TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist บทเรียนประกันโควิด ... ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

บทเรียนประกันโควิด … ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

เมื่อบริษัทประกันเห็นโอกาสความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และมีความมั่นใจ เชื่อมั่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การควบคุมดูแลของ อนุทิน ชาญวีรกูล ว่าสามารถเอาสถานการณ์อยู่ จึงเป็นที่มาของประกันกรมธรรม์ใหม่ ที่ชื่อ “ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ” 

เวที RCEP ตลาดร่วมที่ช่วยประเทศไทยก้าวต่อไปเชื่อมตลาดโลก

กางแผน นโยบายกระทรวงคมนาคม ปี 2565

ในปี พ.ศ.2563 ที่หลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโควิด แต่ในส่วนของธุรกิจประกันภัยกลับได้รับผลกระทบในทางบวก เรียกวาขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ทำให้ระบบการซื้อขายช่องทางออนไลน์ล่มเพราะรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากไม่ทัน ปริมาณกรมธรรม์เติบโตแบบทวีคูณ บริษัทประกันภัยที่เห็นปรากฏการณ์นี้ ถึงขนาดรีบกระโจนเข้าร่วมขบวนด้วย

แต่สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อการระบาดของไวรัสโควิดรอบที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อครบทุกจังหวัด จากการระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลัสเตอร์ทองหล่อเหมือนไฟลามทุ่ง สถานการณ์โรงพยาบาลหลายแห่ง เริ่มเตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และในขณะนี้เองที่ ประกัน เจอ จ่าย จบ เริ่มสร้างความสั่นสะเทือนให้กับธุรกิจประกันภัย  

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด หรือ SMK ของตระกูลดุษฎีสุรพจน์ บริษัทประกันภัยรายแรกที่เริ่มเห็นสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ ธุรกิจเริ่มเซจากการเคลมประกันของ ผู้ถือกรมธรรม์ “โควิด เจอ จ่าย จบ”  โดยกลางเดือนกรกฎาคม ส่งจดหมายไปยังผู้ถือกรมธรรม์ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัย ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1

บริษัทต่อมา คือ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเปลี่ยนชื่อเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากเปลี่ยนมือจากตระกูลชลวิจารณ์มาเป็นตระกูลศรีอรทัยกุลเดิม คือ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย ได้รับผลกระทบเมื่อยอดเคลมประกันมากกว่ารายได้จากการขายกรมธรรม์ ทำผู้ถือกรมธรรม์ต้องรวมตัวกันที่สำนักงาน เพื่อเรียกร้องเงินค่าชดเชยค่าสินไหม  

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอีกบริษัทที่มีผู้ประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ แห่ไปสำนักงานใหญ่เพื่อขอให้บริษัทจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเป็นจำนวนมาก

บริษัทที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสุดน่าจะเป็น บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ที่ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ตั้งแต่เริ่มขายประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 จนถึง วันที่  31 คุลาคม 2564 มีกรมธรรม์โควิดจำนวน  44 ล้านกรมธรรม์ รวมเป็นเบี้ยประกัน 11,000 ล้านบาท ในขณะที่ยอดเคลมของกรมธรรม์ดังกล่าว จำนวน 25,000 ล้านบาท และมีกรมธรรม์ที่ยังอยู่ในการคุ้มครองในระบบถึงมิถุนายน 2565 อีก  7 ล้านกรมธรรม์

ดังนั้นหากเกิดการแคลมประกัน คาดว่า น่าจะต้องใช้เม็ดเงินอีกจำนวนมาก ถ้าประมาณทุนประกัน กรมธรรม์ละประมาณ 50,000 -100,000 บาท

จากกรมธรรม์โควิด เจอ จ่าย จบ ยังสร้างปรากฎการณ์ ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ขาดทุนผลประกอบการไตรมาสที่ 3  เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 หลายบริษัทรวมประกอบการขาดทุนสุทธิประมาณ 5,782 ล้านบาท เช่น 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย ของตระกูลโสภณพนิช  นับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาจนปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่ผลประกอบการขาดทุน 885 ล้านบาท 

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระกูล สิริวัฒนภักดี ผลประกอบการขาดทุน 662 ล้านบาท ติดลบ 843% 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ของตระกูลดุษฎีสุรพจน์ ขาดทุน 3,662 ล้านบาท 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด ขาดทุน 331 ล้านบาท

 นวกิจประกันภัย ขาดทุน 28.66 ล้านบาท

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 13.71 ล้านบาท

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 21.16 ล้านบาท

ปรากฏการณ์ประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นการประเมินสถานการณ์ และประเมินศักยภาพของภาครัฐ กลไกรัฐผิดพลาดมาก ทำให้บริษัทประกันภัยที่ขายผลิตภัณฑ์ประเภท “เจอ จ่าย จบ” ต้องได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างเลี่ยงไม่ได้

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

‘สุกี้ตี๋น้อย’ กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน เตรียมขยายสาขากว่า 12 ในปี 66

“สุกี้ตี๋น้อย” ร้านสุกี้ที่มาแรง และเติบโตเร็วที่สุดร้านหนึ่ง แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด รายได้ – กำไรยังแข็งแกร่ง ขณะที่ปี 65 คาดยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4,000 ล้านบาท

NT หนุน สตช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน KHUB DEE ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติการขับรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ธนาคารกรุงไทย และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน KHUB DEE

MUST READ

SHARGE ยกระดับแอปฯ ช่วยผู้ใช้รถจองสถานีชาร์จ EV กว่า 1,000 หัว ตอบรับกระแสรถ EV บูม

ชาร์จ แมเนจเม้นท์ (SHARGE) เดินหน้าสู่เบอร์ 1 ตลาด EV Charger ครบวงจร เร่งขยายบริการรองรับกระแสตอบรับรถ EV ในงาน Motor Expo 2022 ยกระดับแอปด้วยหลากฟีเจอร์

BOI หารือ ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทย หวังสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่

เลขาธิการบีโอไอ นำทีมผู้บริหารเข้าพบ ส.อ.ท. หารือความร่วมมือยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม BCG

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขนทัพรถอีวี ตะลุยยอดขายในงาน Motor Expo 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอกองทัพรถไฟฟ้า ตะลุยยอดขายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 39 นอกจากจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่แล้ว ยังนำรถไฟฟ้า Compact SUV รุ่นยอดนิยม HAVAL JOLION Hybrid SUV มาจัดโปร รับจอง ภายในงานแบบตัดเต็ม

ม.หอการค้า นำร่องหลักสูตร Sandbox จับมือ Harbour.Space สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผุดหลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur โดย International School of Management (ISM) ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน

SCB เผยโฉม “SCB 10X DISTRICTX” ศูนย์กลางคอมมูนิตี้ ด้านบล็อกเชนและ Web 3.0 ระดับโลกในไทย

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ]เปิดตัว “SCB 10X DISTRICTX” พื้นที่แห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมและพันธมิตรจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกด้าน Web 3.0 และ บล็อกเชน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น