TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life Qualtrics เผย ความผูกพันองค์กรของพนักงานในไทย สูงเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลก

Qualtrics เผย ความผูกพันองค์กรของพนักงานในไทย สูงเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลก

Qualtrics ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์พนักงานและผู้สร้างสรรค์เครื่องมือการบริหารประสบการณ์ หรือ Experience Management (XM) ได้เผยแพร่งานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานในประเทศไทยในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากรายงานแนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 2564 พบว่าปัจจัยห้าอันดับแรกที่่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยความภาคภูมิใจต่อผลงานของทีม การมีกระบวนการทำงานที่ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการตัดสินใจเป็นปัจจัยสามอันดับแรก ขณะที่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นต่อทีมผู้บริหารเป็นอีกสองปัจจัยที่ส่งผลด้านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันที่ไม่รวมอยู่ในห้าอันดับแรก ได้แก่ ความมั่นใจต่อหัวหน้างานระดับสูง โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา การได้รับการยอมรับในผลงาน ความช่วยเหลือจากผู้จัดการเพื่อการพัฒนาทางอาชีพ และการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในไทยสูงขึ้นต่อเนื่อง  

ในปี 2563 แม้บริษัทต่าง ๆ จะเผชิญกับความท้าทาย แต่ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมของไทยในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 76% จาก 72% ในปี 2562 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 66% อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปีที่ผ่านมา (66% เทียบกับ 53%) ขณะที่ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กรเป็นเวลาสามปีขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นเป็น 56% จาก 43% ในปี 2562 

สวัสดิการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวม ยังคงเป็นสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ และคาดว่าจะเป็นแนวโน้มสำคัญสำหรับองค์กรในปี 2564 ต่อไป ในประเทศไทย พนักงานมากกว่า 7 ใน 10 คน (73%) ให้คะแนนว่าพึงพอใจกับสวัสดิการของตน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 67% ที่น่าสังเกตคือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรส่งผลต่อเรื่องสวัสดิการโดยรวมมากที่สุด และทำให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 80% เมื่อมีการนำปัจจัยนี้มารวมด้วย

Lauren Huntington จากฝ่าย Employee Experience(EX) Solutions Strategy ของ Qualtrics ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ปี 2563 ทำให้โลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราได้เห็นปัจจัยต่อความผูกพันในปีนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในขณะที่ธุรกิจและรัฐบาลเดินหน้าสู่ปี 2564 เราคาดว่าจะได้เห็นปัจจัยต่อความผูกพันเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากข้อบังคับต่าง ๆ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้พนักงานได้รับการสนับสนุนและบริการที่พวกเขาต้องการในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำขององค์กรจะต้องเข้าใจว่าแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานอย่างไร และพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน” 

รับฟังแล้วลงมือทำ

จากการศึกษาของ Qualtrics พบว่า พนักงานมากกว่า 9 ใน 10 คนในประเทศไทย (93%) เชื่อว่าการที่บริษัทรับฟังเสียงของพนักงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 12 เดือนก่อนหน้านี้ พบว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานมากขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งระบุว่าพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเป็น 84% (เพิ่มขึ้นจาก 77%) ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม มีเพียง 42% ที่กล่าวว่าบริษัทของพวกเขาลงมือดำเนินการตามความเห็นเป็นอย่างดี ซึ่งลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

การได้เห็นนายจ้างจำนวนมากขึ้นรับฟังทีมของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่ายินดี ขณะที่การศึกษานี้ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการทำตามความคิดเห็นของพนักงาน การปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานนั้นไม่มีวิธีสำเร็จรูปที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ธุรกิจสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้จากการรับฟังทีมของพวกเขาในทุกช่วงของวงจรการทำงานและในช่วงเวลาสำคัญ ๆ” 

