TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability หัวเว่ยมุ่งขับเคลื่อนเอเชียแปซิฟิก สู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวเว่ยมุ่งขับเคลื่อนเอเชียแปซิฟิก สู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนต่ำจะเป็นก้าวใหม่สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การผสานระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่มนุษย์ต้องเผชิญ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้และกลายเป็นภารกิจระดับโลกที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่างๆ ปลายปีที่ผ่านมา ตลาดพลังงานระหว่างประเทศมีความผันผวนและวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างมาก ย้ำเตือนให้เราเห็นความสำคัญด้านความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นไปอีกขึ้น

มุุ่งสร้างนวัตกรรม นำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้

เพื่อตอบสนองเทรนด์ดังกล่าว หัวเว่ยแสดงวิสัยทัศน์ในระหว่างการประชุม APAC Digital Innovation Congress ว่าหัวเว่ยจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีไอซีทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“เอเชียแปซิฟิกเป็นกลุ่มตลาดที่สำคัญอย่างยิ่งของหัวเว่ย ภายในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เกือบทุกประเทศในอาเซียนได้กำหนดเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน หัวเว่ยมุ่งมั่นลงทุนในเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดนโยบายของภาครัฐ” โบแฮม ซัน ประธานหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวระหว่างการประชุม ‘นวัตกรรมเทคโนโลยี – การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคพลังงานเพื่อสังคมอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ (Technology Innovation-Accelerating Power Digitalization for a Low-Carbon Smart Society)

โบแฮม ซัน กล่าวเสริมว่า ธุรกิจดิจิทัล พาวเวอร์ของหัวเว่ย มีพนักงานกว่า 6,000 คน มีศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) 12 แห่งทั่วโลก ถือครองสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากกว่า 1,300 ฉบับ ตอกย้ำความเป็นผู้นำของหัวเว่ยในอุตสาหกรรมดิจิทัล พาวเวอร์

ด้วยการนำจุดเด่นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานรวมกัน หัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ (Huawei Digital Power) ได้คิดค้นโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำสำหรับใช้ในทุกสถานการณ์ (all-scenario low-carbon energy solutions) ครอบคลุมโซลูชันด้านพลังงานทั้งหมดตั้งแต่การผลิตพลังงานสะอาดไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน อาทิ โซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ (Smart PV) เพื่อผลิตพลังงานสะอาด โซลูชันศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ Site Power Facility หรือเทคโนโลยีสำหรับไซต์พลังงานด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจร สำหรับโครงสร้างพื้นฐานไอซีที และโซลูชัน mPower สำหรับธุรกิจการขนส่ง ที่ล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร่วมผลักดันเอเชียแปซิฟิกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

การเดินทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำไม่สามารถทำได้โดยลำพัง หัวเว่ยให้คำมั่นที่จะผลักดันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอีโคซิสเต็มที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหลัก, โซลูชันล้ำสมัย, และสร้างความร่วมมืออย่างเปิดกว้างกับลูกค้า, คู่ค้าในอุตสาหกรรม, ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อคิดค้นโซลูชัน “ไร้คาร์บอนในทุกสิ่ง” รับอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในฐานะประเทศสมาชิกของเอเชียแปซิฟิก การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำเป็นฉันทามติสองข้อที่ผู้คนทั่วโลกยอมรับ ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสำหรับนโยบายสองด้านนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งก้าวสำคัญที่นำหน้าประเทศส่วนใหญ่ทั้งด้านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ประกาศนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน และในการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 26 (United Nations Climate Change Conference – COP 26) ประเทศไทยประกาศแผนงานความเป็นกลางทางคาร์บอน ปีพ.ศ. 2593 (Carbon Neutrality 2050) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสหภาพยุโรป และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในการเดินทางสู่วิสัยทัศน์เป้าหมาย ‘Carbon Neutrality 2050’ ครั้งนี้

หัวเว่ยจัดตั้งส่วนธุรกิจดิจิทัล พาวเวอร์ ให้บริการในไทยเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย โดยปัจจุบันหัวเว่ยส่งมอบโซลูชันอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ (Smart Inverter) จำนวนกว่า 2.4 กิกะวัตต์ ให้บริการลูกค้าและพันธมิตรมากกว่า 1,000 รายด้วยต้นทุนพลังงานระดับ (LCOE) ที่ดีที่สุด โดยรวมแล้วมีศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาดได้ 6.18 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 6.16 ล้านตัน ตัวอย่างเช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำขนาด 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) ที่จังหวัดปราจีนบุรี; โซลาร์ รูฟท็อปบนดาดฟ้าของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven กว่า 1,500 แห่ง; โซลาร์ รูฟท็อปขนาด 1.4 เมกะวัตต์ที่เซ็นทรัลพลาซามหาชัย; โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ที่จังหวัดกระบี่ โดยคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2564 ได้มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนกว่า 50,000 ครัวเรือน โดย 14,000 ครัวเรือนได้ช้โซลูชันอัจฉริยะของหัวเว่ย

