงโรงพยาบาลล่วงหน้าเป็นเวลานานเช่นในอดีต

รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัล Asocio 2023 ICT Awards มอบโดยสมาพันธ์ ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ที่มีสมาชิกประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้าน ICT จาก 24 เขตเศรษฐกิจ (ประเทศ) ทั่วเอเชียแปซิฟิก

นอกจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งดังกล่าวแล้ว สมาพันธ์ยังมอบรางวัลแก่องค์กรของประเทศไทยที่มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการใช้ดิจิทัลที่โดดเด่น มาบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก 6 ประเภทรางวัล คือ 

ASOCIO-2023-ICT-Awards-2023

เวที APICTA คว้าอันดับ2

ส่วนเวที Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) 2023 ณ ฮ่องกงนั้น ผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยได้อันดับ 2 จาก 16 กลุ่มประเทศ โดยเจ้าภาพเป็นผู้ครองอันดับ 1 ทั้งนี้ สุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เผยว่า ไทยส่งเข้าประกวด 24 ผลงาน ตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ผลงาน และรองชนะเลิศ 8 ผลงาน ได้แก่

 1. ประเภท Inclusion and Community Services รางวัลชนะเลิศ บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด ชื่อผลงาน DIETZ, seamless telemedicine for hospitals.
 2. ประเภท Technology Award: Internet of Things – รางวัลชนะเลิศ One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution
 3. ประเภท Student Project
  • สาขาย่อย Junior Student 
   • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน Bok Box
   • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time
   • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน PasX+ (personal analysis snoring)
  • สาขาย่อย Senior Student
   • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน FitnessForge – An application and equipment set for preventing and alleviating the symptoms of Office Syndromethrough stretching and exercise.
   • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน EIPCA : Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction
   • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน RECiSE (Retinal Examination App and Device for Cataract Screening in the Elderly with Artificial Intelligence)
 4. ประเภท Business Services
  • สาขาย่อย Professional Services Solutions – รางวัลรองชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker
  • สาขาย่อย ICT Services Solutions – รางวัลรองชนะเลิศ Blendata Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blendata Enterprise
 5. ประเภท Industrial – รางวัลรองชนะเลิศ One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution
 6. ประเภท Start Up – รางวัลรองชนะเลิศ BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บิทคับ จัดทัพปรับฐานให้แกร่ง พร้อมเดินหน้าตักตวงรับ Bull Run

จีเอเบิล ปี 66 รายได้แตะ 5,338 ล้าน ชูกลยุทธ์ “Sustain = Smart + Secure” ดันภาคธุรกิจสู่ AI FIRST

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