TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology บทสรุป Cybersecurity & Governance จากงาน Digital Transformation Summit 2022

บทสรุป Cybersecurity & Governance จากงาน Digital Transformation Summit 2022

ปัจจุบัน โลกของเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความท้าทายในด้านการเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์ที่มีหลากหลายวิธีและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งความท้าทายนี้อาจก่อให้เกิดรอยรั่ว และช่องโหว่ ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

วันนี้ OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ในฐานะ Media Partner ได้หยิบยกมุมมองและประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้บนโลกไซเบอร์ จากตัวแทนของภาครัฐ พลอากาศตรี อมร ชมเชย (รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ) และเอกชน อโณทัย เวทยากร (รองประธานบริหารตลาดเกิดใหม่ ภูมิภาคเอเซียและธุรกิจคอมซูเมอร์ภูมิภาคเอเซียใต้ เดลล์ เทคโนโลยีส์) ภายในงาน “Digital Transformation Summit 2022” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) มาแบ่งปันภายใต้หัวข้อ “CIO / CISO roles in cybersecurity and governance in Thailand” ดังนี้

อโณทัย กล่าวว่า ทุกองค์กรมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถเกิดได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องตระหนักถึง แต่หากความเสี่ยงนั้นถูกป้องกันมากจนเกินไป (overprotect) ก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้เช่นกัน ซึ่ง อโณทัยนำเสนอแนวทางที่จะสามารถตรวจสอบความเสี่ยงทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐานภายในองค์กรได้ผ่าน “zero trust architecture” ซึ่งมีแกนหลักทั้งหมด 5 แกน ได้แก่

  1. Device trust : จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในองค์กรสามารถเชื่อใจได้
  2. User trust : มีวิธีการศึกษาผู้ใช้และวิธีจัดการภายในองค์กรอย่างไรให้สามารถเชื่อใจได้
  3. Transportation trust : การส่งข้อมูลภายในองค์กรสามารถเชื่อใจได้อย่างไร
  4. Application trust : แอปพลิเคชันที่ถูกใช้ในองค์กรสามารถเชื่อใจได้มากเท่าไหร่
  5. Data trust : ข้อมูลที่มีภายในองค์กรเชื่อได้มากแค่ไหน

ขณะที่ทางด้าน พลอากาศตรี อมร ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในหน้าที่ของ CIO (Chief Information Officer) และ CISO (Chef Information Security Officer) ภายในองค์กร เนื่องจากทั้ง CIO และ CISO มีหน้าที่หลักในการดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์ภายในองค์กร (cybersecurity) ซึ่งหากมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก็มีแนวโน้มที่จะลดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่านทางโลกไซเบอร์ได้

โดยในประเทศไทย ได้นำแนวคิดของ NIST cyber framework มาปรับใช้ในการร่างพรบ.ไซเบอร์ เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ได้ว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. Identify: วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแนวทางป้องกัน
  2. Detect: ใช้วิธีการตรวจจับความเสี่ยงอย่างไรในกรณีที่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
  3. Response: เลือกวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อลดอัตราการเกิดความเสี่ยง
  4. Recover: หากไม่สามารถป้องกันได้ จะฟื้นตัวและแก้ไขอย่างไร

นอกจากนี้ ภายในงาน “Digital Transformation Summit 2022” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกพูดไว้อย่างน่าสนใจจากตัวแทนบริษัท เนคท์เวฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล CATO Technical Director Nextwave (Thailand) ซึ่งมีการแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ทางด้านความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ (cybersecurity) ภายใต้หัวข้อ “Why SASE is the future of network and security?” ดังนี้

สาธิต (คนที่ 3 จากซ้าย) นำบทความจาก Gartner ที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับโลกอนาคตของเครือข่ายออนไลน์ (network) มาแบ่งปัน โดยในปัจจุบันระบบเครือข่าย (network) ได้มีการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด (point solution) ซึ่งการแข่งขันในตลาดนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ (performance) และ คุณลักษณะเด่น (features) เช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่มีข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน ทุกองค์กรมีนโยบายให้บุคคลากรสามารถทำงานที่บ้านได้ (Work from home) โดยการสื่อสารหลักจะผ่านตัวกลางของระบบเครือข่าย (Network) หากต้องการป้องกันการหลุดรั่วของข้อมูลในองค์กร องค์กรจำเป็นต้องติดตั้ง mobile VPN/ SDP เพื่อสร้างความมั่นคงทางเครือข่าย (network security) เป็นต้น และในอนาคตหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้อีก องค์กรอาจจำเป็นต้องวางแผนและสร้างความมั่นคงทางเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาในจุดอื่นอีกต่อไป ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากในด้านเวลาและการจัดการ

สาธิต ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตระบบเครือข่าย (network) จะมีการผันเปลี่ยน การแข่งขันในตลาดจะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายไปที่ ความเรียบง่ายในการใช้งาน (operational simplicity), การทำงานอัตโนมัติ (automation), ความน่าเชื่อถือ (reliability) และการยืดหยุ่น (flexible) แทน โดยนำความสามารถด้านระบบเครือข่าย (network) และ ความสามารถด้านความมั่นคง (security) มารวมกัน ก่อให้เกิด “Secure Access Service Edge (SASE)” ซึ่งเป็น global cloud service ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ และสามารถประเมินจำนวณผู้ใช้ได้อัตโมมัติ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลา สร้างความปลอดภัย และตอบโจทย์การขยายธุรกิจขององค์กรได้

ในตอนท้าย พลอากาศตรี อมร, อโณทัย และสาธิต ฝากแง่คิดที่คล้ายคลึงกันไว้ในด้าน Cybersecurity ไว้ว่า ความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องตระหนักถึงและป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สกพอ. ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรม IoT Hackathon 2022 ลับคมเด็ก Gen R พร้อมส่งต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

การ์ทเนอร์เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญในปี 2566

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

อะโดบี เปิดตัว Firefly สร้างงานครีเอทีฟแบบมือโปรได้ง่าย ๆ ด้วย Generative AI

อะโดบี เปิดตัว Firefly ซึ่งเป็นโมเดล Generative AI สำหรับงานครีเอทีฟ มุ่งเน้นที่การสร้างภาพและเอฟเฟ็กต์ข้อความ Firefly จะช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

DKSH ร่วมกับ Korea Ginseng Corporation นำโสมแดง CheongKwanJang เจาะตลาดไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

บริษัท DKSH จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ Korea Ginseng Corporation (KGC) ผู้ผลิตโสมแดงชั้นนำระดับโลก นำแบรนด์ CheongKwanJang ผลิตภัณฑ์โสมแดง ที่มีมายาวนานกว่า 120 ปี เข้าสู่ตลาดประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

สปสช. ผนึกสวทช. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระบบบัตรทอง

สปสช. และ สวทช. ลงนามความร่วมมือศึกษา วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Harbour.Space University เปิดตัวทุน ป.ตรี และ ป.โท Women in Tech

Harbour.Space University ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Women in Tech ส่วนหนึ่งของแคมเปญ #EmbraceEquity
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น