TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ทีดีอาร์ไอ ชี้ยุทธศาสตร์ประเทศไทยหลังโควิด-19 ต้องชัด

ทีดีอาร์ไอ ชี้ยุทธศาสตร์ประเทศไทยหลังโควิด-19 ต้องชัด

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยหลังโควิด-19 เป็นโจทย์สำคัญที่คนไทยต้องช่วยกันคิด ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน ที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว และส่งออก สองภาคธุรกิจสำคัญที่สร้างการเติบโตให้ประเทศไทยมาโดยตลอด

-New Normal หลังโควิด-19 … โลกที่ Cyber Security และ Privacy ไปคู่กัน
-ชำแหละ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล
-นักการตลาดต้องบริหารความคาดหวังผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไปหลังโควิด-19

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวกับ The Story Thailand ว่า อนาคตหลังวิกฤติโควิด-19 จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเปลี่ยนผ่าน หมายถึงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งโควิด-19 ถูกควบคุมได้จากการมีวัคซีน มียารักษา หรือการมีภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้โรคไม่แพร่กระจายต่อไป และช่วงหลังโควิด-19 หรือที่เรียกว่า New Normal

“ธุรกิจท่องเที่ยวช่วงเปลี่ยนผ่าน การท่องเที่ยวจากต่างประเทศแทบจะหายไปทั้งหมด ที่เหลืออยู่คือคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ”

การท่องเที่ยวมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปีล่าสุดประมาณ 18% โดยเป็นท่องเที่ยวจากต่างประเทศถึง 12% มีนักท่องเที่ยวมาไทยในปี 2562 ประมาณ 39 ล้านคน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก ส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบโรงแรม ร้านอาหาร ไกด์ทัวร์ สปา รวมถึงธุรกิจบันเทิง และช้อปปิ้ง กระทบกับแรงงานประมาณ 5-6 ล้านคน

ท่องเที่ยวต้องปรับตัวช่วงเปลี่ยนผ่าน

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า การปรับตัวของการท่องเที่ยวก่อนจะมีวัคซีนในวงกว้าง คนจำนวนมากอาจจะต้องเปลี่ยนไปหางานใหม่โดยอัตโนมัติ เพราะถ้าจะหวังให้มีงานทำแบบเดิมในเวลาแบบนี้จะยาก

หลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยน่าจะทำ คือ การพยายามเปิดการท่องเที่ยวในประเทศก่อน ซึ่งรัฐบาลอาจจะหาทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศขึ้นมา และหลังจากนั้นจึงเปิดท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนสถานบันเทิงเป็นธุรกิจที่ถูกเพ่งเล็ง และมีโอกาสที่จะเปิดกลับมาประกอบธุรกิจปกติได้คงอีกนาน

บางประเทศมีการจับคู่กับประเทศที่ควบคุมโควิด-19 ได้ โดยไม่ต้องมีการกักตัวกันนาน เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

“หากมีการคิดค้นวัคซีนได้ในต่างประเทศ กว่าจะถึงคิวของประเทศไทยก็อาจจะต้องรอกันอีกเป็นปี ซึ่งอาจจะทำให้การท่องเที่ยวถูกปิดไปจนถึงปี 2564 ในช่วงปลายปี และไปเปิดกันในช่วงปี 2565”

ส่งออกชะงักช่วงเปลี่ยนผ่าน

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า ภาคส่งออกที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ 2 รูปแบบ คือ ในด้านการผลิตที่ชะงักไปจากการปิดเมือง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ในบางผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถติดต่อเนื่องได้เพราะขาดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ต้องมาจากจีน

ขณะที่สินค้าเกษตรบางตัวมีปัญหาไม่สามารถส่งออกได้ เช่น ไข่ไก่ที่รัฐบาลควบคุมการส่งออก รวมถึงมีการตรวจที่ด่านศุลกากรนานขึ้น ทำให้การส่งออกสินค้ามีปัญหา รวมถึงการชะงักในระบบโลจิสติกส์จากการประกาศเคอร์ฟิว แต่คาดว่าใน 1-2 เดือนนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้

กำลังซื้อหดตัว ความท้าทายหลังโควิด

ส่วนที่ท้าทายและยากกว่า คือ ผลกระทบในด้านอุปสงค์ เมื่อตลาดโลกหดตัวลง กำลังซื้อลดลง จะเกิดผลกระทบในระยะยาวประมาณ 1-2 ปี

“มีการพูดกันว่าหลังโควิด-19 ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ เปลี่ยนวิธีการพัฒนาประเทศ ถ้าจะหากินจากท่องเที่ยวและส่งออกเหมือนเดิมนั้นจะยาก”

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า ถ้าสามารถควบคุมโควิด-19 ได้จะมีคนที่โหยหาการท่องเที่ยวกระโดดกลับเข้ามา แต่เมื่อกำลังซื้อหดลงคนที่กลับมาจะไม่ได้ใช้เงินมือเติบแบบเดิม คำถาม คือ จะปรับตัวไปทำอะไรกันซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ และยังไม่มีใครมีคำตอบให้

