TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist พยุง SMEs ไทย ให้หน่วยงานรัฐช่วยซื้อของไม่น้อยกว่า 30%

พยุง SMEs ไทย ให้หน่วยงานรัฐช่วยซื้อของไม่น้อยกว่า 30%

สถานการณ์ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเทศไทย ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายปิดธุรกิจ

-“ทุพโภชนา” ร้านอาหารบนแกร็บที่สั่งทางนี้ อิ่มทางโน้น
-ชายสี่ X เป๊ปซี่ เกมการตลาดที่มีแต่ได้กับได้

รู้ไหมประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 3,070,177 ราย แบ่งเป็น วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 3,029,525 ราย และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) 40,652 ราย มีมูลค่าของธุรกิจสูงถึง 43% ของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ( GDP) ประเทศไทย มีการจ้างแรงงานในธุรกิจมากกว่า 15 ล้ายคน กล่าวได้ว่า SMEs เป็นเศรษฐกิจฐานร่กของประเทศ เป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทย ดังนั้นเมื่อ SMEs ได้รับผลกระทบ การปลุกธุรกิจ SMEs จึงเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพยายามดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงการคลังกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs ไทย สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องกำหนดโควตาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก SMEs ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินในหมวดรายการสินค้าหรือบริการที่กำหนด แปลว่า หน่วยงานของรัฐถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ตาม ต้องซื้อของ SMEs ไม่น้อยกว่า 30 % โดยให้คัดเลือก SMEs ในจังหวัดก่อน หากไม่มีในจังหวัดหรือมี จำนวนไม่ครบ 3 ราย สามารถคัดเลือกจากภายนอกจังหวัดได้

รวมทั้งยังมีการให้แต้มต่อกับ SMEs ที่เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-Bidding สามารถเสนอราคาสูงกว่า ราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า SMEs ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ได้ ต้องมาลงทะเบียนกับ สสว. ก่อน โดยเปิดให้ ผู้ประกอบการ 2 กลุ่มคือผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจขนาดเล็กเข้าร่วม โดยสสว. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ”

นิยามของ ผู้ประกอบการรายย่อย Micro คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท การจ้างงานไม่เกิน 5 คน ซึ่งมีจำนวนถึง 2,644,561 ราย และนับเป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.74 ของจำนวนผู้ประกอบการรวมทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกิจการในรูปแบบธุรกิจส่วนบุคคลมีจำนวนถึง 2,253,132 ราย ขณะที่กิจการในรูปแบบนิติบุคคลมีจำนวน 391,429 ราย

ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คือ กิจการในภาคการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก) และบริการ มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ตลาดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากทำได้ตามเป้าหมาย อย่างน้อย 30% จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กเข้าถึงงบภาครัฐไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท จะเป็นหนทางช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว

สสว. ก็พยายามหาความร่วงมมือกับหน่วยงานอีก 22 หน่วยงาน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานกองทุนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมภาคเอกชนต่าง ๆ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 126,320 ราย มาขึ้นทะเบียนกับ สสว. เพื่อร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมี SMEs ลงทะเบียนแล้ว 440 ราย จาก 41 จังหวัด รวมรายการสินค้าประมาณ 1,200 รายการ

Lastest News

“เสียวหมี่” แซง “แอปเปิ้ล” ขึ้นอันดับ 3 ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก

เสียวหมี่ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก หลังสามบริษัทวิจัยตลาด Canalys, Counterpoint และ IDC เผยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส 3 ปี 2020

8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทวิตเตอร์เทรนด์

ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User)

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว XPS รุ่นใหม่ ยกเครื่องดีไซน์เจาะกลุ่มครีเอเตอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย เปิดตัวแล็ปท็อป XPS 13 XPS 15 และ XPS 17 ใหม่ล่าสุด โดยเดลล์ ได้รีเฟรช XPS 13 และ XPS 13 2-in-1 ด้วย 11th Gen Intel Core

เอ็นไอเอ ปั้นสตาร์ตอัพสาย MARTech รับดีมานด์ธุรกิจบันทิงโต 5 แสนล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) จัดกิจกรรมเสวนา “NIA academy มีคลาส”

AIS Serenade Club เปิด Flagship ใหม่สาขา Central World

เปิดตัว AIS Serenade Club Flagship Store สาขา Central World ที่สุดของงานบริการเหนือระดับเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5G จัดเต็มแก็ดเจ็ตล้ำ ยกระดับการใช้ชีวิตดิจิทัลพร้อมความบันเทิงแบบครบครัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเผยโฉม Max Serenade Ambassador หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ พนักงานใหม่ของเซเรเนดคลับที่จะร่วมส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เทรนด์เรียนออนไลน์โตไม่หยุดยุคโควิด-19

หลายธุรกิจคงไม่ปฏิเสธว่า หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สตาร์บัคส์ เปิดฟีเจอร์ ซื้อเครื่องดื่มและขนมผ่านแอปฯ ไม่ต้องรอคิว

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัว Mobile Order & Pay ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากร้านสตาร์บัคส์บนแอปพลิเคชัน Starbucks® Thailand

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

MUST READ

ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbour.Space จากประเทศสเปน จัดตั้ง Harbour.Space@UTCC

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

แอดไวซ์ กวาดยอดขาย 3 ไตรมาสปี 63 ทะลุเป้า คาดสิ้นปีรายได้โต 20 เปอร์เซ็นต์

แอดไวซ์ ประกาศความสำเร็จจัดงานฉลองยอดขายทะลุเป้า ในไตรมาสที่ 3 ปี 63 คาดสิ้นปีรายได้เติบโตขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมา

ไทยวิวัฒน์ เปิดนวัตกรรม “Thaivivat Parking” ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า

“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” จับมือ 3 พันธมิตรพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม “Thaivivat Parking” ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้าแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น