เคน หู ประธานหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย เผยระหว่างการประชุม APAC Digital Innovation Congress ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมุ่งสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และประเทศต่าง ๆ มุ่งสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยประกาศแผนความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 สิงคโปร์มุ่งบรรลุจุดสูงสุดของการลดการปล่อยคาร์บอน (peak carbon emissions) ในปี พ.ศ. 2573 ในขณะที่ประเทศจีนจะบรรลุจุดสูงสุดของการลดการปล่อยคาร์บอนในปี พ.ศ. 2573 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันกระบวนการนี้ให้สำเร็จ

สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ไซมอน หลิน ประธานกรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของหัวเว่ย ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับโอกาสทางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยย้ำถึงพันธกิจ ‘ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อเอเชียแปซิฟิก’ หรือของหัวเว่ย ในบทบาทผู้สนับสนุนหลักด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผนึกกำลังร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อร่วมกันยกระดับชีวิตดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ หลินกล่าวว่า “หัวเว่ยหวังผลักดันการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เหนือระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมที่รุดหน้า และเสริมศักยภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความเท่าเทียมและยั่งยืน”

หัวเว่ยให้บริการการเชื่อมต่อสำหรับผู้คนกว่า 90 ล้านครัวเรือนและผู้ใช้มือถือกว่า 1 พันล้านคนในเอเชียแปซิฟิก ส่วนแบ่งตลาด IaaS ของหัวเว่ย อยู่ในอันดับที่ 2 ในประเทศจีน และอันดับที่ 4 ของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หัวเว่ยผสานเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคพลังงานเพื่อโลกอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนธุรกิจดิจิทัล พาวเวอร์ของหัวเว่ย ช่วยลูกค้าผลิตพลังงานสะอาดมาแล้วกว่า 482.9 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 14.2 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 230 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 320 ล้านต้น หัวเว่ยตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า ด้วยการผสานระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ หัวเว่ยมุ่งพัฒนาโซลูชันดิจิทัล พาวเวอร์อันล้ำสมัยที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโครงสร้างพื้นฐานไอซีที และในปีพ.ศ. 2564 หัวเว่ยได้ช่วยลูกค้าทั่วโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 230 ล้านตัน” โบแฮม ซัน กล่าว 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ริปเปิล ทุ่ม 100 ล้านดอลลาร์ ช่วยตลาดคาร์บอนทั่วโลก จัดการคุณภาพและความโปร่งใสโดยใช้บล็อกเชนและคริปโต

NTT DATA ส่งแพลตฟอร์มบริหารจุดชาร์จรถ ‘NXT Mobility Charge’ รับดีมานด์รถยนต์ EV โต

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

เอ็มเทค เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์อาหาร มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเนื้อสัมผัสอาหาร เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช พร้อมส่งต่องานวิจัยจากแล็บ สู่เชิงพาณิชย์

โกลบิช คว้าซีรีส์ A+ กว่า 90 ล้านบาท นำโดย depa หนุน Edtech ไทยสู่สากล

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ GLOBISH สตาร์ตอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนไลฟ์ออนไลน์รายแรกของประเทศไทย ปิดดีลระดมทุน Series A+ ดีป้า (depa) จุดพลุร่วมลงทุน

พาทัวร์ 7 โซนสำคัญ ในงาน Sustainability Expo 2022

เริ่มแล้ว กับ Sustainability Expo 2022 หรือ SX2022 งาน Expo เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

แบรนด์จีนรุกหนัก 5G ผนึกค่ายมือถือ-รัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ค่ายมือถือ – เจ้าของเทคโนโลยีแบรนด์จีน - รัฐ เร่งเตรียมความพร้อมใช้งานเทคโลยี 5G ล่าสุด AIS ผนึก ZTE สร้างศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เทคโนโลยีให้แข็งแกร่ง

ทรูมันนี่ เปิดตัว ‘Pay Next เงินติดมือ’ วงเงินใช้ก่อน จ่ายทีหลัง สูงสุด 10,000 บาท อนุมัติ 5 นาที

เพื่อจับจ่ายสินค้าและบริการได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น