TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnology‘Oracle Cloud’ เทคโนโลยีขั้นสูงทีมงานเทคตอบโจทย์องค์กรไทย

‘Oracle Cloud’ เทคโนโลยีขั้นสูงทีมงานเทคตอบโจทย์องค์กรไทย

‘ออราเคิล’ หนึ่งในบริษัทคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2520 ตลอดระยะเวลากว่า 44 ปี ออราเคิลมีบริการด้านดาต้าเบสและบริการคลาวด์ให้กับบริษัทชั้นนำจำนวนมาก มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้บริหารจัดการลดต้นทุนทางธุรกิจ การส่งทีมงานเทคเข้าทำหน้าที่เสมือนพนักงานขององค์กรลูกค้าจึงเป็นจุดต่างที่ทีมออราเคิลมีเหนือคู่แข็ง 

ทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวกับ The Story Thailand ว่าปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ได้ทำงานที่ออราเคิลประเทศไทย ซึ่งช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) เป็นออราเคิลแชมเปี้ยนในอาเซียนด้านการให้บริการระบบคลาวด์ถึง 2 ปี คือในปี 2561 และปี 2563 ด้วยเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนั้นมีการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างมากเนื่องจากองค์กรใหญ่ของไทยมีการเข้าซื้อธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น  

ทั้งนี้ ลูกค้ามองว่าออราเคิลมีการทรานส์ฟอร์เมชันด้านทีมงาน ที่สามารถเข้าใจลักษณะการทำงานด้านไอทีของแต่ละบริษัทมากขึ้น โดยในช่วงแรกที่ตนเองเข้ามารับตำแหน่ง สิ่งที่บอกกับทีมคือ ออราเดิลมีเทคโนโลยีระดับสูงอยู่แล้ว แต่การทำตลาดในธุรกิจคลาวด์ให้สำเร็จไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น แต่จะต้องทำอย่างไรให้เทคโนโลยีที่มีสามารถเข้าไปสอดรับกับระบบขององค์กรลูกค้าแล้วช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างทันที

และจุดแข็งสำคัญคือ ทีมออราเคิลทำงานเสมือนเป็นพนักงานขององค์กรนั้นในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยออราเคิลให้บริการคลาวด์มากกว่า 10 ปีแล้ว แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บริการคลาวด์ของออราเคิลได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งจากข้อมูลของ Gartner ตลาดคลาวด์ในประเทศไทยในปี 2565 ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมอยู่ที่ 41,300 ล้านบาท ซึ่งปี 2566 นี้คาดว่ามูลค่าตลาดจะอยู่ที่ 54,400 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 31.8% ทวีศักดิ์มองว่าการให้บริการคลาวด์ในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการให้บริการคลาวด์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 30% แต่สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากบริการดาต้าเบส แอปพลิเคชันโซลูชั่น ซึ่งกลุ่มลูกค้าดาต้าเบสเดิม คือฐานลูกค้าสำคัญที่ต้องการใช้บริการคลาวด์จากออราเคิลด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริการออราเคิลคลาวด์ในระดับโลกมีการเติบโตถึง 30-50% ในทุกไตรมาส และการเป็นแชมป์เปี้ยนของออราเคิลประเทศไทยในอาเซียน ทำให้ปี 2566 นี้ บริการคลาวด์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจในไทย เนื่องจากมองว่าแนวโน้มการเติบโตจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการเติบโตในตลาดโลก

เส้นทางออราเคิลคลาวด์ในปี 2566

กรรมการผู้จัดการ ออราเคิลประเทศไทย กล่าวว่า เทรนด์ความต้องการใช้คลาวด์ขององค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลกมีดังนี้ 1. มัลติคลาวด์คือความจริงแบบใหม่ 2. ธุรกิจต้องการตัวเลือกที่สามารถปรับใช้ได้ 3. ทุกคนต้องการ Sovereign Cloud 4. องค์กรต่าง ๆ จะนำ HCM บนคลาวด์มาใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน 5. บริษัทต่าง ๆ จะทำให้การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเท่าเทียม และ 6. ธุรกิจจำเป็นต้องเป็นผู้นำในด้าน ESG

ปัจจุบันออราเคิลมีการให้บริการคลาวด์ในหลายลักษณะทั้ง Private cloud ,Public cloud และ Hybrid cloud จากเดิมรูปแบบการให้บริการด้านคลาวด์ที่เรามีคือ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) และต่อมาได้ทำระบบ Oracle Cloud Applications เมื่อใช้ 2 ส่วนร่วมกันจะช่วยตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบางองค์กรมีการใช้งานระบบคลาวด์เดิมอยู่แล้ว การนำออราเคิลคลาวด์เข้าเชื่อมต่อจึงทำได้ง่าย พนักงานสามารถทำงานได้ทันที 

