TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist บทเรียนประกันโควิด ... ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

บทเรียนประกันโควิด … ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

เมื่อบริษัทประกันเห็นโอกาสความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และมีความมั่นใจ เชื่อมั่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การควบคุมดูแลของ อนุทิน ชาญวีรกูล ว่าสามารถเอาสถานการณ์อยู่ จึงเป็นที่มาของประกันกรมธรรม์ใหม่ ที่ชื่อ “ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ” 

เวที RCEP ตลาดร่วมที่ช่วยประเทศไทยก้าวต่อไปเชื่อมตลาดโลก

กางแผน นโยบายกระทรวงคมนาคม ปี 2565

ในปี พ.ศ.2563 ที่หลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโควิด แต่ในส่วนของธุรกิจประกันภัยกลับได้รับผลกระทบในทางบวก เรียกวาขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ทำให้ระบบการซื้อขายช่องทางออนไลน์ล่มเพราะรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากไม่ทัน ปริมาณกรมธรรม์เติบโตแบบทวีคูณ บริษัทประกันภัยที่เห็นปรากฏการณ์นี้ ถึงขนาดรีบกระโจนเข้าร่วมขบวนด้วย

แต่สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อการระบาดของไวรัสโควิดรอบที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อครบทุกจังหวัด จากการระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลัสเตอร์ทองหล่อเหมือนไฟลามทุ่ง สถานการณ์โรงพยาบาลหลายแห่ง เริ่มเตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และในขณะนี้เองที่ ประกัน เจอ จ่าย จบ เริ่มสร้างความสั่นสะเทือนให้กับธุรกิจประกันภัย  

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด หรือ SMK ของตระกูลดุษฎีสุรพจน์ บริษัทประกันภัยรายแรกที่เริ่มเห็นสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ ธุรกิจเริ่มเซจากการเคลมประกันของ ผู้ถือกรมธรรม์ “โควิด เจอ จ่าย จบ”  โดยกลางเดือนกรกฎาคม ส่งจดหมายไปยังผู้ถือกรมธรรม์ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัย ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1

บริษัทต่อมา คือ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเปลี่ยนชื่อเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากเปลี่ยนมือจากตระกูลชลวิจารณ์มาเป็นตระกูลศรีอรทัยกุลเดิม คือ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย ได้รับผลกระทบเมื่อยอดเคลมประกันมากกว่ารายได้จากการขายกรมธรรม์ ทำผู้ถือกรมธรรม์ต้องรวมตัวกันที่สำนักงาน เพื่อเรียกร้องเงินค่าชดเชยค่าสินไหม  

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอีกบริษัทที่มีผู้ประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ แห่ไปสำนักงานใหญ่เพื่อขอให้บริษัทจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนมาก

บริษัทที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสุดน่าจะเป็น บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ที่ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ตั้งแต่เริ่มขายประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 จนถึง วันที่  31 คุลาคม 2564 มีกรมธรรม์โควิดจำนวน  44 ล้านกรมธรรม์ รวมเป็นเบี้ยประกัน 11,000 ล้านบาท ในขณะที่ยอดเคลมของกรมธรรม์ดังกล่าว จำนวน 25,000 ล้านบาท และมีกรมธรรม์ที่ยังอยู่ในการคุ้มครองในระบบถึงมิถุนายน 2565 อีก  7 ล้านกรมธรรม์

ดังนั้นหากเกิดการแคลมประกัน คาดว่า น่าจะต้องใช้เม็ดเงินอีกจำนวนมาก ถ้าประมาณทุนประกัน กรมธรรม์ละประมาณ 50,000 -100,000 บาท

จากกรมธรรม์โควิด เจอ จ่าย จบ ยังสร้างปรากฎการณ์ ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ขาดทุนผลประกอบการไตรมาสที่ 3  เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 หลายบริษัทรวมประกอบการขาดทุนสุทธิประมาณ 5,782 ล้านบาท เช่น 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย ของตระกูลโสภณพนิช  นับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาจนปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่ผลประกอบการขาดทุน 885 ล้านบาท 

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระกูล สิริวัฒนภักดี ผลประกอบการขาดทุน 662 ล้านบาท ติดลบ 843% 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ของตระกูลดุษฎีสุรพจน์ ขาดทุน 3,662 ล้านบาท 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด ขาดทุน 331 ล้านบาท

 นวกิจประกันภัย ขาดทุน 28.66 ล้านบาท

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 13.71 ล้านบาท

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 21.16 ล้านบาท

ปรากฏการณ์ประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นการประเมินสถานการณ์ และประเมินศักยภาพของภาครัฐ กลไกรัฐผิดพลาดมาก ทำให้บริษัทประกันภัยที่ขายผลิตภัณฑ์ประเภท “เจอ จ่าย จบ” ต้องได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างเลี่ยงไม่ได้

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ โควิด-19

แม้สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ของไทยเริ่มคลี่คลาย ภายหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวัน ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ เตรียมดำเนินงานเชิงรุกในปี 2565

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) ได้ประกาศว่า วิลเลียม โช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

เก็ทลิงส์ เปิดขาย LINKS Token ช่วงพรีเซลล์แล้วที่ GetLinks.io 1 ธันวาคมนี้

เก็ทลิงส์ (GetLinks) ประกาศการเปิดขายพรีเซลล์ของ LINKS Token ที่ราคา 0.010 USD
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น