TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกSustainabilityลอรีอัล ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration 

ลอรีอัล ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration 

ลอรีอัล กรุ๊ป ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ด้วยกองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration สนับสนุนโครงการคิดค้นนวัตกรรมในการดักจับคาร์บอนในดิน การฟื้นฟูสภาพป่า และการฟื้นฟูป่าชายเลน รวมไปถึงศักยภาพของโครงการ ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในวงกว้างผ่าน 3 โครงการในปี 2023

  1. NetZero บริษัทร่วมทุนด้านสภาพอากาศของฝรั่งเศสที่ดำเนินงานในพื้นที่เขตร้อน เช่น ประเทศแคเมอรูนและประเทศบราซิล โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศในระยะยาวจากการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และได้รับการยอมรับจาก IPCC ว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง จากความสามารถในการขจัดการปล่อย CO2 จำนวน 1-2 พันล้านตันจากชั้นบรรยากาศของโลกได้ในแต่ละปี
  2. ReforesTerra จะร่วมมือกับกับเกษตรกรรายย่อยโดยตรงในการปลูกต้นไม้ใหม่และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูธรรมชาติในลุ่มน้ำ Rio Jamari ทางตอนล่างของรัฐฮงโดเนีย (Rondônia) ซึ่งครอบคลุม 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โครงการ ส่วนอีก 25 เปอร์เซ็นต์จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวางกลยุทธ์การปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งจะดึงดูดสัตว์ป่าให้ขยายพันธุ์ป่าเพิ่มตามธรรมชาติ และโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่า (Afforestation, Reforestation and Revegetation — ARR) ที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลอีกด้วย โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูพื้นที่ 2,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 12,500 ไร่) ที่เสื่อมโทรมลงจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ป่าดิบชื้นแอมะซอนกำลังเผชิญอยู่
  3. Mangroves.Now โครงการช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในระดับท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียใต้ เช่น ประเทศบังคลาเทศ อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา Mangroves.Now จะช่วยโครงการขนาดเล็กในด้านเงินทุนร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย คือ การฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมประมาณ 20,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 125,000 ไร่) และจัดสรรผลประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมต่อไป

ราเชล แบรร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “ที่ลอรีอัล กรุ๊ป ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของเราต้องไปไกลกว่าธุรกิจ เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องดำเนินงานเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพที่ร่อยหรอ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมและระบบนิเวศของเรา” 

“กองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับภารกิจของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขึ้นสำหรับทุกคน ด้วยโครงการใหม่ที่เราให้ทุนไป เป้าหมายของเราจึงเป็นการช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์เอาไว้ โดยปัจจุบันได้ช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ แล้วเป็นมูลค่ากว่า 22 ล้านยูโร (ประมาณ 830 ล้านบาท)”

มูรีล เอเทียส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวเพิ่มเติม “เป้าหมายในการสร้างมูลค่าของเรา คือ การที่ผลการดำเนินงานด้านการเงินและผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมนั้นเชื่อมโยงไปด้วยกันอย่างแท้จริง” 

“กองทุน L’Oréal Fund for Nature Regeneration เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนผ่านทุนเอกชน ทำให้เราสามารถเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ในระยะยาวได้ และด้วยกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact investing) ของเรา เราจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นั้นได้”

จากเศษผ้าในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่ม สู่ กระเป๋ารักษ์โลก และพวงหรีดเสื่อ สร้างประโยชน์ ลดขยะ

โครงการไฟฟ้าสีเขียว ปลุกชีพธุรกิจโซลาร์ไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