สิ่งที่ลงทุนไปแล้วอย่าง การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายสนามบินใหม่ที่อู่ตะเภา รวมถึงโรงแรมต่าง ๆ ประเทศไทยออกแบบไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปริมาณมาก

ส่วนส่งออก ถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นอาจจะกลับมา แต่ก็มีโจทย์ท้าทาย คือ เรื่องการกีดกันทางการค้า ที่เริ่มมีสูงขึ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทำให้กำลังซื้อของทุกคนหดตัวลงทั่วโลก สมรภูมิส่งออกเหนื่อยมากขึ้น

ประเทศไทยอาจจะพอได้โอกาสมากขึ้นถ้า สหรัฐฯกีดกันสินค้าจากจีน เช่น เก็บภาษีสูงขึ้น จะมีสินค้าจากไทยบางรายการส่งออกไปสหรัฐฯได้เพิ่มขึ้น แต่ส่วนที่ไทยส่งออกไปจีนที่นำไปผลิตต่อจะหายไป

เกษตร-สุขภาพ อนาคตประเทศไทย?

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า มีคนเชื่อว่าอาหาร เป็นอนาคตของประเทศได้ จากการส่งออกอาหารของไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ลดลงมากมายเมื่อเทียบกับสินค้าหลายรายการ จึงคาดการณ์ว่าจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทย

แต่ประเด็นสำคัญ คือ ถ้าจะให้อาหารขยายตัวคือต้องไปขยายสาขาเกษตรของไทยให้ใหญ่ขึ้น ขณะที่สาขาเกษตรไทยใช้แรงงานคนประมาณ 30% เมื่อนับเวลาการทำงาน

“โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในสาขาเกษตรใช้คนเยอะ แต่มีประสิทธิภาพในสัดส่วน GDP แค่ประมาณ 8% เท่านั้น”

หมายความว่าถ้าจะขยายสาขาเกษตรเพื่อผลิตอาหารเพิ่มขึ้นโดยใช้วิธีเดิม จะทำให้รายได้ต่อหัวลดลงต่ำประเทศ เพราะสาขาเกษตรมีความสามารถในการผลิตเพียง 1 ใน 9 ของภาคอุตสาหกรรม

จะต้องเปลี่ยนเป็นเกษตรรูปแบบใหม่เป็น การทำเกษตรโรงเรือน และใหญ่พอที่จะจ้างงานคนจำนวนมาก ทำให้เกิดรายมาก

ด้านความเสี่ยง ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูง คือ ราคาของสินค้าเกษตรผันผวนกับราคาของตลาดโลก อีกปัญหา คือ ความเสี่ยงในการผลิต ดินฟ้าอากาศ และภัยธรรมชาติ

“ถ้าจะไปเกษตรแบบใหม่ เราจะต้องเก่งกว่านี้มาก ที่จะผลิตอาหารคุณภาพสูงในราคาสูง”

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า ธุรกิจสุขภาพ เป็นตัวที่ดูมีอนาคตในเชิงของภาพลักษณ์จากวิกฤติรอบนี้ เพราะประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้ค่อนข้างดี ยอดการเสียชีวิตไม่สูง แม้จะไม่ได้โดดเด่นเหมือน ไต้หวัน เกาหลีใต้ หรือเวียดนาม

จึงมีความคิดกันที่จะขยายให้เป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ

ความท้าทาย คือ ประเทศไทยมีบุคลากรด้านสุขภาพเพียงพอหรือไม่ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามารักษาพยาบาลในจำนวนมากได้หรือไม่

วิเคราะห์สถานการณ์โลกอย่างลึกซึ้ง ก่อนปรับตัว

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า ก่อนจะบอกว่าเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปทางไหนดี ต้องดูก่อนว่าตลาดเปลี่ยนไปทางไหน ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกก่อนว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไร ซึ่งถ้ามันยังไม่ชัด ก็ต้องทำให้ชัดในระดับหนึ่งก่อนวางแผน

ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ประเทศไทยวางโดยใช้ข้อมูล ความรู้ การถกเถียงกันแบบลึกซึ้งน้อยเกินไป ประเทศไทยจึงมียุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก

“ถ้าจะทำยุทธศาสตร์ต้องตีโจทย์ให้ชัด ก่อนที่จะพูดว่าจะทำอะไรแบบใหม่ให้มีคุณภาพ ต้องทำยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงก่อน”

ส่วนแนวทางของ ทีดีอาร์ไอ ขณะนี้ คือ เข้ามาช่วยสภาหอการค้าไทยทำข้อเสนอเรื่องการเปิดเมือง เปิดโรงเรียน เนื่องจากการระบาดลดลงมาก และมีหลายพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาด เช่น โรงเรียนบนดอย ทำการเสนอให้เปิดเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้

