TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business STT GDC เผยวิสัยทัศน์การฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 65 นำเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่ง 3 อุตสาหกรรม

STT GDC เผยวิสัยทัศน์การฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 65 นำเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่ง 3 อุตสาหกรรม

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นมาร่วมสองปีกว่า และยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการฟื้นตัวของธุรกิจทุกแขนง ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2565 ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่มีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่กลายเป็นความเสี่ยงสำคัญในปีนี้ ล่าสุดปรับลดจีดีพีเหลือ 3.4% แม้ปัจจุบันแนวโน้มความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจากการคลายล็อคมาตรการต่าง ๆ รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่ความกังวลอาจฉุดรั้งให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า

ประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน? คำตอบอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด หากย้อนกลับมาพิจารณา 3 อุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว (Tourism) ภาคเกษตรกรรม (Agriculture) และ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งเราจะสามารถช่วยฟื้นฟูและสร้างการเติบโตให้รวดเร็วกว่าเดิมในสถานการณ์ที่โควิดไม่มีวันสิ้นสุดได้อย่างไร? 

ศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 65 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ 3 อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ ดังนี้

  • ธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism) ยกตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดงาน “Expo 2020 Dubai” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากถึงเกือบ 8 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล หากเทียบระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเลทรายและหมู่เกาะทางทะเลที่สวยงาม คนส่วนใหญ่คงเลือกไปเกาะมากกว่า

    ประเทศไทยมีจุดเด่นสำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อย่างโปรเจกต์ Phuket Sandbox เป็นโครงการนำร่องที่ดีมาก ปัจจุบันได้ขยายไปถึง 4 จังหวัดแล้ว คือ ภูเก็ต, พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี แต่เมื่อมองกลับไปที่โจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เป็น High Spender เข้ามาในประเทศโดยกำหนด Minimum Spending เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่ควรพิจารณา

เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นพฤติกรรมผู้ใช้งานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตามไปด้วย ทำให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก และเครือข่าย 5G เทคโนโลยี Blockchain หรือ Cryptocurrency สามารถนำมาปรับใช้เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ ๆ ซึ่งต้องวางกรอบการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

  • เกษตรกรรม (Agriculture) ภูมิประเทศของไทยเอื้อและทำให้เราเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นยอด เรามีวัตถุดิบชั้นดีมากมายอยู่ในมืออยู่แล้ว อาหารก็มีเอกลักษณ์และมีรสชาติถูกปากคนทั่วโลก แต่ทำไมเกษตรกรยังไม่หลุดพ้นจากความยากจน นอกจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ เราควรเน้นการสร้าง Story และพัฒนา Soft Power ของประเทศในด้านนี้ไปควบคู่ โดยต้องอาศัยความเชื่อมั่นและศรัทธาในชาติของตัวเองค่อนข้างสูง แนวทางการสร้างร้านมิชลินสตาร์ของคนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอาหารไทยให้ทัดเทียมเมนูขึ้นชื่อของนานาชาติ ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจและควรนำมาพิจารณา หากเราสามารถเปลี่ยนข้าวกระเพราเป็นจานล่ะสามพันบาท และเจาะกลุ่มลูกค้า High-End ได้ก็จะสามารถช่วยกระตุ้นและฟื้นคืนเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 
  • อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสำคัญของภูมิภาค มีบริษัทชั้นนำมากมายเลือกมาลงทุน มีการสร้างโรงงานการผลิตหรือโกดังจัดเก็บสินค้าในรูปแบบ Physical จำนวนมาก ซึ่งเติบโตควบคู่ไปพร้อม ๆ กับตลาด E-Commerce และ Logistic นอกจากสินค้าที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้แล้ว ยังมี Digital Products/Assets หรือ Online Transaction ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ดังนั้นภาคการผลิตในยุคปัจจุบันจึงต้องการ Digital/Virtual Warehouse ซึ่งก็คือ ดาต้าเซนเตอร์ เพื่อรองรับการเติบโตตามกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ การมีดาต้าเซนเตอร์เพิ่มมากขึ้นในประเทศย่อมส่งผลดีต่อทั้งระบบนิเวศดิจิทัลของไทย คือ ได้รับเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น กระตุ้นการจ้างงานเพิ่ม ที่สำคัญข้อมูลของคนไทยอยู่ในประเทศไทยนั่นเอง

สามอุตสาหกรรมหลักข้างต้นเป็นเสาหลักให้กับการเติบโตของประเทศ ที่หลายภาคส่วนมีการวางแผนและเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกระแส Digital Transformation ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก แรงกระเพื่อมมหาศาลจากโควิด ไปจนถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ จะทำให้เกิดแรงผลักดันที่ส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีบทบาทสนับสนุนการเติบโตและการแข่งขันของประเทศในวงกว้าง 

