TH | EN
TH | EN
หน้าแรกPDPAdepa เร่งสร้างความตระหนัก PDPA แก่เอสเอ็มอี

depa เร่งสร้างความตระหนัก PDPA แก่เอสเอ็มอี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดตัวโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ เร่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้อย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย และประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เปิดเผยว่า depa มีภารกิจหลักในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับธุรกิจ แต่เนื่องด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 – PDPA) หรือ กฎหมาย PDPA ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวกฎหมาย พร้อมปรับกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ รองรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

“depa จึงได้ร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และเครือข่ายพันธมิตรดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจ ต่อยอดให้เกิดความปลอดภัยและยั่งยืน เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า แม้กฎหมาย PDPA จะถูกเลื่อนบังคับใช้ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากขาดความตระหนักในการเตรียมความพร้อม แต่ทางสมาพันธ์ฯ ได้เตรียมการเรื่องนี้มายาวนาน ทั้งในด้านบุคลากรต่าง ๆ อาทิ ทีมที่ปรึกษา ทีมตรวจสอบ ทีมฝึกอบรม ทีม Outsource รวมถึงทีมไอทีด้านระบบความปลอดภัย ซึ่งโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจระยะแรกจะดำเนินการวางรากฐานความรู้ทางด้าน PDPA โดยในระยะถัดไปจะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระดับมาตรฐานต่อไป

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการฯ ในรูปแบบ E-learning จำนวน 18 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานจากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน หลังผ่านการทดสอบแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งสมาพันธ์ฯ ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้แทนของหน่วยงานธุรกิจเอกชน กลุ่ม Mid-Career จากทั่วประเทศเข้าร่วมหลักสูตรมากกว่า 1,000 คน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การศึกษา Future Shopper พบ การสร้างประสบการณ์ลูกค้า คือสิ่งชี้ชะตาการเติบโตของธุรกิจ

ถอดรหัส “เสียวหมี่” แบรนด์สมาร์ทโฟนและอีโคซิสเต็มส์ AIoT ชั้นนำของโลก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