“ผลทางธรุกิจจากการรับฟังความคิดเห็นและนำมาปฏิบัตินั้นมีมหาศาล เมื่อใดที่องค์กรลงมืออย่างจริงจัง คะแนนจะเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (90%) สวัสดิการ (88%) และความตั้งใจที่จะอยู่กับบริษัท (91%)” Huntington กล่าว  

ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กล่าวว่า “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานกลายเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่อาจมองข้ามได้ การนำหลัก ‘People First’ มาใช้ องค์กรจะได้ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และเตรียมพนักงานให้พร้อมที่จะกล่าวถึงความต้องการของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนเช่นนี้ การทำให้พนักงานมั่นใจว่ามีคนรับฟังพวกเขาและจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในสถานที่ทำงาน ยกระดับสวัสดิการ พร้อมทั้งเพิ่มขวัญกำลังใจและผลิตภาพขององค์กร”

STAY CONNECTED

6,071แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

การเติบโต และ ประสบการณ์ลูกค้า สองปัจจัยหลัก สู่ความสำเร็จขององค์กร หลังวิกฤติโควิด-19

เอสเอพี เอสอี เผยผลการศึกษาล่าสุดจากองค์กรภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความท้าทายและโอกาสสำหรับการเติบโตขององค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

“โรบินฮู้ด” บุกพื้นที่ศักยภาพนอกกรุงฯ ส่งแคมเปญ “สุดฟินของกินเมืองนนท์”

โรบินฮู้ด เจาะตลาดปริมณฑล ประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์นอกเขตกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านจำนวนและยอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง ส่งแคมเปญน้องใหม่ "สุดฟินของกินเมืองนนท์"

Facebook กับ Adjust เผยผลสำรวจ แอปเกมมิ่ง-ความบันเทิง โตสูงสุด

Adjust แพลตฟอร์มการตลาดแอประดับโลก เผยรายงานการเติบโตแอปบนสมาร์ทโฟน พบว่าเกมมิ่งเป็นประเภทแอปที่เติบโตได้เร็วที่สุดนำมาโดยอาร์เจนติน่า ในขณะที่อินเดียยืนหนึ่งในเรื่องเติบโตเร็วที่สุดในย่านนี้ และประเทศไทยอยู่ที่อันดับหก

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 โตลดลง 1.8% หลังระบาดระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.6% โดยมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 64 กำไร 10,627 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้แรงส่งจากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง แม้จะมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ก็เริ่มได้รับอานิสงส์บางส่วนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

หยุดยาวสงกรานต์ ‘64 ของชาวโซเชียล เมื่อทริปเที่ยวกลายเป็น #เที่ยวทิพย์

วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนมีแพลนกลับบ้าน รวมถึงเตรียมทริปท่องเที่ยวกันไว้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้ากรรมดันกลับมาระบาดอีกครั้งเลยทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนแผนจาก "ทริปเที่ยว" กลายเป็น "เที่ยวทิพย์" กันไปซะนี่

DEPA หนุนสตาร์ตอัพให้บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักดั้งเดิมที่เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน แต่หลายปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยกลับมีมูลค่าเพิ่มน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

MUST READ

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ฉงชิ่ง เปิดใช้รถไฟรางเบา ‘ไร้คนขับ’ ต้นทุนต่ำ สร้างเสร็จเร็ว

เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดใช้งาน “บีวายดี สกายชัตเทิล” (BYD SkyShuttle) ระบบขนส่งทางรางไร้คนขับสายแรกของเมืองในเขตปี้ซาน เมื่อวันศุกร์ ทื่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้า ‘ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก’ 75% ภายในปี 2030

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 75 ภายในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เดอะ เภรี โฮเต็ล ประกาศแผนดันธุรกิจ ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วเอเชีย

แม้ว่าอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มสแตนดาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (Standard International) ได้เปิดตัวโรงแรมใหม่ถึง 2 แห่งที่ประเทศไทยภายใต้ชื่อ เดอะ เภรี โฮเต็ล (The Peri Hotel)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น