TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life เอ็นทีที เผยรายงานระบุนายจ้าง-ลูกจ้าง เห็นต่างเกี่ยวกับอนาคตของการทำงาน

เอ็นทีที เผยรายงานระบุนายจ้าง-ลูกจ้าง เห็นต่างเกี่ยวกับอนาคตของการทำงาน

บริษัท เอ็นทีที จำกัด เผยแพร่รายงาน Global Workplace Report ฉบับปี 2021 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในอนาคต ในขณะที่ธุรกิจทั่วโลกเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นจริงหลังเกิดโรคระบาดโควิด-19 โดยในรายงานพบว่าผู้นำธุรกิจมีความพึงพอใจอย่างมากในการปรับวิธีให้เข้ากับบรรทัดฐานการทำงานรูปแบบใหม่ และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการให้ข้อมูลเชิงลึกขององค์กรที่ชัดเจนขึ้นว่าพนักงานได้ประเมินสิ่งที่พวกเขาต้องการจากที่ทำงานของตนอย่างไรบ้าง

• 79% ขององค์กรเชื่อว่าพนักงานชอบทำงานในสำนักงานมากกว่า แต่จากความคิดเห็นของพนักงานมีเพียง 39% ที่ต้องการทำงานเต็มเวลาในสำนักงาน

• 41% ของซีอีโอ ซึ่งมากกว่าพนักงานปฏิบัติการ มักจะพึงพอใจในเรื่องศักยภาพและประสบการณ์การทำงานของพนักงานมากกว่า

• 57% ของพนักงานจะตัดสินใจเลือกนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างทำงานและชีวิตส่วนตัว

การรับรู้ร่วมกันในมุมมองที่แตกต่าง

จากการสำรวจ 1,146 ความคิดเห็น ใน 23 ประเทศ เอ็นทีทีพบว่าความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการทำงานจากนอกสำนักงาน (Remote Working) ก่อให้เกิดปัญหา โดย 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีความท้าทายต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างมาก และ 81% บอกว่าเป็นความท้าทายการทำงานของพนักงาน และอีก 63% ของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHROs) บอกว่าสวัสดิภาพของพนักงานนั้นแย่ลงตลอดช่วงการระบาดครั้งใหญ่นี้

บทเรียนประกันโควิด … ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

AIS ผนึก TQM วัดระยะขับขี่อัจฉริยะ หนุนประกันรถยนต์เติมเงิน ขับน้อย จ่ายน้อย

อย่างไรก็ตามจากประเด็นดังกล่าวไม่ได้แปลว่าการประเมินความสามารถขององค์กรจะเป็นจริงเสมอไปเมื่อเทียบกับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ โดยซีอีโอมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าองค์กรของตนมีประสิทธิภาพมากในการจัดการชั่วโมงทำงานถึง 20% และเชื่อว่าสามารถกระตุ้นภาวะหมดไฟในการทำงานได้มากกว่าปกติถึง 28% และมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจต่อศักยภาพด้านประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience : EX) ในองค์กรมากกว่า 41%

ช่องว่างของการรับรู้เหล่านี้สะท้อนให้เห็นการขาดความมั่นใจอย่างร้ายแรงของพนักงาน โดยมีเพียง 38% ที่บอกว่านายจ้างให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเต็มที่ และมีเพียง 23% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขามีความสุขมากที่ได้ทำงานให้นายจ้าง

การประเมินชีวิตการทำงานครั้งใหญ่

จากช่องว่างความพึงพอใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในงานวิจัยพบว่าทัศนคติของพนักงานที่มีต่อความชอบในการทำงานในอนาคตของพวกเขามีความหลากหลายอย่างมาก จากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Voice of the Employee : VoE) แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเสนอทางเลือกในการทำงานที่บ้าน หรือการทำงานแบบไฮบริด หรือทำงานในสำนักงาน ซึ่งพนักงานต่างเลือกที่จะแบ่งรูปแบบการทำงานอย่างเท่าเทียมกันอยู่ที่ 30%, 30% และ 39% ตามลำดับ

การสำรวจครั้งนี้พบว่ามีความเชื่อที่ขัดแย้งกันระหว่างนายจ้างและพนักงาน ซึ่งจากรายงานความคิดเห็นขององค์กรระบุว่ามีถึง 79% ที่พนักงานชอบทำงานในสำนักงาน แต่เมื่อผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน VoE ออกมา กลับพบว่ามีพนักงานเพียง 39% ที่ต้องการทำงานเต็มเวลาในสำนักงาน