ทำวิจัยเรื่องการทำงานจากบ้าน (Work from Home) ว่ามีผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร โดยใช้กรณีศึกษาของ ทีดีอาร์ไอ เอง ซึ่งสายวิจัยสามารถทำงานจากบ้านได้ถึง 99% และต่อไปก็อาจจะทำงานจากบ้านซึ่งเป็นผลดี ก่อนนำบทเรียนนี้ไปใช้ได้กับหลายเรื่อง

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
ทรงกลด แซ่โง้ว – เรียบเรียง

STAY CONNECTED

6,071แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

การเติบโต และ ประสบการณ์ลูกค้า สองปัจจัยหลัก สู่ความสำเร็จขององค์กร หลังวิกฤติโควิด-19

เอสเอพี เอสอี เผยผลการศึกษาล่าสุดจากองค์กรภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความท้าทายและโอกาสสำหรับการเติบโตขององค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

“โรบินฮู้ด” บุกพื้นที่ศักยภาพนอกกรุงฯ ส่งแคมเปญ “สุดฟินของกินเมืองนนท์”

โรบินฮู้ด เจาะตลาดปริมณฑล ประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์นอกเขตกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านจำนวนและยอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง ส่งแคมเปญน้องใหม่ "สุดฟินของกินเมืองนนท์"

Facebook กับ Adjust เผยผลสำรวจ แอปเกมมิ่ง-ความบันเทิง โตสูงสุด

Adjust แพลตฟอร์มการตลาดแอประดับโลก เผยรายงานการเติบโตแอปบนสมาร์ทโฟน พบว่าเกมมิ่งเป็นประเภทแอปที่เติบโตได้เร็วที่สุดนำมาโดยอาร์เจนติน่า ในขณะที่อินเดียยืนหนึ่งในเรื่องเติบโตเร็วที่สุดในย่านนี้ และประเทศไทยอยู่ที่อันดับหก

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 โตลดลง 1.8% หลังระบาดระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.6% โดยมองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 64 กำไร 10,627 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้แรงส่งจากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง แม้จะมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ก็เริ่มได้รับอานิสงส์บางส่วนจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

หยุดยาวสงกรานต์ ‘64 ของชาวโซเชียล เมื่อทริปเที่ยวกลายเป็น #เที่ยวทิพย์

วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายคนมีแพลนกลับบ้าน รวมถึงเตรียมทริปท่องเที่ยวกันไว้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเจ้ากรรมดันกลับมาระบาดอีกครั้งเลยทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนแผนจาก "ทริปเที่ยว" กลายเป็น "เที่ยวทิพย์" กันไปซะนี่

DEPA หนุนสตาร์ตอัพให้บริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักดั้งเดิมที่เปรียบเสมือนฐานรากของเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน แต่หลายปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยกลับมีมูลค่าเพิ่มน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด

“ด้วยใจที่มุ่งมั่น สักวันต้องพบความสำเร็จ” ทิศทางต่อไปของ TICTA

ในวันที่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับผลกระทบจากการถูก Disruption ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสารพัดปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อน TICTA ด้วยเช่นกัน

MUST READ

รัสเซีย ตั้งเป้าเดินเรือตลอดปี ในอาร์กติกเพื่อศึกษา ‘ภาวะโลกรวน’

รัสเซียประกาศเป้าหมายของประเทศในการเดินเรือตามเส้นทางทะเลเหนือในอาร์กติกตลอด 1 ปี

ปักกิ่งจ่อตั้งพื้นที่สาธิต มุ่งพัฒนา ‘ยานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะ’

รัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่งได้อนุมัติการกำหนดให้มีพื้นที่สาธิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนายานพาหนะเชื่อมต่ออัจฉริยะ (ICV) ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 225 ตารางกิโลเมตร

นักวิจัยจีนพัฒนา ‘การเกษตรไร้มนุษย์’ ผสานเทคโนฯ-เกษตรกรรม

ลั่วซีเหวิน นักวิชาการประจำสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (CAE) และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จีนตอนใต้ ทำการวิจัยระบบนำทางและปฏิบัติงานอัตโนมัติของเครื่องจักรกลการเกษตรตั้งแต่ปี 2004

วอลโว่ เปิด Volvo Certified Damage Repair Centre

วอลโว่ (VOLVO) แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าทั่วโลก เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน "Volvo Certified Damage Repair Centre (VCDR)"

ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด

ดีอีเอสสั่งการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) รุดสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ลงพื้นที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟไอพีโฟนและซีซีทีวีให้โรงพยาบาลสนามทั่วไทยพร้อมประสานงานให้โอเปอเรเตอร์ร่วมติดตั้งหุ้น ‘Healthcare’ คืออะไร น่าลงทุนแค่ไหน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น