TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology องค์กรไทยมากกว่าครึ่ง เร่งเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในวิกฤติโควิด-19

องค์กรไทยมากกว่าครึ่ง เร่งเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในวิกฤติโควิด-19

ผลการศึกษาโดยเวิร์กเดย์ ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเงินสำหรับองค์กร พบว่า เกือบสองในสาม (63%) ขององค์กรไทยได้เร่งแผนการเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในขณะที่ 26% อยู่ในขั้นตอนของการจัดลำดับความสำคัญ ของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่

-KKU Digital Transformation จิ๊กซอว์หลักของการทรานส์ฟอร์ม ม.ขอนแก่น
-FinGas ทรานส์ฟอร์มร้านแก๊ส สร้างอีโคซิสเต็มส์ผู้ใช้แก๊ส

การศึกษาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความคล่องตัวทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเวิร์กเดย์ (Workday Digital Agility Index) จัดทำร่วมกับ IDC บริษัทด้านข้อมูลข่าวสารในตลาดเทคโนโลยี โดยได้ทำการสำรวจผู้นำทางธุรกิจระดับอาวุโสและผู้บริหารระดับสูง ในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบ 900 คน ครอบคลุม 9 ตลาดในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ผลการศึกษาเผยถึงการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคล่องตัวทางเทคโนโลยีดิจิทัล ในองค์กรชั้นนำของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

องค์กรส่วนใหญ่ยังปรับตัวไม่ทันช่วงโควิด-19

การขาดความคล่องตัวทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้องค์กรสามในห้า (61%) ต้องดิ้นรนเมื่อต้องปรับเปลี่ยนแผนการเงิน ของปีนี้ และมีองค์กร 59% ที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างได้

ในส่วนของการบริหารงานบุคคลและกระบวนการต่างๆ ขององค์กร พบว่าองค์กรสามในห้า (60%) ขาดการเก็บข้อมูลทักษะ ของพนักงานในองค์กร จึงไม่สามารถจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ได้ และอีก 35% ไม่สามารถบริหารจัดการกระบวนการอนุมัติและกระบวนการทางธุรกิจที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ได้

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ในไทยยังกล่าวว่าส่วนงานของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ งานด้านการขาย (76%) รองลงมาเป็นด้านการเงิน (46%) และด้านลูกค้าสัมพันธ์ (43%)

ขาดแคลนทักษะด้านดิจิทัล

การขาดทักษะทางด้านดิจิทัลนั้น พิสูจน์แล้วว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความคล่องตัวด้านดิจิทัลขององค์กร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ มากกว่าครึ่ง (57%) ขององค์กรในไทยขาดวัฒนธรรมความคล่องแคล่วทั่วทั้งองค์กร โดยมีองค์กรในสัดส่วนเท่ากัน (57%) ที่เผยว่ามีพนักงานของพวกเขาน้อยกว่าครึ่งที่มีทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล และหนึ่งในห้า (20%) กล่าวว่าพวกเขาแทบไม่มีพนักงานที่มีประสบการณ์หรือทักษะด้านดิจิทัลเลย

การขาดความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลนี้ อาจเป็นเพราะองค์กรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรที่มี ความสามารถ ว่าเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน จึงไม่ได้ลงทุนเพื่อสรรหาหรือบ่มเพาะบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ ในขณะที่ 87% ขององค์กรไทยไม่ได้มองว่าพนักงานที่มีศักยภาพสูงเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัท รวมถึงขาดเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทัศนคติเหล่านี้ขององค์กรยังปรากฏออกมาในด้านการสร้างเสริมประสบการณ์ของพนักงาน โดยมีองค์กรเพียง 37% ที่มองว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ขององค์กร

จำเป็นต้องเพิ่มความรู้

องค์กรเกือบทั้งหมดหรือ 93% ที่สำรวจ มองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น โดยองค์กร 87% พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินการตามแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ด้านสำคัญที่สุดที่องค์กรไทยมุ่งเน้นในแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลระหว่าง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้าคือ ระบบบริการลูกค้า (78%) ระบบการสร้างรายได้ในส่วนที่ติดต่อกับลูกค้า (78%) และระบบบริหารจัดการภายในขององค์กร (70%) ส่วนด้านที่สำคัญน้อยที่สุดคือ ช่องทางสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆ (37%) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (35%)

