TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology อินโฟเฟด-ดีป้า-ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังปั้นขุนพลไซเบอร์ซีเคียวริตี้

อินโฟเฟด-ดีป้า-ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังปั้นขุนพลไซเบอร์ซีเคียวริตี้

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ร่วมกับดีป้า (depa) และมหาวิทยาศรีปทุม ผนึกกำลังเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะและความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับเกมเมอร์ สู่ White Hackers เปิด 2 หลักสูตร Fundamental (ขั้นพื้นฐาน) และ Whitehacker (ขั้นสูง) พร้อมใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป เผยสถิติจากไทยเซิร์ตปี 62 พบไทยเป็นอันดับที่ 4 ของโลกในการแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ขึ้นจากอันดับที่ 6 จากปีก่อนหน้า โดยภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ทั่วโลก ปี 63 พุ่งแล้วกว่า 1,744 ครั้ง ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทั่วโลกต้องการบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้กว่า 4 ล้านตำแหน่ง ตั้งเป้าปั้นขุนพลไซเบอร์ซีเคียวริตี้มาตรฐานโลก สร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับประเทศ

-Skooldio โฟกัส Life-Long Learning เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คน
-FutureTales Lab กับพันธกิจสร้างโลก ด้วยอนาคตศาสตร์

จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟด จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และมหาวิทยาศรีปทุม ผนึกกำลังเปิด หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับเกมเมอร์ สู่การพัฒนาเกมเมอร์เป็น White Hackers สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือเกมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้ได้ในอนาคต ตลอดจนต่อยอดสู่การเป็น White Hackers ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในสาขาอาชีพทางไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

“สถิติจากไทยเซิร์ตปี 2562 พบไทยเป็นอันดับที่ 4 ของโลกในการแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งขึ้นจากอันดับที่ 6 จากปีก่อนหน้า โดยภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลกรูปแบบต่าง ๆ ในปี 2563 พุ่งแล้วกว่า 1,744 ครั้งในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิถีชีวิตในการเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ทั่วโลกต้องการบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้กว่า 4 ล้านตำแหน่ง โดยในประเทศไทย TruePlookpanya เผยค่าตอบแทนบุคลากรสาย Cybersecurity ที่ไม่มีประสบการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ 16,000 – 22,000 บาทต่อเดือน และจะมีการเลื่อนขั้นตามประสบการณ์และความสามารถ แต่หากเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ของไทย ค่าตอบแทนขั้นต่ำต่อเดือนจะเริ่มต้นที่ 70,000 บาท โดยหากมีประสบการณ์ทำงานมากขึ้น จะสามารถได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นถึง 200,000 – 300,000 แสนบาทต่อเดือน” จิรยศ กล่าว

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า การจัดหลักสูตรดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเกมเมอร์ ขั้นพื้นฐาน (Cyber Security – Fundamental) และ โครงการการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาเกมเมอร์เป็น White Hackers (Transform Gamers to White Hackers) ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยตั้งเป้าภายในปี 2564 พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล 5 แสนคน

“ปัจจุบันวิธีการดำเนินชีวิต เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เทคโนโลยีมีช่องโหว่ เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเพิ่มทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีความมั่นคงและปลอดภัย โดย ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ และ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เป็นสาเหตุและปัจจัยหลักในการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต หรือความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับในประเทศไทย การผลิตบุคลากรจากภาคการศึกษาที่มีทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับเกมเมอร์ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศ และมุ่งผลิตบุคลากรในการผสมผสานความ รู้ ทักษะ และความสามารถในด้านเกมเมอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป

ทั้งนี้ หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับเกมเมอร์ สู่การพัฒนาเกมเมอร์เป็น White Hackers สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สนใจในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือเกมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต โดยเปิดสอน 2 คอร์ส คือ Fundamental (ขั้นพื้นฐาน) เปิดรับทั้งหมด 2 รุ่น รับผู้เรียนรุ่นละ 500 คน เรียน Online 1 วัน Offline 1 วัน วันเริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 ในวันที่ 16 และ 18 พฤศจิกายน 2563 และ White Hacker (ขั้นสูง) เปิดรับทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวนทั้งหมด 100 คน เรียน Online 1 วัน Offline 1 วัน เริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 -13 มกราคม 2564 และ เริ่มการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 และ 14 มกราคม 2564

Lastest News

รีวิว iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีจอภาพ Super Retina XDR ที่ใหญ่ขึ้น ระบบกล้องระดับโปร และเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G สแกนเนอร์ LiDAR

ศูนย์วิจัยกรุงไทย ชี้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช โตแตะ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2024

เทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-based Food) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชที่กำลังได้รับความนิยม เป็นโอกาสของธุรกิจอาหารในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

บล.บัวหลวง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการลงทุนให้ลูกค้า

หลักทรัพย์บัวหลวง ชูนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Pre Trade, Trade และ Trade เพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว สะดวก ครบ จบในที่เดียว

ดีแทค และ ซันเดย์ อินส์ จับมือร้านยา ขยายต่อความสำเร็จ ‘ใจดีช่วยค่ายา’

ดีแทคเติมเงิน ขยายต่อความสำเร็จแคมเปญ ‘ใจดี ช่วยค่ายา’ โดยร่วมกับซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทค นำพันธมิตรเครือข่ายร้านขายยาฟาสซิโน และร้านยากรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านยาในเครือที่มีสาขารวมกันกว่า 200 ร้านทั่วประเทศ

เอไอเอส จับมือ ธรรมศาสตร์ เปิดตัว SDG Lab นำ 5G/IoT เสริมแกร่งแนวคิด SMART City

เอไอเอสเดินหน้านำเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

‘อาร์เอส มิวสิค’ กลับมาอีกครั้ง ภายใต้โมเดลธุรกิจ Music Star Commerce

อาร์เอส ผู้ผลิตเพลงและสร้างนักร้องไทยยุค 80-90 มาแล้วมากมาย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เกิดเทคโนโลยี ดิสรัปชัน ส่งผลให้โมเดลของธุรกิจเพลงเปลี่ยนไป

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

MUST READ

Food Innopolis International Symposium 2020 กับการแสวงหาแนวทางสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระบุว่าภาวะวิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลให้มีประชากรที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาเพิ่มขึ้นถึง 132 ล้านคนในปีนี้

“พวงหรีดสานบุญ” กระแสดี ไปรษณีย์ไทยเตรียมส่งเพิ่มอีก 3 จังหวัด ต้นปีหน้า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อำนวยความสะดวกจัดส่งพวงหรีดสานบุญให้ถึงวัด และสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรม ด้วยมาตรฐานบริการส่งด่วน

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ไบโอเทค สวทช. ถ่ายทอดข้าวเหนียว “พันธุ์หอมนาคา”

ไบโอเทค และพันธมิตร พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว “หอมนาคา” ขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์

Apple ประกาศรางวัล Apple Music Awards ประจำปีครั้งที่ 2

Apple ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Apple Music Awards ประจำปีครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการยกย่องนักดนตรีที่ดีที่สุดและโดดเด่นที่สุดแห่งปี 2020 รวมถึงอิทธิพลมหาศาลที่พวกเขามีต่อวัฒนธรรมของโลก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น