TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จับมือ อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว "Climate Technology Platform"

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จับมือ อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว “Climate Technology Platform”

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมมือกับ อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว “Climate Technology Platform” ในรูปแบบ platform-as-a-service ช่วยธุรกิจระบุความท้าทายการใช้พลังงาน และใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของประเทศ

ความร่วมมือนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนด้านการเติบโตที่ยั่งยืน Climate Technology Platform จะช่วยปูทางสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ

Climate Technology Platform ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น คลาวด์, IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งสู่แพลตฟอร์ม DataVisor สมองกลของทรู ดิจิทัล ผสานพลัง AI ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Platform) และ Energy Expert ของอาลีบาบา คลาวด์ ทำให้ Climate Tech เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับทุกมิติในการใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการเรื่อง Climate แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่:

  • เปลี่ยนระบบเดิม ๆ เป็นดิจิทัล (turn physical to digital) ด้วยเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ
  • เชื่อมต่อระบบพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งแหล่งพลังงานใหม่ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewal Energy) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) และพลังงานจากน้ำ เข้ากับระบบพลังงานไฟฟ้า (Power Grid)
  • ใช้ AI ทำการวิเคราะห์เชิงลึกและให้ข้อมูลเชิงคาดการณ์ และสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและจัดการระบบพลังงานได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ รวมถึงแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ใช้งานง่าย เพื่อติดตามสถานะการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร และอื่น ๆ เพื่อให้คำแนะนำเชิงคาดการณ์ที่เป็นไปตามอัลกอริธึม AI
  • การวางแผนด้านการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรู ดิจิทัลเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้ ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ทรู ดิจิทัลจึงพัฒนา “Climate Technology Platform” นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  นำร่องด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy) ยกระดับการบริหารจัดการการใช้พลังงานขององค์กรธุรกิจและการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมมือกับ อาลีบาบา คลาวด์  ผนวกความเชี่ยวชาญและความสามารถที่โดดเด่นของทรู ดิจิทัล ในการควบรวมหลากหลายเทคโนโลยี ทำงานร่วมข้อมูลมหาศาล สร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันสำหรับองค์กรธุรกิจ เข้ากับศักยภาพของ Energy Expert ของ อาลีบาบา คลาวด์ ซึ่งเป็นโซลูชันด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่องค์กรธุรกิจในการจัดการด้านพลังงานและบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ ยังมีระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ช่วยเสริมการทำงานของบุคลากรในการบริหารจัดการพลังงาน นำไปสู่การวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล มีแผนต่อยอด Climate Technology Platform ให้ครอบคลุมอีกหลากหลายเทคโนโลยี เพื่อช่วยบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาคาร และ นวัตกรรมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  ปูทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero) และสร้างสมดุลความยั่งยืนทั้งการเติบโตของธุรกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

เสริมแกร่งรพ. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน

วิลเลี่ยม ซอง รองประธาน อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ และผู้จัดการทั่วไปธุรกิจระหว่างประเทศด้านโซลูชันอุตสาหกรรม กล่าวว่า “อาลีบาบา คลาวด์ นำโซลูชันด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ประเทศไทยผ่านความร่วมมือกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เพื่อเสริมแกร่งให้ธุรกิจต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้มีความสามารถใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการให้บริการโซลูชันที่ทำงานด้วยประสิทธิภาพ รวมถึงความทุ่มเทต่อแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน”

โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้ Climate Technology Platform บริหารจัดการระบบปรับอากาศ (Air conditioning and ventilation system หรือ HVAC) ของโรงพยาบาล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เป็นภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก โรงพยาบาลกรุงเทพจึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญด้วย  อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนของประเทศไทย ทำให้ระบบปรับอากาศจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานในปริมาณมาก นับเป็นความท้าทายของโรงพยาบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นภายในอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้ดำเนินกลยุทธ์ใหม่ด้านการลดใช้พลังงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ประสาท คูเสริมมิตร ผู้จัดการฝ่าย งานบริหารระบบอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “การใช้ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชัน อุปกรณ์ IoT และโครงสร้างพื้นฐาน ของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รวมถึง Climate Technology Platform เพื่อติดตามและบริหารจัดการระบบพลังงานของโรงพยาบาล เช่น ระบบทำความเย็น ควบคู่กับการใช้ Energy Expert ที่ทรงประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและให้การคาดการณ์เชิงลึกของ อาลีบาบา คลาวด์ ช่วยให้โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้โรงพยาบาลกรุงเทพใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับวงการการดูแลสุขภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

เอกราช กล่าวเสริมว่า “Climate Technology Platform เป็นรูปแบบธุรกิจในลักษณะ platform-as-a-service มอบเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและเชื่อถือได้ให้กับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน ประหยัดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ปรับแต่งฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละภาคธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เราคาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะให้การสนับสนุนและรองรับการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งในแวดวงการดูแลสุขภาพและอื่น ๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น ค้าปลีก เกษตรกรรม ภาคการผลิต เป็นต้น”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 55% นับตั้งแต่ปี 2015

กรุงไทย แนะภาคธุรกิจเร่งปรับใช้โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