TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกSustainabilityโลตัสปันความอิ่มท้อง ส่งมอบอาหารจากโลตัส 13 สาขาในเชียงใหม่ ให้แก่มูลนิธิ ชุมชน

โลตัสปันความอิ่มท้อง ส่งมอบอาหารจากโลตัส 13 สาขาในเชียงใหม่ ให้แก่มูลนิธิ ชุมชน

โลตัส ร่วมมือกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (SOS ประเทศไทย) ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังคงทานได้ จากโลตัส 13 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่หน่วยงาน มูลนิธิ และชุมชน

สำหรับในครั้งนี้ มูลนิธิ SOS ได้นำไปบริจาคให้แก่ บ้านเตื่อมฝัน บ้านพักพิงสำหรับคนไร้บ้าน, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ็ดยอด และชุมชนใกล้เคียง, แคมป์คนงานในบริเวณใกล้เคียง, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ HIV, สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ศูนย์ดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุ, โครงการบ้านมั่นคงวนาลีเชียงใหม่, มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต แม่ขะจาน, ชุมชนในหมู่บ้านสันคือ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มูลนิธิน้ำแห่งชีวิต บ้านพักสำหรับคนไข้และญาติ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.สต. หนองป่าครั่ง ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย และผู้บกพร่องทางร่างกาย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงชุมชนที่ใกล้เคียง และมูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า

จับมือมูลนิธิ SOS ขับเคลื่อน “ธนาคารอาหารแห่งชาติ”

ก่อนหน้านี้ ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โลตัส และ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (SOS ประเทศไทย) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการก่อตั้งธนาคารอาหารแห่งชาติเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งในสาขา โลตัส บ้านฟ้า ลำลูกกา

โดยให้มูลนิธิ SOS ใช้เป็นโกดังจัดเก็บและกระจายอาหารที่ได้รับบริจาคเพื่อส่งต่อชุมชนขาดแคลน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาหารให้รับบริจาคได้ในปริมาณมากขึ้น จัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม ทำให้สามารถยืดอายุและรักษาคุณภาพอาหารได้ยาวนานขึ้น คงคุณค่าทางโภชนาการ ส่งต่อถึงมือผู้ที่ต้องการอย่างได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน เพิ่มพื้นที่บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังรับประทานได้ให้ผู้ยากไร้ผ่านมูลนิธิ SOS ช่วยเหลือชุมชนและลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส ริเริ่มโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันตั้งแต่ปี 2560 โดยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังคงรับประทานได้ให้แก่ผู้ยากไร้ แทนการทิ้งให้กลายเป็นขยะอาหารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิ SOS ด้วย ปัจจุบันโลตัสบริจาคอาหารให้ผู้ยากไร้ในโครงการดังกล่าวรวมแล้วกว่า 2,800,000 มื้อ

โลตัสได้ร่วมมือกับมูลนิธิ SOS ในการขับเคลื่อนธนาคารอาหารแห่งชาติ โดยมอบพื้นที่เก็บสินค้าของโลตัส สาขาบ้านฟ้า ลำลูกกา ให้มูลนิธิ SOS ใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บอาหารที่ได้รับการบริจาคจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อรอการกระจายต่อให้ชุมชนเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส โลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารสดคุณภาพสูงที่สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่เก็บสินค้าและระบบการจัดการสินค้าอาหารที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค การมอบพื้นที่ให้มูลนิธิ SOS จึงจะช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการธนาคารอาหารของมูลนิธิให้ดียิ่งขึ้น ขยายขีดความสามารถให้มีศูนย์จัดเก็บอาหารบริจาคในปริมาณมากขึ้น พร้อมตู้ควบคุมอุณหภูมิที่สามารถจัดเก็บอาหารสดและอาหารแห้งได้ยาวนานขึ้น ถูกสุขอนามัยและคงคุณค่าทางโภชนาที่ดีไว้ได้ เพื่อเป็นศูนย์เก็บและกระจายอาหารบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ลำลูกกาและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชุมชนผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังช่วยผลักดันเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จะลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปีค.ศ. 2030 (Zero food waste to landfill by 2030) อีกด้วย”

เจมส์ เลย์สัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (มูลนิธิเอสโอเอส) กล่าวว่า “มูลนิธิ SOS บริหารจัดการอาหารส่วนเกินผ่านโครงการรักษ์อาหาร โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับบริจาคอาหารและกระจายอาหารส่วนเกินจากภาคการผลิตและภาคธุรกิจที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังคงรับประทานได้ ส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและช่วยลดปริมาณขยะอาหารในประเทศไม่ให้ถูกทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้จะช่วยให้มูลนิธิ SOS สามารถยกระดับการปฏิบัติภารกิจของเราไปสู่การเป็นธนาคารอาหารแห่งชาติ ขยายการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาหาร มีจุดพักรอกระจายอาหารด้วยกระบวนการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมอุณหภูมิ ทำให้การเก็บอาหารปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ของมูลนิธิ SOS ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น สามารถส่งอาหารไปให้ผู้ที่ต้องการอาหารที่อยู่ห่างไกลขึ้นได้ ลดการเดินทางของอาหาร ลด carbon footprint เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขยะอาหารในธุรกิจของโลตัส

  • ในปี พ.ศ. 2560 โลตัส เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกในประเทศไทย ที่เริ่มบริจาคอาหารส่วนเกินที่จำหน่ายไม่หมด ให้ผู้ที่ยากไร้ โดยร่วมมือกับมูลนิธิ SOS ภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน”
  • ภายใต้กรอบการทำงาน Target, Measure, Act โลตัส เป็นธุรกิจแรกในประเทศไทย ที่เริ่มวัดและเปิดเผยปริมาณขยะอาหารภายในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 โดยมีปริมาณขยะอาหาร (food waste absolute tonnage) ลดลงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
  • โลตัส บริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ในการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
    • ต้นน้ำ วางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรภายใต้โครงการรับซื้อผลผลิตตรง เพื่อให้เกษตรกรปลูกผักตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เพื่อไม่ให้เหลืออาหารส่วนเกินและลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด, ใช้รถควบคุมอุณหภูมิขนส่งผักและผลไม้ จากแหล่งเพาะปลูกสู่ศูนย์กระจายสินค้าและสาขา ลดการสูญเสียอาหารในระหว่างการขนส่ง
    • กลางน้ำ สินค้าป้ายเหลือง ลดราคาสินค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้ากลับไปรับประทาน แทนการทิ้งให้เป็นขยะอาหาร, บริจาคอาหารส่วนเกินทั้งแบบที่ยังรับประทานได้ (edible surplus food) และแบบที่รับประทานไม่ได้แล้ว (inedible surplus food) ให้กับมูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า แทนการทิ้งให้เป็นขยะอาหาร
    • ปลายน้ำ ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการลดขยะอาหาร ทั้งในธุรกิจและในครัวเรือน
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน โลตัส ได้บริจาคอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ไปแล้วทั้งหมด 2.8 ล้านมื้อ ให้ผู้ยากไร้และมูลนิธิต่าง ๆ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โทล์ลเวย์ เดินหน้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนด่านเก็บค่าผ่านทาง หวังประหยัดการใช้ไฟฟ้า 30%

“ดิทโต้” ลุยปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิตกว่า 1 หมื่นไร่ เผยสัญญายาว 30 ปี ได้รับจัดสรรคาร์บอนเครดิต 90%

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