TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ความสำคัญของ "ข้อมูลเชิงลึก" ในยุคนิวนอร์มอล

ความสำคัญของ “ข้อมูลเชิงลึก” ในยุคนิวนอร์มอล

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในช่วงหลังเกิดโควิดนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการใช้ข้อมูลงานวิจัยตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่

จากนี้ไปเป็นการถอดบทเรียนจากมุมมองของผู้บริหารด้านงานวิจัยตลาดและหน่วยข่าวกรองของบริษัทชั้นนำของไทยงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงบทบาทของข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์สำหรับองค์กร” ซึ่งจัดโดย Thailand Marketing Research Society and ESOMAR World Research

นฤมล สิมะขจรบุญ รองกรรมการผู้จัดการด้านวิจัยตลาด True Corporation กล่าวว่า ผลกระทบหลังโควิดทำให้การใช้ชีวิตของคน การทำงานและการบริโภคสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับกระบวนการทำงานเพื่อทำให้ทีมวิจัยตลาดสามารถเก็บข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นิยามคำว่าข้อมูลเชิงลึกในมุมมองของนฤมลจะเริ่มจากการใช้ข้อมูลอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การหาช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงลูกค้า เข้าใจแนวโน้มทางการตลาด วางแผนและจัดกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด

วรศยา สุวรรณาทรัพย์ CMI People Data Centre Lead – Thailand & SEAA, Unilever ให้ความคิดเห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย การซื้อของออนไลน์ การมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย การค้นหาตลาดอย่างเสรีโดยใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การที่บริษัทต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่มีและใช้ร่วมกับเครื่องมือที่มีประสิทธิผลเชิงวิเคราะห์ทำให้คว้าโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นบนออนไลน์

กลยุทธ์การตลาดในช่วงหลังโควิดจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การรับฟังผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ต่อสินค้านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา หาช่องทางในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม รวมถึงจะทำอย่างไรในการเพิ่มมูลค่าให้แบรนด์และทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กรและพนักงานทุกระดับในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและบริหารเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด

ธิดารัตน์ เรโกะ ทาคาชิมา รองผู้จัดการใหญ่ Market Intelligence, Nissan เพิ่มเติมว่าหากองค์กรเข้าใจแนวโน้มอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและนำไปใช้ถูกที่ถูกเวลา การตอบสนองต่อภาวะทางอารมณ์ของผู้บริโภค จัดการความคาดหวังของลูกค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่เช่น artificial intelligence, เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโลกเสมือน (virtual-related tools) การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ถือว่าเป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ จึงควรทำเวิร์คชอปอย่างต่อเนื่องและทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการเก็บข้อมูลและรายงาน ธิดารัตน์ กล่าวสรุปว่า ทีมวิจัยตลาดและหน่วยข่าวกรองจึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อเข้าใจเสียงของลูกค้าในเชิงลึก การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาของลูกค้าโดยการส่งมอบนวัตกรรมใหม่หรือการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ผู้เขียน: ทิพวรรณ ลิ้มสมานพันธ์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

MUST READ

Netflix เปิดเรื่องราว ‘ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง’ พร้อมกันทั่วโลก 22 กันยายนนี้

ถึงเวลาเผยเรื่องราวจุดเริ่มต้นของภารกิจกู้ชีพที่ทั่วโลกต่างร่วมส่งกำลังใจใน ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง (Thai Cave Rescue) ลิมิเต็ดซีรีส์โดย Netflix ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

ธุรกิจบริการข้อมูล ESG โตสวนกระแสเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ความสนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ที่มีต่อข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ส่องสมาร์ทโฟนโนเกีย 3 รุ่น น่าใช้ยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

ปรากฏการณ์เงินเฟ้อในประเทศพุ่งแตะ 7.1% เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปีนับจากปี 2551 ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิม แต่กลับมีกำลังจับจ่ายลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด กระทบไปถึงกำลังซื้อส่วนบุคคล โดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น