ออราเคิลเปิดโลกนวัตกรรมคลาวด์ ใน Oracle CloudWorld 2022

ทั้งนี้ กลยุทธ์ด้านไฮบริดคลาวด์ของออราเคิลมีการทำใน 5 ส่วนสำคัญได้แก่ 1. Oracle Public Regions มีการขยาย แล้วทั่วโลก 40 แห่ง 2. Dedicated Regions บริการ OCI ทั้งหมดทำงานในศูนย์ข้อมูลลูกค้า 3. Oracle Cloud VMware Solution 4. Exadata Cloud@Customer และ 5. Roving Edge Infrastructure 

โดยปี 2566 นี้ ออราเคิลยังคงเน้นไปที่การทำงานของทีมงานออราเคิลที่เข้าใจและเข้าถึงความต้องการใช้งานคลาวด์ระดับองค์กรใหญ่ การนำเสนอระบบคลาวด์ในการเข้าช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนธุรกิจขององค์กร ซึ่งในไทยออราเคิลมีให้บริการคลาวด์ในทั้ง 2 ส่วน คือ Private cloud มีฐานลูกค้าเดิมที่ใช้บริการดาต้าเบสกับออราเคิลอยู่แล้ว ส่วน Public cloud จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เลือกใช้บริการนี้ สำหรับการทำตลาดคลาวด์ในไทยนั้นมีทั้งการทำกับพันธมิตรในการเข้าถึงลูกค้าและทีมงานออราเคิลในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้บริการคลาวด์เพื่อลดต้นทุนธุรกิจ โดยทีมออราเคิลที่ให้คำปรึกษาคือจุดแข็งในการทำตลาดคลาวด์ประเทศไทย เนื่องจากลูกค้ามีการตอบรับที่ดีและเกิดความไว้วางใจ

นอกจากนี้ในประเทศไทยออราเคิลมีการให้บริการด้านการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร เช่น มีการทำระบบการเงินบัญชีให้กับหลายองค์กรขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีต การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นจะเริ่มจากระบบบัญชีการเงิน แต่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเทรนด์ที่หลายองค์กรสนใจคือเรื่องของพนักงาน การทำ People Transformation ดังนั้นระบบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ HR จึงเป็นสิ่งที่ออราเคิลให้ความสนใจเนื่องจากเรามีบริการระบบนี้เช่นกัน  

Key success ออราเคิลคลาวด์ประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ ออราเคิลประเทศไทย กล่าวต่อว่า จุดแข็งหลักสำคัญที่ทำให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยได้รับความสำเร็จและมีการเติบโตต่อเนื่อง คือ 1. ระบบคลาวด์ออราเคิลสามารถเข้าไปเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้วทำงานต่อได้ทันทีและสามารถช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจได้ถึง 35-67% ต่อปี 2. ทีมงานออราเคิลมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าที่หลากหลายและวิธีการทำงานสอดรับกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ 3. ราคาของออราเคิลเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในการคิดค่าบริการตามจริง และ 4. ออราเคิลมีบริการที่เป็นคลาวด์แอปพลิเคชันและคลาวด์อินฟาสทรัคเจอร์ จึงทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

ทั้งนี้ องค์กรขนาดใหญ่ในไทยก่อนหน้านี้มองว่าการใช้งานคลาวด์ของออราเคิลจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากออราเคิลเป็นบริษัทระดับโลก แต่เมื่อได้พูดคุยกัน องค์กรเหล่านี้เริ่มเข้าใจความสำคัญของการนำคลาวด์มาใช้ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้ระบบคลาวด์ของออราเคิลมีความยืดหยุ่น เนื่องจากเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้งานจริงและสามารถเลือกใช้คลาวด์ได้ตามความต้องการขององค์กร ทวีศักดิ์มมองว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยมีโอกาสที่ออราเคิลคลาวด์สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของออราเคิลได้แก่ สถาบันการเงิน กลุ่มค้าปลีก ธุรกิจเทเลคอม และเฮลธ์แคร์ เป็นต้น 

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
นัจกร สุทธิมาศ – เรียบเรียง

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

Epson ส่งระบบพิมพ์ดิจิทัลกอบกู้โลกร้อน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประหยัดต้นทุน

Ericsson เปิดตัวโซลูชันเครือข่ายใหม่ในงาน MWC 2023 มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
436ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