TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business โลตัส จับมือ Altervim เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโลตัส 100 สาขาทั่วไทย

โลตัส จับมือ Altervim เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโลตัส 100 สาขาทั่วไทย

โลตัส จับมือ Altervim เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโลตัส 100 สาขาทั่วไทย ขานรับ ‘Bangkok Goals’ ขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG 

โลตัส ผู้นำค้าปลีกไทย ขานรับ Bangkok Goals เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค โดยความมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่เน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานความยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจ จับมือ Altervim  สร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge ปักหมุดโลตัส 100 สาขา นำร่องที่สาขาแฟลกชิป โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ SMART Community Center ก่อนเดินหน้าในโลตัสสาขาอื่นในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร หาดใหญ่ เชื่อมต่อการเดินทางทั่วประเทศไทย

เบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า จากที่โลตัส ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน ‘Vision 2030. Actions every day’ ที่ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผนวกเข้ากับแผนธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on BCG Economy) ที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ร่วมกันรับรองในการประชุมที่ผ่านมา ที่ครอบคลุมการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ด้านการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและการจัดการขยะ

โลตัส ในบทบาทองค์กรผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายนี้เช่นกัน โดยโลตัสได้ประกาศเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปีค.ศ.2030 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ.2050 ซึ่งมีแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลายรูปแบบ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ล่าสุด โลตัสได้ร่วมมือกับ Altervim เปิดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) Altervim Super Charge นำร่องที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่โลตัสสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ โดยตั้งเป้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 100 สถานี ในโลตัส สาขาพื้นที่กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ และเดินหน้าขยายการเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสาขาโลตัสทั่วไทยในอนาคต ซึ่งจะทำให้โลตัสเป็นค้าปลีกไทยรายแรกที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากและครอบคลุมที่สุดในประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำค้าปลีกพลังงานสะอาดและเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ทของชุมชน

การใช้รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันและเป็นแนวทางของโลกอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลจาก International Energy Agency ที่ประมาณการว่าในปีพ.ศ.2573 ทั่วโลกจะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนถนนมากถึง 145 ล้านคัน สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกนโยบายว่าภายในปีพ.ศ.2578 จะเตรียมยกเลิกการขายรถยนต์น้ำมัน พร้อมสนับสนุนด้านการลดอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในอนาคต ผู้บริโภคในประเทศไทยจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โลตัสจึงพร้อมมีส่วนช่วยรณรงค์และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภค และตอบรับเทรนด์โลกอนาคตที่ยั่งยืน

สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด กล่าวว่า Altervim มุ่งขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ โดยความร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยสะดวก เพราะโลตัสมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ 

ในเฟสแรกจะปูพรมเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั่วไทย ปัจจุบัน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge พร้อมให้บริการแล้วที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแรก โดยมีจำนวน 6 ช่องจอด มีเครื่องชาร์จ DC ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีหัวชาร์จแบบ CCS2 จำนวน 2 หัว จึงพร้อมให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Super Charge ถึง 4 คันในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการชาร์จแบบสั้น สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่นที่รองรับ CCS2 ได้เต็มกำลัง โดยใช้ระยะเวลาเร็วสุดไม่เกิน 20 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ด้วย และยังมีบริการเครื่องชาร์จแบบ AC แบบมาตรฐาน หัวชาร์จ Type 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยสามารถใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน Altervim Super Charge เพื่อสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์

โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแฟลกชิป SMART Community Center ที่ถูกออกแบบบนพื้นฐานของความยั่งยืนทั้งในมิติชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับ Altervim ที่สาขานี้ นอกจากด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge แล้ว ยังมีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 7,100 ตารางเมตร ที่ติดตั้งบนหลังคาสาขา มีกำลังผลิตพลังงานสะอาดรวม 995 กิโลวัตต์ สามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาได้ถึง 25% และคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 13,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี โดยโลตัสมีแผนงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ที่หลังคาสาขาและศูนย์กระจายสินค้า 1,042 สาขา มีกำลังผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2024

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัว น้ำจิ้มสูตรไลท์ ลดโซเดียม ลดน้ำตาล เอาใจคนรักสุขภาพ

บาร์บีคิวพลาซ่า ปล่อยน้ำจิ้มสูตรใหม่! น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรไลท์ หลังจากพัฒนาสูตรมากกว่า 2 ปี หวังตีตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยปรับลดสัดส่วนปริมาณเกลือโซเดียมลงมากกว่า 53%

สดช. ถ่ายทอดความรู้ดาวเทียม CubeSat ให้ 8 ประเทศ

เมื่อพูดถึงดาวเทียมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ คนส่วนใหญ่มักมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความเป็นจริง ผลผลิตจากนวัตกรรมอวกาศแทรกซึมอยู่ในวิถีการใช้ชีวิต

MUST READ

Booking.com ชวนเที่ยว 4 จุดหมายท็อปโหวต ปี 2566

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง และผลสำรวจล่าสุดของ Booking.com พบว่าผู้เดินทางชาวไทยเกินครึ่ง* (67%) เชื่อว่าปี 2566 นี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาพร้อมเปิดรับประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ ๆ

Voice for Change ร่วมลงชื่อผลักดัน เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษามะเร็งตับตามมาตรฐานสากล

มะเร็งตับถือเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย และยังถือเป็นมะเร็งที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่พบในประเทศ

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ทรูออนไลน์ รับรางวัล บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย – อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ดีที่สุดจาก nPerf 3 ปีซ้อน

ทรูออนไลน์ ย้ำศักยภาพผู้นำบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของไทย คว้า 2 รางวัล เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันทั้ง “อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ดีที่สุดในไทย” และ “อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ดีที่สุด”

กสิกรไทย จัดโปรรับมอเตอร์โชว์ ลูกค้าออกรถใหม่ ลุ้นรับทริปดูโตเกียวมอเตอร์โชว์

ลีสซิ่งกสิกรไทย เปิดแคมเปญรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 มอบข้อเสนอให้กับลูกค้าออกรถใหม่ป้ายแดงกับลีสซิ่งกสิกรไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น