อเล็กซ์ เบนเน็ตต์ รองประธานอาวุโสระดับโลกฝ่าย GTM Solutions ของ NTT Ltd. กล่าวว่า ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องของการทำงานจากนอกสำนักงานแบบ remote working แต่ความเป็นจริงแล้วความต้องการของพนักงานนั้นซับซ้อนมากกว่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความพึงพอใจเพียงเล็กน้อย เราพบว่าความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและเวลาในการเดินทางเป็นสองปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนพิจารณาต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกทำงานที่ไหน ดังนั้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ด้านกำลังคนและสถานที่ทำงานซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแท้จริง

จำเป็นต้องมีผู้นำที่เป็นแบบอย่าง

การดำเนินการบนพื้นฐานของมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มของพนักงานจะทำให้ยากขึ้นเนื่องจากขาดข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ในแง่ของลำดับความสำคัญของข้อมูลมี 52% ของธุรกิจรายงานว่า VoE เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจเป็นหลัก รองจากการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานอยู่ที่ 54% อย่างไรก็ตามมีองค์กรเพียง 39% เท่านั้นที่มีโครงสร้างโปรแกรม VoE และ 37% ใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเรียลไทม์ โดยเทียบกับการใช้แบบสำรวจพนักงานอยู่ที่ 54%

ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อปรับปรุง EX ขององค์กรที่จำเป็นต้องมองไปไกลกว่าการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในแต่ละวันอยู่ที่ 40% โดยวัตถุประสงค์และค่านิยมของบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญอันดับสามในการเลือกสถานที่ทำงาน ซึ่งความเห็นของพนักงานและผู้นำธุรกิจมีความสอดคล้องกัน โดย 89% เห็นด้วยว่าวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

“ผมมองว่านี่เป็นการเรียกร้องให้เปลี่ยนความคิดของเรา ซึ่งสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของการปรับปรุงสถานที่ทำงาน แต่ให้เราคำนึงถึงว่ามันมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อพนักงานอย่างไรบ้าง น่าแปลกที่ 2 ใน 3 ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขายังไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้าน และมีเพียง 55% ขององค์กรกล่าวว่าพวกเขาพอใจอย่างยิ่งที่มีพื้นที่สำนักงานพร้อมสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตาม 82% ขององค์กรต่างมีส่วนร่วมในการปรับโฉมพื้นที่สำนักงานของพวกเขาในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี้เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของนวัตกรรมและการเชื่อมต่อทางโซเชียล เห็นได้ชัดว่ามีความตระหนักในระดับหนึ่งว่ากลยุทธ์ในการเลือกบุคลากรที่ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่ความไม่พอใจของพนักงาน และงานนั้นควรจะถูกทำโดยผู้ที่ต้องการจริง ๆ” เบนเน็ตต์ กล่าวสรุป

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

อินเทล แต่งตั้ง “สตีฟ ลอง” เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง สตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เทคลีดเดอร์แห่ง KBTG ผู้ฝันสร้าง Impact ให้ประเทศ

KBTG บริษัทของคนไทยที่พยายามยกมาตรฐานให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งคนไทยและต่างชาติให้เข้ามาทำงาน

เดอะมอลล์กรุ๊ป จับมือ บิทคับ ตั้ง JV “บิทคับ เอ็ม” ดันไทยเป็นฮับสินทรัพย์ดิจิทัลภูมิภาคเอเชีย

บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กรุยทางสร้างประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

เคแบงก์ผนึก 5 รพ.รัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform ให้คนไข้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งพัฒนา Digital Healthcare Platform

YouTrip ปิดดีลซีรีส์เอ 30 ล้านเหรียญ พร้อมโตก้าวกระโดด

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Series A มูลค่าเงินลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ เตรียมดำเนินงานเชิงรุกในปี 2565

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) ได้ประกาศว่า วิลเลียม โช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

MUST READ

“จันทนารักษ์ ถือแก้ว” กับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย

“ยุ้ย" จันทนารักษ์ ถือแก้ว กับบทบาทการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่าน tech startup ภายใต้ Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดตัวแบรนด์ ‘Lifemate’ ลุยตลาดสัตว์เลี้ยง

บริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอสกรุ๊ป พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ธุรกิจสัตว์เลี้ยง เปิดตัวแบรนด์ Lifemate (ไลฟ์เมต)

เอ็กซ์สปริง รับใบอนุญาตสินทรัพย์ดิจิทัลครบ 4 ไลเซนส์ พร้อมให้บริการครบวงจร

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG) ประกาศว่า เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล (XSpring Digital) บริษัทในเครือ ได้รับ 4 ไลเซนส์อย่างเป็นทางการ

ทิพยประกันภัย จับมือ SkillLane สร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ มุ่งบ่มเพาะทักษะคนพลิกองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

เพราะเชื่อมั่นว่า "บุคลากร" หรือ "คน" คือ หัวใจสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น