“เทคโนโลยีดิจิทัล” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกฟื้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Blockchain, Cloud, Big Data และ Cryptocurrency โดยมี Data Center เป็นศูนย์กลางรองรับข้อมูลมหาศาล STT GDC Thailand ในฐานะผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก และมีบทบาทสำคัญใน Digital Ecosystem มุ่งมั่นสร้างรากฐานดิจิทัลครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย 1) เร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อเป็นรากฐานการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 2) กระตุ้นเม็ดเงินการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนด้วยการนำเสนอโซลูชั่นและปรับใช้เทคโนโลยีดาต้าเซนเตอร์อย่างเหมาะสม 3) พัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถปรับใช้กับทุก ๆ ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กับประเทศ และ สอดรับกับเทรนด์การใช้งานดิจิทัลของคนไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

OR จับมือพันธมิตร สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไทยผลิตที่กั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน PTT Station

“ฮั่วเซ่งเฮง” จับมือ “ไทยพาณิชย์” ส่งฟีเจอร์ใหม่ “ออม NOW” รับตรุษจีน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทีเช่ ดึงยักษ์ใหญ่แห่งวงการปิโตรเคมี – ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ จัดงานประชุมวิชาการ หวังขับเคลื่อนองค์ความรู้ – เทคโนโลยีภาคพลังงาน

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเคมีไทย ผนึกกำลัง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - GC และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) - SCGC

หัวเว่ยจับมือพันธมิตร เผยโอกาสเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก พร้อมลงนามความร่วมมือใหม่ หวังกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น

วันที่สองของงาน Huawei Asia Pacific Digital Innovation Congress หัวเว่ยจัดปาฐกถาหัวข้อ ‘เจาะลึกอุตสาหกรรมดิจิทัล’ โดยมีนักธุรกิจชั้นนำกว่า 1,000 ราย เข้าร่วมพร้อมถกประเด็นความท้าทายและแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

STT GDC Thailand จับมือ BKNIX จัดตั้ง ‘STT Bangkok 1’ ศูนย์เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล

เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) หรือ “STT GDC Thailand” ผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกล ประกาศความร่วมมือกับ บีเคนิกซ์ (BKNIX) ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ตั้ง ‘STT Bangkok 1’

เกิดอะไรขึ้นกับ LUNA? แล้วผู้พัฒนาจะทำอย่างไรต่อ มาดูกัน!

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญสำหรับวงการคริปโทเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่วงการต้องจดจำไปอีกนานก็คือความล้มเหลวของเครือข่าย Terra หรือเหรียญ LUNA ที่มีมูลค่าลดลงถึง 99.99% ภายในเวลาเพียงแค่ 7 วัน!

Monorepo กับการจัดการ repository ในระดับ mega project?

Monorepo มาจากคำว่า mono (หนึ่งเดียว) บวกกับ repo (repository = คลังเก็บข้อมูล) Monorepo คือการรวบรวมหลาย ๆ โปรเจกต์อยู่ใน repository เดียวกัน รวบรวมทุกอย่างอยู่ในที่เดียว นักพัฒนาสามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ใน...

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

MUST READ

DESTINY TOKEN … ปฐมบทการลงทุนในโทเคนดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Invest Earn Experience

เหรียญบุพเพสันนิวาส 2 หรือ DESTINY TOKEN นี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของพระนางทางธุรกิจอย่าง GDH บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่นและ Kubix (บริษัทในกลุ่มกสิกรไทย) ที่นำธุรกิจบันเทิงและธุรกิจเทคโนโลยีการเงินมาหลอมรวมกันออกมาเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

เอ็นซีซีจัดทัพใหม่ ปรับโครงสร้างพร้อมรีแบรนด์ รับการเปิดศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่เดือนกันยายนนี้

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศปรับโครงสร้างบริษัท รวมธุรกิจในเครือ พร้อมรีแบรนด์ให้ทันสมัย สากล สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

การ์ทเนอร์เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐ

การ์ทเนอร์ เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ที่ผู้บริหารไอทีหน่วยงานรัฐควรพิจารณาใช้เป็นแนวทางลงทุนดิจิทัล คาดการณ์การหยุดชะงัก และปรับขนาดโครงการดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างเหมาะสม

ARV และ VARUNA ชวนร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 หวังนำ AgriTech แก้ไขภาวะการขาดแคลนอาหาร

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) จัดงาน Open house เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น