ร็อบ เวลส์ ประธานบริษัทเวิร์กเดย์ ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มุ่งเน้นที่ ความสำคัญ ของธุรกิจที่ต้องมีความคล่องตัวแบบดิจิทัล หากปราศจากหัวใจสำคัญจากด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมองค์กร จะไม่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อีกต่อไป ในปีนี้บริษัทส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำการ เปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญในแผนการเงินและทรัพยากรมนุษย์ที่รวดเร็วและฉับพลัน และการวิจัยของเราได้ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการออฟไลน์ขัดขวางความคล่องตัวขององค์กร ผมหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะส่งเสริมให้ผู้นำจำนวนมาก หันมาทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร และพนักงาน”

เดเนียล-โซ จิเมเนซ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของวิสาหกิจแห่งอนาคต และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท IDC เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ผลการสำรวจมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ IDC เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) และผลกระทบของโควิด-19 ต่อองค์กรในเอเชียแปซิฟิก ที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่คือ ความอยู่รอดของบริษัท วิกฤติครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่ง ความท้าทายใหม่แต่ยังเพิ่มความรุนแรงของความไร้ประสิทธิภาพ ที่มีอยู่แล้วให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้หลายองค์กร จำเป็นต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวและปรับตัวได้ องค์กรที่เห็นวิกฤตินี้ เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและเร่งธุรกิจให้ เข้าสู่ดิจิทัลจะยิ่งแข็งแกร่งและปรับตัวได้เป็นอย่างดีในยุค Next Normal”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-เอไอเอส เปิดบริการ 5G Fixed Wireless Access รายแรกและรายเดียวในไทย
-เทศบาลนครระยอง พัฒนาเสาอัจฉริยะ
-บีซีพีจี เคพเพล และทีมกรุ๊ป คว้า โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ”
-ดีป้า บุกจังหวัดตราด เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการท่องเที่ยว-บริการ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เปิด 3 ประสบการณ์ทำงานจริงเจ็บจริง กับ WEDO Young Talent 2021

จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 700 คน ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบ non-stop 24 ชั่วโมง เข้าเป็น 50 คนสุดท้ายที่มีคุณสมบัติของ talent ยุคใหม่ในนิยามของ WEDO

ผลลัพธ์เกินคาด… WEDO Young Talent Program 2021 ค้นหา Talent ยุคใหม่ด้วยวิธีใหม่

WEDO Young Talent คือโครงการที่มองหา talent ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ความเก่ง แต่ต้องมีความดูดี ตั้งแต่ชุดความคิดดี ชุดทักษะดี และความร่วมมือและผลงานดี

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 ทีมผู้ชนะในโครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที่ 10

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หัวเว่ย เปิด HUAWEI Heath Lab ที่ใหญ่ที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เผยโฉม HUAWEI Health Lab ศูนย์รวมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสมาร์ทดีไวซ์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาปซงชาน เมืองตงกวน ประเทศจีน

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สยามไบโอไซเอนซ์ เปิดเบื้องหลังโรงงานผลิตวัคซีนโควิด-19 ในไทยครั้งแรก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นวิกฤติด้านสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุด และแอสตร้าเซนเนก้า คือหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่รายหนึ่งของโลก ที่มีฐานการผลิตในหลายภูมิภาคและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย

“จันทนารักษ์ ถือแก้ว” กับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย

“ยุ้ย" จันทนารักษ์ ถือแก้ว กับบทบาทการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่าน tech startup ภายใต้ Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

เอ็มจี ส่ง MG Cyberster รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ มางาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป

เอ็มจี ผู้บุกเบิกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในประเทศไทย นำรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคต รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า 100% “MG Cyberster”

MUST READ

AIS ยืนยัน เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุด 5 ปีซ้อน กับ 5G ที่เร็วที่สุดในไทย

เพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะผู้นำด้าน Digital Life Service Provider ของเมืองไทย

รพ.ไทยนครินทร์ มุ่งสู่รพ.ชั้นนำการรักษาโรคมะเร็งครบวงจร

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลฯ จะพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ครอบคลุมและครบวงจร

‘ติงส์ออนเน็ต’ กับภารกิจขับเคลื่อน IoT ไทย

เพราะมองเห็นช่องว่างและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม IoT ไทย อีกทั้งต้องการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

ช่อง 3 เปิดแผน 2022 เผยโผละครใหม่ รายการข่าว วาไรตี้ ซีรีส์ครบเครื่อง ครึ่งปีแรก

ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเดิมศักราชใหม่ ปี 2022 กับงาน “3.33 Presents Year Plan 2022” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจโทรทัศน์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น