TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist 'ท่าบก-ท่านาแล้ง' รองรับรถไฟจีน-ลาว-ไทย

‘ท่าบก-ท่านาแล้ง’ รองรับรถไฟจีน-ลาว-ไทย

แม้จะออกตัวช้าไปสักนิด สำหรับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้วางแผนบูรณาการร่วมกันในการใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีน ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยอาศัยโครงการท่าบก-ท่านาแล้ง และเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค เชื่อมเส้นทางรถไฟลาว-จีน เข้ากับโครงข่ายทางรถไฟไทย-ลาว 

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย จึงประโคมข่าวขบวนรถสินค้าเที่ยวแรก ที่จะขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปยังจีน บนเส้นทางรถไฟลาว-จีน ก็ได้เคลื่อนออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ (สถานีขนส่งสินค้า) เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 โดยสินค้าเกษตรล็อตแรกเป็นข้าวเหนียวหัก 20 ตู้ น้ำหนัก 500 ตัน

ข้าวล็อตดังกล่าว ได้ส่งออกจากไทยผ่านด่านหนองคายไปฝั่ง สปป.ลาว หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร และได้รับไฟเขียวจากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของลาว จากนั้น ฝ่ายไทยได้ติดต่อกับจันทอน สิดสิไซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์พาร์ค และโครงการท่าบก-ท่านาแล้ง ช่วยสนับสนุนเคลื่อนย้ายตู้สินค้าไปสถานีเวียงจันทน์ใต้ ก่อนจะยกขึ้นแคร่รถไฟเพื่อออกเดินทางไปเมืองจีน

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรไทย ออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ ผ่านสถานีบ่อเต็นก่อนข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านบ่อหาน มณฑลยูนนาน สู่มหานครฉงชิ่งทางภาคตะวันตกของจีน ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน เร็วกว่าขนส่งทางเรือถึง 4 เท่าตัว

นี่คือรูปธรรมแห่งการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยแนวทางการบูรณาการเชื่อมต่อรถไฟไทย-ลาว-จีน เพื่อเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ นับแต่โครงการทางรถไฟลาว-จีน ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 

ก่อนหน้านี้ กรณีรถไฟลาว-จีน สำหรับเมืองไทยได้มีปฏิกิริยามากมายทั้งบวกและลบ บ้างก็ว่าไทยตกขบวนรถไฟลาว-จีน สืบเนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยยังดำเนินการไปอย่างเชื่องช้า 

อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้โครงการท่าบก-ท่านาแล้ง เป็นท่าเรือบก (Dry Port) ก็สามารถขนส่งสินค้าจากไทย-ลาว-จีนได้ รวมถึงการส่งต่อไปยังประเทศที่สี่ผ่านประเทศไทยด้วย

ปัจจุบัน ทางรถไฟจีน-ลาว มาถึงสถานีเวียงจันทน์ใต้ (สถานีขนส่งสินค้า) ซึ่งมีการจัดตั้งท่าเรือบก (Dry Port) ขึ้นมา เพื่อบริหารจัดการทุกอย่างทั้งวิธีการศุลกากร การขนถ่ายตู้สินค้าต่าง ๆ เพื่อขึ้นรถไฟลาว-จีน ฝ่ายไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้ผ่านท่าบก-ท่านาแล้ง เปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าขึ้นรถไฟไปจีนได้

‘ท่าบก-ท่านาแล้ง’

โครงการท่าบก-ท่านาแล้ง และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ ที่บ้านดงโพสี เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลลาว เพื่อเปลี่ยนจากประเทศไม่มีทางออกทะเลสู่ประเทศเชื่อมโยงภูมิภาค 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2564 พันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีลาว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดด่านสากลท่าบกท่านาแล้ง (Thanaleng Dry Port International Border Checking Point, Cargo Terminal) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดเดินรถไฟลาว-จีน 

โครงการท่าบก-ท่านาแล้ง มีที่ตั้งติดกับสถานีรถไฟท่านาแล้ง (โครงการรถไฟลาว-ไทย) และสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 (นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย) 

บริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์พาร์ค (Vientiane Logistics Park -VLP) เซ็นสัญญารับสัมปทานจากกระทรวงแผนการและการลงทุน ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 2,387.5 ไร่ โดยเริ่มต้นก่อสร้างท่าบก-ท่านาแล้ง และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ 3 ก.ค.2563

สำหรับการลงทุน บริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์พาร์ค จะใช้เงินทั้งสิ้น 727 ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นส่วนของท่าเรือบก 180 ล้านดอลลาร์ และศูนย์ขนถ่ายสินค้าครบวงจร 547 ล้านดอลลาร์ มีอายุสัมปทาน 50 ปี

ภายในท่าบก-ท่านาแล้ง และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร นครหลวงเวียงจันทน์ ประกอบด้วย 1. ท่าบก-ท่านาแล้ง เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า ด่านสากลสำหรับการขนส่งสินค้า ขาเข้า-ขาออก ผ่านชายแดน โดยมีการวางระบบคลังสินค้า ระบบชำระภาษีศุลกากรครบวงจร

