TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life Qualtrics เผย ความผูกพันองค์กรของพนักงานในไทย สูงเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลก

Qualtrics เผย ความผูกพันองค์กรของพนักงานในไทย สูงเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลก

Qualtrics ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์พนักงานและผู้สร้างสรรค์เครื่องมือการบริหารประสบการณ์ หรือ Experience Management (XM) ได้เผยแพร่งานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานในประเทศไทยในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากรายงานแนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 2564 พบว่าปัจจัยห้าอันดับแรกที่่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยความภาคภูมิใจต่อผลงานของทีม การมีกระบวนการทำงานที่ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการตัดสินใจเป็นปัจจัยสามอันดับแรก ขณะที่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นต่อทีมผู้บริหารเป็นอีกสองปัจจัยที่ส่งผลด้านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันที่ไม่รวมอยู่ในห้าอันดับแรก ได้แก่ ความมั่นใจต่อหัวหน้างานระดับสูง โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา การได้รับการยอมรับในผลงาน ความช่วยเหลือจากผู้จัดการเพื่อการพัฒนาทางอาชีพ และการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในไทยสูงขึ้นต่อเนื่อง  

ในปี 2563 แม้บริษัทต่าง ๆ จะเผชิญกับความท้าทาย แต่ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมของไทยในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 76% จาก 72% ในปี 2562 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 66% อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปีที่ผ่านมา (66% เทียบกับ 53%) ขณะที่ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กรเป็นเวลาสามปีขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นเป็น 56% จาก 43% ในปี 2562 

สวัสดิการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวม ยังคงเป็นสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ และคาดว่าจะเป็นแนวโน้มสำคัญสำหรับองค์กรในปี 2564 ต่อไป ในประเทศไทย พนักงานมากกว่า 7 ใน 10 คน (73%) ให้คะแนนว่าพึงพอใจกับสวัสดิการของตน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 67% ที่น่าสังเกตคือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรส่งผลต่อเรื่องสวัสดิการโดยรวมมากที่สุด และทำให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 80% เมื่อมีการนำปัจจัยนี้มารวมด้วย

Lauren Huntington จากฝ่าย Employee Experience(EX) Solutions Strategy ของ Qualtrics ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ปี 2563 ทำให้โลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราได้เห็นปัจจัยต่อความผูกพันในปีนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในขณะที่ธุรกิจและรัฐบาลเดินหน้าสู่ปี 2564 เราคาดว่าจะได้เห็นปัจจัยต่อความผูกพันเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากข้อบังคับต่าง ๆ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้พนักงานได้รับการสนับสนุนและบริการที่พวกเขาต้องการในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำขององค์กรจะต้องเข้าใจว่าแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานอย่างไร และพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน” 

รับฟังแล้วลงมือทำ

จากการศึกษาของ Qualtrics พบว่า พนักงานมากกว่า 9 ใน 10 คนในประเทศไทย (93%) เชื่อว่าการที่บริษัทรับฟังเสียงของพนักงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 12 เดือนก่อนหน้านี้ พบว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานมากขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งระบุว่าพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเป็น 84% (เพิ่มขึ้นจาก 77%) ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม มีเพียง 42% ที่กล่าวว่าบริษัทของพวกเขาลงมือดำเนินการตามความเห็นเป็นอย่างดี ซึ่งลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

การได้เห็นนายจ้างจำนวนมากขึ้นรับฟังทีมของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่ายินดี ขณะที่การศึกษานี้ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการทำตามความคิดเห็นของพนักงาน การปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานนั้นไม่มีวิธีสำเร็จรูปที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ธุรกิจสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้จากการรับฟังทีมของพวกเขาในทุกช่วงของวงจรการทำงานและในช่วงเวลาสำคัญ ๆ” 

“ผลทางธรุกิจจากการรับฟังความคิดเห็นและนำมาปฏิบัตินั้นมีมหาศาล เมื่อใดที่องค์กรลงมืออย่างจริงจัง คะแนนจะเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (90%) สวัสดิการ (88%) และความตั้งใจที่จะอยู่กับบริษัท (91%)” Huntington กล่าว  

ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กล่าวว่า “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานกลายเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่อาจมองข้ามได้ การนำหลัก ‘People First’ มาใช้ องค์กรจะได้ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และเตรียมพนักงานให้พร้อมที่จะกล่าวถึงความต้องการของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนเช่นนี้ การทำให้พนักงานมั่นใจว่ามีคนรับฟังพวกเขาและจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในสถานที่ทำงาน ยกระดับสวัสดิการ พร้อมทั้งเพิ่มขวัญกำลังใจและผลิตภาพขององค์กร”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

หลักทรัพย์บัวหลวง นำกลุ่มพนักงานทำกิจกรรม สนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มพนักงานและครอบครัวทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว พร้อมเยี่ยมชมแปลงบัวกว่า 500 สายพันธุ์ และร่วมกันปลูกบัวหลวง

Red Hat แนะวิธีการใช้ Edge automation ใน 7 อุตสาหกรรมหลัก

เร้ดแฮท (Red Hat) แนะนำการใช้ Edge automation กับ 7 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

LINE เผยเคล็ด (ไม่) ลับ เทคนิคมัดใจ รักษาฐานลูกค้าให้ยั่งยืน

ในยุคดิจิทัล เอสเอ็มอีหลาย ๆ ราย ต่างเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการช่วยสร้างยอดขาย หลายเจ้าขายดี แพ็กของไม่ทัน เพราะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ แต่หลายเจ้าก็พลาดพลั้ง ทำยอดขายได้ดีในช่วงแรก

แคสเปอร์สกี้ เผย อาชญากรไซเบอร์ส่องหาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้แพตช์

การโจมตีทางไซเบอร์ สามารถป้องกันได้ก่อนที่ผู้โจมตีจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายภายใน การตรวจสอบภัยคุกคามจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการและต่อต้านภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น