2. มีคลังน้ำมันและคลังเก็บสินค้าของเหลว โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าจากประเทศไทย เป็นศูนย์ขนถ่ายน้ำมัน และกระจายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงออกไปทั่วประเทศ

3. เขตโลจิสติกส์ครบวงจร ได้แก่ การเก็บรักษาสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คลังสินค้า ระบบจัดเก็บ รวบรวม และกระจายสินค้า

4. มีเขตพาณิชย์และอาคารสำนักงาน เปิดให้กิจการขนาดต่าง ๆ ทั้งใหญ่และเล็ก เข้ามาตั้งสำนักงานหรือสาขา และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ

5. เขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

‘กลุ่มทุนพงสะหวัน’

โครงการท่าบก-ท่านาแล้ง และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ ดำเนินการโดยกลุ่มทุนใหญ่ใน สปป.ลาว คือบริษัทสิทธิโลจิสติกส์ลาว ที่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค ซึ่งเดิมที สิทธิโลจิสติกส์ลาว เคยเป็นแผนกหนึ่งของบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว(มหาชน) ทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

จะว่าไปแล้ว ทั้งบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค และบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว(มหาชน) เป็นบริษัทในเครือพงสะหวันกรุ๊ป กลุ่มธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ของ สปป.ลาว 

เครือพงสะหวันกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นโดยอ๊อด พงสะหวัน นักธุรกิจชาวแขวงสะหวันนะเขต ก่อร่างสร้างตัวมาจากปั๊มน้ำมัน และตั้งบริษัทสะหวันรุ่งเรือง ขาออก-ขาเข้า เก็บของป่าแปรรูปส่งออก และนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเข้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนในแขวงสะหวันนะเขต

ด้วยความสัมพันธ์กับศูนย์อำนาจทางการเมืองสายภาคใต้ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ทำให้กลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่นสะหวันนะเขต แตกแขนงธุรกิจเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นพงสะหวันกรุ๊ป ดำเนินกิจการด้านปิโตรเลียม ,ธนาคาร,โรงแรม ,สายการบิน และอื่นๆอีกมาก

ปัจจุบัน จันทอน สิดทิไซ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์พาร์ค ยังมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอ๋าง ลาว-เวียดนาม บริษัทร่วมทุนระหว่างกระทรวงการเงิน สปป.ลาว กับบริษัทปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว ที่จะเข้าไปพัฒนาและบริหารท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง โดยการเห็นชอบของรัฐบาลลาวและเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัท ปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว ยังได้รับสัมปทานออกแบบและพัฒนาเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์-ท่าเรือหวุงอ๋าง ซึ่งทางรถไฟสายนี้ ยาว 555 ก.ม. (อยู่ในลาว 452 ก.ม.ในเวียดนาม 103 ก.ม.) 

ดังนั้น เวียงจันทน์ โลจิสติกส์พาร์ค จึงไม่ใช่ศูนย์โลจิสติกส์ที่เชื่อมเส้นทางรถไฟลาว-จีน เข้ากับโครงข่ายทางรถไฟของไทยเท่านั้น หากยังเชื่อมต่อไปยังท่าเรือหวุงอ๋าง ซึ่งเป็นท่าเรือของลาว เพื่อสร้างความเป็นเอกราชในการขนส่งทางทะเล และหลีกเลี่ยงการผูกขาดเข้า-ออกท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลลาวคาดหมายว่า ท่าบก-ท่านาแล้ง และโครงการพัฒนาเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับชาติ และระดับภูมิภาคอย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2573

คอลัมน์ Mekong Connect เขียนโดย ประชา บูรพาภิวัฒน์

ภาพ : นสพ.ปะเทดลาว ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บทความอื่น ๆ ของผู้เขียน

สนามบินสามเหลี่ยมทองคำ เติมฝัน “เจ้าเหว่ย” มังกรลุ่มน้ำโขง

ยิบอินซอย ลงทุน ‘วินโนหนี้’ สตาร์ตอัพแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

คริปโตมายด์ จับมือ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ร่วมผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด จับมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตอบโจทย์นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ

ม.หอการค้า นำร่องหลักสูตร Sandbox จับมือ Harbour.Space สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผุดหลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur โดย International School of Management (ISM) ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน

ชัยวุฒิ เปิดงาน Thailand Travelution 2022 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวครั้งแรกในประเทศไทย

ฟอร์ดยกทัพรถใหม่ จัดแสดงครบทุกรุ่น ในงาน Motor Expo 2022

ฟอร์ด ประเทศไทย ยกทัพรถยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย มาจัดแสดงในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2022 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565

3 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ กับงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

“Because you're worth it เพราะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควร” พันธกิจของ ลอรีอัล ที่มุ่งส่งเสริมคุณค่าที่ไม่ใช่เพียงความงาม กับ โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น